Ochrona danych

Polityka ochrony prywatności i informacja o plikach cookie

Spółka Condor Flugdienst GmbH („Condor”) rozumie i szanuje konieczność ochrony danych osobowych i prywatności swoich klientów. Niniejsza Polityka ochrony prywatności zawiera postanowienia związane z przetwarzaniem wszelkich danych osobowych przekazanych nam przez klientów lub potencjalnych klientów w związku z relacją, jaka istnieje między nimi a naszą spółką.

Informacje te mogą być gromadzone za pośrednictwem naszych witryn internetowych („Witryny”), naszych centrów obsługi telefonicznej, naszych aplikacji mobilnych („Aplikacje”), naszych kwestionariuszy/ankiet oraz naszych kanałów w mediach społecznościowych (zbiorczo „Usługi”). 

Prosimy starannie przeczytać poniższe informacje. Klient odpowiada za zapewnienie, aby inne osoby, w imieniu których działa (na przykład osoby widniejące na rezerwacji złożonej przez klienta), były świadome treści niniejszej Polityki ochrony prywatności oraz aby wyraziły zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w celu dokonania rezerwacji lub zakupu w ich imieniu.

Jeśli klient dokona rezerwacji albo innego zakupu lub przekaże nam dane osobowe w inny sposób, będziemy je przekazywać, przechowywać i przetwarzać zgodnie z poniższymi postanowieniami.  Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych i zachować zgodność z niniejszą Polityką ochrony prywatności.  

Firmy, których dotyczy niniejsza polityka:

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do sprzedaży biletów lotniczych i usług za pośrednictwem następującej strony internetowej: www.condor.com.

Jakiego typu dane osobowe klientów gromadzimy i dlaczego:

Gromadzimy pewne dane osobowe dotyczące klientów i jakichkolwiek innych osób uwzględnionych w dokonanej rezerwacji. Gromadzimy dane osobowe dostarczone nam przez klienta, pobrane od klienta, zaobserwowane na temat klienta oraz uzyskane z innych źródeł.

Dane osobowe przekazywane przez klienta
Gdy klient dokonuje rezerwacji albo innego zakupu albo wysyła zapytanie, prosimy go o podanie imienia i nazwiska, zwrotu grzecznościowego, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, danych płatności oraz osobistych preferencji związanych z podróżą.  W przypadku płatności kartą kredytową prosimy o podanie imienia i nazwiska posiadacza karty, numeru karty, daty ważności oraz kodu CVC/CVV, natomiast w przypadku płatności przelewem SEPA prosimy o podanie imienia i nazwiska posiadacza rachunku bankowego, numeru rachunku IBAN, numeru BIC, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane płatności mogą zostać przekazane w zaszyfrowanej postaci do dostawców usług płatności. Jeśli rejestrujesz osoby jako współtowarzyszy podróży, należy podać ich nazwisko, formę zwrotu oraz datę urodzenia. Informacji tych potrzebujemy w celu realizacji wycieczki i innych usług zamówionych przez Ciebie w naszej firmie. Treść niniejszej polityki prywatności należy udostępnić swoim współtowarzyszom podróży. Jeżeli wskazano osobę, którą należy poinformować nagłych wypadkach, prosimy, aby jej również przekazać politykę prywatności.

W przypadku lotów do określonych krajów Condor jest zobowiązany do podania danych „Secure Flight” oraz danych pasażera przekazywanych przed podróżą (API) dla każdego pasażera. Dane Secure Flight obejmują: formę zwrotu/płeć, imię, nazwisko, datę urodzenia i Redress Number (jeżeli istnieje) (tj. unikalny numer przypisywany przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA, jeżeli pasażer nosi takie samo nazwisko, jak osoba figurująca na amerykańskiej liście obserwacyjnej). Są one automatycznie zapisywane w momencie dokonywania rezerwacji.  Dane API należy przekazać oddzielnie: z wyprzedzeniem za pomocą formularza danych API dostępnego w naszej witrynie internetowej albo w miejscu odprawy.  Zbierane dane API to dane paszportowe. W przypadku lotów do Stanów Zjednoczonych prosimy o dodatkowe informacje, takie jak kraj zamieszkania oraz pierwszy adres miejsca pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych. Bez zgromadzenia tego typu danych i przekazania ich odpowiednim organom firma Condor nie mogłaby świadczyć usług transportu pasażerów. Dane te będą przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi, a w razie potrzeby przekazywane organom ochrony zdrowia.  W zależności od sytuacji prawnej Condor nie może przewozić pasażerów bez określonego przetwarzania danych dotyczących zdrowia.

