Sprzęt sportowy i bagaż specjalny

Materiały fotograficzne i filmowe

Materiały fotograficzne i filmowe należy przechowywać w bagażu podręcznym. Tutaj dowiesz się dlaczego.

Stosowanie urządzeń prześwietlających

Dla bezpieczeństwa osób podróżujących niektóre niemieckie porty lotnicze stosują zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec urządzenia prześwietlające, które mogą uszkodzić materiały fotograficzne i filmowe. Dlatego też zaleca się przewożenie materiałów fotograficznych i filmowych w bagażu podręcznym. Dotyczy to również odlotów z lotnisk północnoamerykańskich.

Foto- und Filmmaterial