Gdy klient dokonuje zakupu w naszym sklepie wolnocłowym online, Airshoppen, prosimy go o podanie zwrotu grzecznościowego, imienia i nazwiska, szczegółowych danych karty płatniczej, informacji dotyczących rezerwacji oraz adresu e-mail. Te informacje są nam niezbędne do dokonania sprzedaży. 

Gdy klient rezerwuje u nas lot, może nam również przekazać informacje na temat swoich wymogów żywieniowych, stanu zdrowia, niepełnosprawności oraz wymogów specjalnych.  Te informacje są nam niezbędne, abyśmy mogli zadbać o szczególne potrzeby klienta związane z rezerwacją oraz stwierdzić, czy jesteśmy do tego zobligowani. Możemy udostępnić te dane dostawcom zewnętrznym oraz przekazywać je poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jak opisano w niniejszej Polityce ochrony prywatności.  Jeśli klient zażąda zaprzestania przetwarzania informacji, może to oznaczać, że nie będziemy mogli świadczyć wszystkich albo niektórych zamówionych przez niego usług.

 W ramach walki z pandemią ze względu na urzędowe wytyczne możliwe jest gromadzenie dodatkowych informacji, np. dotyczących zdrowia lub wcześniejszych miejsc pobytu.


Jeśli pochodzisz z regionów spoza UE: Przekazując nam dane osobowe, wyrażasz zgodę na międzynarodowe przekazywanie tych danych w celach, dla których zostały one przekazane, i zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.  W przypadku uczestnictwa w konkursie lub promocji albo zgłoszenia problemu z jakąkolwiek z naszych Usług pobierzemy imię i nazwisko klienta oraz odpowiednie dane kontaktowe, jak również wszelkie dane osobowe, które klient zdecyduje się nam przekazać.

Jeśli klient wypełni jakikolwiek nasz kwestionariusz albo jakąkolwiek ankietę dotyczącą satysfakcji po odbyciu lotu liniami Condor, pobierzemy imię i nazwisko, odpowiednie dane kontaktowe oraz dane rezerwacji, w szczególności szczegóły dotyczące lotu. Ewentualnie możemy dostarczyć te informacje do dostawców zewnętrznych w celu utworzenia raportów statystycznych, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości żadnych osób.

W przypadku skontaktowania się z nami przez Internet możemy zachować informacje o imieniu i nazwisku, adresie zamieszkania, adresie e-mail, numerze telefonu, dacie urodzenia, danych bankowych, zawodzie, zwrocie grzecznościowym, członkostwie w stowarzyszeniach, a jeśli skorzystano z opcji czatu — również informacje o adresie e-mail i adresie IP. W przypadku kontaktu telefonicznego możemy, za zgodą klienta, monitorować i/lub nagrywać rozmowy telefoniczne do celów szkoleniowych i związanych z obsługą klienta.

Jeśli podczas korzystania z naszych usług albo przeprowadzania wyszukiwania w naszej witrynie internetowej klient wprowadzi albo dostarczy nam swoje dane osobowe (w tym numer telefonu lub adres e-mail), lecz nie dokona rezerwacji ani żadnego zakupu, będziemy przechowywać i wykorzystywać podane dane przez ograniczony czas i w celach wymienionych niżej. Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania można znaleźć w przeglądzie plików cookie na naszej stronie internetowej: https://www.condor.com/pl/pomoc-i-kontakt/oswiadczenie-o-ochronie-danych-osobowych/przeglad-plikow-cookie.jsp.

Aby przechowywane przez nas dane klientów były aktualne, dokładne i kompletne, prosimy o informowanie nas o jakichkolwiek zmianach.


Dane osobowe klienta — zbierane i/lub przetwarzane
Zbieramy następujące dane osobowe klienta:

 • Szczegóły usług dostarczonych klientowi w przeszłości, w tym poprzednich zorganizowanych podróży, takich jak przeloty lub inne usługi dodatkowe, oraz kwestie związane z taką organizacją, takie jak szczegóły dotyczące wcześniejszych wymogów, opinii zwrotnych i skarg.
 • Zbieramy szczegółowe dane dotyczące wizyt w obszarach rezerwacji za pośrednictwem naszych Witryn i Aplikacji (w tym, między innymi, dane lotu, dane wyszukiwania, dane ruchu, informacje o interakcjach z witryną internetową, dane lokalizacji) oraz dane dotyczące wykorzystywanych przez klienta zasobów. Za zgodą klienta, używamy technologii zapewnianych przez podmioty zewnętrzne, takich jak Google Analytics i SessionCam Ltd. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. 

W niniejszej witrynie internetowej www.condor.com korzystamy z usługi Google Analytics, narzędzia do analizy stron internetowych firmy Google Ireland Ltd. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze klienta, umożliwiające analizę korzystania z witryny internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje na temat używania tej witryny internetowej są przekazywane na serwery firmy Google znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i w EOG, gdzie zostają zapisane. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny internetowej, sporządzenia raportów dla administratorów strony o aktywnościach z nią związanych oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz usług internetowych. Google może ewentualnie przekazać niniejsze informacje podmiotom zewnętrznym, o ile jest to przewidziane przepisami prawa lub jeśli podmioty te przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. 

Google w żadnym wypadku nie powiązuje adresu IP klienta z innymi danymi Google. Instalacji ciasteczek można zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień własnej przeglądarki internetowej. W tym przypadku musimy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie funkcje tej witryny będą wtedy w pełni dostępne. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google zgromadzonych o nim danych w sposób i w celu opisanym powyżej. W każdej chwili można sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych, a sprzeciw ten będzie skutkować na przyszłość. W tym celu można skorzystać z następującej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Certyfikat Google potwierdzający zgodności z wymogami ochrony prywatności można przeczytać tutaj: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?dal_active=none

W naszej witrynie internetowej korzystamy z funkcji anonimizacji Google. Adresy IP są zapisywane i przetwarzane w skróconej formie, co sprawia, że nie można przyporządkować ich żadnej osobie.


Na tych stronach internetowych używa się wtyczek portalu społecznościowego facebook.com, którego operatorem jest firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Jeżeli klient otworzy jedną ze stron naszej witryny internetowej, która jest oznaczona taką wtyczką, zostanie utworzone połączenie z serwerami serwisu Facebook, a wtyczka zostanie wyświetlona na stronie internetowej w formie komunikatu używanej przeglądarki. W ten sposób na serwer serwisu Facebook zostaje przesłana informacja o nazwie naszej odwiedzonej strony internetowej. Jeżeli klient jest zalogowany jako członek serwisu Facebook, serwis ten przyporządkuje tę informację do osobistego konta użytkownika klienta. Korzystanie z funkcji wtyczek (np. kliknięcie przycisku „Lubię to”, „Udostępnij stronę” lub dodanie „komentarza”) jest również przyporządkowywane do konta w serwisie Facebook, czego można uniknąć jedynie poprzez wylogowanie się przed użyciem wtyczki. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez serwis Facebook oraz na temat praw klienta z tym związanych, jak i możliwości ochrony prywatności, można znaleźć w sekcji dotyczącej ochrony danych w serwisie Facebook.

Condor ma także stronę na Facebooku: www.facebook.com/CondorAirlinesDE/

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest przedsiębiorstwo Condor. W przypadku, gdy Condor i Facebook są wspólnie administratorami danych osobowych (np. w ramach RODO zgodnie z  art. 26 ust. 1), są wspólnie firmy Condor i Facebook, wówczas obowiązuje zawarte odpowiednie porozumienie dostępne tutaj: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Więcej informacji na temat odpowiedzialności podano tutaj: de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Condor przetwarza dane osobowe użytkownika, gdy dochodzi do jego interakcji ze stroną Condor na Facebooku; są to na przykład publiczne informacje profilowe (np. wyświetlana nazwa). Dane gromadzone są także wówczas, gdy użytkownik poda w utworzonym przez siebie wpisie lub komentarzu pod wpisem lub w komunikatorze Messenger swoje dane osobowe. Gdy dochodzi do interakcji użytkownika ze stroną Condora na Facebooku, Facebook przetwarza tzw. dane Insight użytkownika (dane statystyczne dotyczące korzystania ze strony). Więcej informacji można znaleźć tutaj. Informacje na temat okresu przechowywania i usuwania danych przez Facebooka podano tutaj: de-de.facebook.com/about/privacy/update

W naszej witrynie internetowej do celów analizy możemy korzystać z usługi SessionCam. SessionCam to produkt opracowany przez firmę SessionCam LTD. SessionCam może rejestrować kliknięcia myszy, ruchy myszy, operacje przewijania strony oraz wpisywania tekstu do formularzy w witrynach internetowych. Gromadzone informacje nie obejmują szczegółów transakcji bankowych ani żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane gromadzone przez SessionCam są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Gromadzone informacje są używane do poprawy przydatności naszej witryny internetowej i są przechowywane oraz wykorzystywane do tworzenia zagregowanych raportów statystycznych.

Gromadzimy szczegóły na temat witryn internetowych odwiedzonych przed kliknięciem łącza do naszych Witryn, na temat stron odwiedzonych w naszych Witrynach, o czasie spędzonym na każdej stronie, produktach interesujących klienta, produktach zakupionych przez klienta oraz informacje o opuszczeniu naszych witryn internetowych.

Możemy gromadzić informacje o komputerze klienta (lub urządzeniu przenośnym bądź tablecie), w tym, jeśli to możliwe, o adresie IP, systemie operacyjnym, lokalizacji urządzenia, typie przeglądarki, numerach identyfikacyjnych plików cookie. Wykorzystujemy je do zarządzania systemem oraz do prowadzenia działań marketingowych. Są to dane statystyczne na temat schematów działania i zachowania użytkowników przeglądających nasze strony. Żadne udostępniane przez nas raporty nie umożliwiają identyfikacji tożsamości.

Możemy zbierać adresy e-mail maskowane za pomocą funkcji skrótu, a następnie wykorzystywać je wyłącznie do wzajemnego śledzenia urządzeń. Maskowane adresy e-mail są zakodowane i nie można ich powiązać z żadnymi danymi osobowymi ani przypisać do żadnych danych osobowych.


Dane osobowe pozyskiwane z innych źródeł  

Możemy również otrzymywać dane osobowe klientów ze źródeł zewnętrznych, które zbierają informacje o klientach w naszym imieniu. Obejmuje to następujące sytuacje:

 • Jeśli klient informuje podmiot zewnętrzny o chęci otrzymywania wiadomości marketingowych od firmy Condor, podmiot w bezpieczny sposób przekaże nam dane kontaktowe oraz informacje o preferencjach marketingowych.
 • Jeśli klient zarezerwuje miejsce w samolocie za pośrednictwem niezależnej agencji podróży, pewne dane osobowe (odpowiadające rezerwacji, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia oraz ewentualne wymogi specjalne) zostaną nam przekazane w celu umożliwienia świadczenia zamówionych/zarezerwowanych usług.

Miejsce przechowywania danych klienta oraz podmioty, którym są one udostępniane:

Dane osobowe klienta są przechowywane w naszych systemach oraz w systemach dostawców, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia naszych usług. Przeczytaj więcej tutaj.

Gdy klient przekazuje nam dane osobowe, niektóre jego dane osobowe będą przetwarzane w naszych systemach, a niektóre mogą zostać przekazane do odnośnych podmiotów zewnętrznych, a następnie przez nie przetworzone. Do dostawców tych należą: 

 • Nasi partnerzy technologiczni, logistyczni i zarządzający danymi, pomagający nam w świadczeniu oferowanych przez nas usług lub wysyłce towarów.
 • Nasi partnerzy transportowi, tacy jak zewnętrzne linie lotnicze, porty lotnicze, firmy ubezpieczeniowe i przedstawiciele obsługi naziemnej, którzy potrzebują tych danych, aby oferować udogodnienia i wymagane wsparcie.
 • Firmy obsługujące dla nas płatności, np. firmy powiernicze, serwisy płatności online i instytucje pośredniczące w płatnościach kartą, które pomagają nam przetwarzać płatności klientów oraz wykrywać i zapobiegać fałszywym płatnościom i rezerwacjom.
 • Nasi partnerzy ubezpieczeniowi. Towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy, będą przetwarzać dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie danych.

Niektóre z tych podmiotów zewnętrznych mogą się znajdować poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Organizacje, które znajdują się poza EOG, mogą podlegać innym mechanizmom kontroli bezpieczeństwa danych niż mechanizmy stosowane w Niemczech i EOG. Przekazujemy dane klientów do podmiotów zewnętrznych poza EOG tylko wtedy, gdy dane osobowe zostaną objęte co najmniej jednym środkiem bezpieczeństwa wyszczególnionym w przepisach prawa. Zostaną użyte standardowe klauzule umowne w formie zatwierdzonej przez ustawodawcę lub będziemy wymagać od naszych dostawców podpisania niezależnego schematu ochrony prywatności zatwierdzonego przez organ regulacyjny (jak na przykład amerykański schemat „Privacy Shield”). Więcej informacji o destynacjach obsługiwanych przez linie Condor można znaleźć tutaj

W przypadku niektórych miejsc docelowych, możemy być zobligowani do ujawnienia poszczególnch danych osobowych klienta organom rządowym lub innym organom w Niemczech lub innych krajach, na przykład organom imigracyjnym, kontroli granicznej, ścigania, ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i antyterrorystycznym. Nawet jeśli dostarczenie danych tym organom nie jest obowiązkowe, możemy wedle własnego uznania i w odpowiednich sytuacjach zdecydować się na współpracę z tymi organami w ramach wykrywania aktywności kryminalnej i zapobiegania jej.

Możemy ujawnić dane osobowe klienta dowolnemu członkowi spółki Condor do celów administracyjnych (obejmuje to przechowywanie danych w systemach centralnych/współdzielonych w ramach zarządzania rezerwacjami i obsługiwania klientów w krajach docelowych). Spółka Condor obejmuje nasze podmioty zależne, naszą spółkę nadrzędną oraz jej podmioty zależne. Jeśli klient zarezerwował na przykład lot w zewnętrznej linii lotniczej lub innej linii, jego dane zostaną przekazane linii lotniczej wykonującej przelot (stosowanie do przypadku).

Jeżeli przykładowo zarezerwowano lot w zewnętrznej linii lotniczej, Twoje dane zostaną przekazane linii lotniczej obsługującej Twój lot.

Firma Condor czasami musi podzlecać swoje usługi innym liniom lotniczym. W tej sytuacji konieczne jest przekazane danych klienta odpowiedniej linii lotniczej obsługującej zarezerwowany lot. W tych przypadkach będą mieć zastosowanie warunki i postanowienia oraz Polityka ochrony prywatności tej linii lotniczej.

Możemy przekazywać dane klienta do stosownych podmiotów zewnętrznych w celu wykrywania oszukańczych płatności i rezerwacji oraz w celu zapobiegania im.

Jak wykorzystujemy dane klienta podczas świadczeniu mu usług:

W celu świadczenia usług, przetwarzamy dane klienta, ponieważ jest to niezbędne w ramach umowy zawartej z klientem, ponieważ mamy w tym uzasadniony interes albo ponieważ jesteśmy do tego prawnie zobligowani. Przeczytaj więcej tutaj. 

Poniższe działania są przez nas wykonywane względem danych osobowych klienta, ponieważ jest to niezbędne w związku z umową zawartą z klientem albo ponieważ klient poprosił o wykonanie czynności umożliwiającej zawarcie umowy:

 • Wewnętrzne zarządzanie rezerwacjami klienta i przekazywanie danych rezerwacji na zewnątrz do naszych dostawców w celu odpowiedniego zabezpieczenia zamówionych przez klienta usług.
 • Komunikowanie się z klientem w sprawie dokonanej przez niego rezerwacji lub jakichkolwiek dodatkowych bądź innych zakupów, w tym wysyłanie potwierdzeń rezerwacji, dokumentów podróżnych, informacji i wskazówek dotyczących rezerwacji (o porcie lotniczym i odprawie) oraz powiadamianie o zmianach w świadczonej usłudze.
 • Dostarczanie Odpowiednim urzędom danych pasażera przekazywanych przed podróżą (API) w przypadku lotów do oraz z niektórych miejsc poza EOG. Jeśli nie dostarczymy danych API do Odpowiednich urzędów, możemy nie mieć możliwości przewiezienia klienta do lub z takiego miejsca. Niektóre destynacje mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i praw klienta, jednak będziemy zawsze przesyłać minimalną ilość danych osobowych, wymaganą do zrealizowania postanowień zawartych w umowie z klientem. 

Możemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe klienta zgodnie z poniższymi postanowieniami, gdy jest nam to niezbędne do wykonywania działań będących w naszym uzasadnionym interesie biznesowym:

Poprawa wrażeń klientów, ulepszanie naszych produktów i usług:

 • Umożliwienie klientowi korzystania z interaktywnych funkcji naszych Witryn i Aplikacji, jeśli się na to zdecyduje. Podczas korzystania z witryny internetowej Condor lub aplikacji Condor klient może w sekcji ustawień zrezygnować z używania funkcji interaktywnych.
 • Zapewnienie, by treść naszych Witryn, Aplikacji i systemów rezerwacji była prezentowana w sposób najbardziej efektywny dla klienta oraz jego komputera.

Informowanie klienta o Produktach i Usługach związanych z lotem

 • Typowe produkty i usługi, które można zarezerwować/kupić od Condor Flugdienst GmbH : Loty i usługi dodatkowe do lotów (takie jak posiłki w trakcie lotu oraz wolnocłowy sklep online Airshoppen). Inne produkty i usługi oferowane przez podmioty zewnętrzne: wynajem samochodu, ubezpieczenie podróżne, parking na lotnisku, hotel przy lotnisku, wejściówka do poczekalni, pakiety hoteli i lotów, pakiety biletów kolejowych i lotniczych. Aby dowiedzieć się więcej o naszych partnerach, kliknij tutaj.  
 • Jeśli klient wysłał zapytanie lub dokonał zakupu u nas lub u jednego z naszych partnerów, jego dane osobowe mogą być przez nas wykorzystane zgodnie z obowiązującym prawem, w celu skontaktowania się pocztą tradycyjną, środkami elektronicznymi (pocztą e-mail lub wiadomością SMS) i/lub telefonicznie z zamiarem przekazania informacji i ofert związanych z tymi produktami i usługami. 
 • Klient otrzyma informacje wyłącznie o Produktach i Usługach firmy Condor, które w naszej ocenie mogą być istotne dla klienta.
 • Jeśli klient wcześniej nie udzieli nam na to wyraźnej zgody, nie przekażemy danych kontaktowych klienta podmiotom zewnętrznym w celu umożliwienia im nawiązania kontaktu lub wysłania materiałów marketingowych.
 • Klient może zrezygnować z subskrypcji takich wiadomości e-mail. Taka opcja będzie dostępna w każdej wysłanej do klienta wiadomości e-mail z wyjątkiem wiadomości z ważnymi informacjami operacyjnymi.

Prowadzenie wewnętrznych badań/analiz mających na celu poprawę jakości naszych Usług, oferowanych produktów i nowych, opracowywanych produktów poprzez:

 • Zapraszanie klienta do uczestnictwa w ankietach lub grupach dyskusyjnych dla klientów/firm w celu stałego ulepszania naszych produktów.
 • Agregowanie danych klienta w celu podejmowania świadomych decyzji bazujących na analizie trendów i zachowań rezerwacyjnych/zakupowych klientów.

W celu uzasadniania roszczeń prawnych, egzekwowania ich i obrony przed nimi

Ochrona naszej działalności przed stratami finansowymi

 • W ramach ewentualnego, niezbędnego pozyskiwania informacji o wiarygodności kredytowej informacje o naszych klientach mogą być przed dokonaniem rezerwacji przekazywane agencjom kredytowym (np. Creditreform). Te agencje kredytowe będą przetwarzać dane zgodnie z własnymi oświadczeniami o ochronie danych.
 • W przypadku egzekwowania zaległych płatności przed wylotem przekazujemy dane klienta naszym agentom obsługi naziemnej w celu pobrania płatności.
 • Jeśli należności są nadal zaległe po odbyciu lotu, przekazujemy dane dotyczące rezerwacji (tj. informacje podane w trakcie procesu dokonywania rezerwacji) współpracującym z nami agencjom windykacyjnym.
  • W celu weryfikacji transakcji płatniczych i rezerwacyjnych 
  • W celu wykrywania działań oszukańczych i przestępczych oraz zapobiegania im

Promowanie naszej działalności, marek i produktów oraz ustalanie zasięgu i efektywności naszej kampanii

 • Wysyłamy korespondencję marketingową dotyczącą produktów i usług świadczonych przez Condor, podobną do dotychczas otrzymywanej od nas korespondencji. Klient może wycofać zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych albo sprzeciwić się temu i cofnij zgodę na przesyłanie. Taka możliwość będzie udostępniona w każdej wysłanej do klienta marketingowej wiadomości e-mail.  Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kiedy i dlaczego wykorzystujemy dane klienta do celów marketingowych”.

Gdy klient udzieli nam to zgody, możemy wykorzystywać i przetwarzać jego dane osobowe do poniższych celów:

 • Udzielanie pomocy albo zorganizowanie udzielenia pomocy przez podmioty zewnętrzne w sytuacji, gdy klient ma specjalne wymogi żywieniowe lub wymogi związane ze stanem zdrowia albo wymaga specjalnej opieki.
 • Wysyłanie korespondencji marketingowej (w tym biuletynów) dotyczącej naszych produktów i usług po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody  Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kiedy i dlaczego wykorzystujemy dane klienta do celów marketingowych”.
 • Jeśli klient nie wysłał zapytania ani nie dokonał zakupu, informacje i oferty w wiadomościach e-mail i SMS będziemy wysyłać wyłącznie po włączeniu subskrypcji (wyrażeniu zgody) tego typu informacji marketingowych bezpośrednio u nas albo w firmie zewnętrznej wysyłającej informacje i oferty w naszym imieniu.
 • W celu kontaktowania się z klientem po złożeniu przez niego zapytania w naszej witrynie internetowej bez dokonania rezerwacji, aby sprawdzić, czy wystąpił problem, oraz ewentualnie pomóc w dokonaniu rezerwacji.
 • W celu wyświetlania reklam ukierunkowanych dostarczanych online przez media społecznościowe i inne platformy albo witryny internetowe obsługiwane przez inne firmy. Klient może otrzymywać reklamy bazujące na informacjach osobistych podanych w platformie albo w sytuacji, gdy na żądanie klienta platforma ustaliła, że ma cechy podobne do innych osób, których dane szczegółowe zostały do niej przekazane. Więcej informacji można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie. 
 • W celu zaproszenia klienta do uczestnictwa w ankietach, których zadaniem jest stałe ulepszanie naszych produktów.
  • W celu uzyskania dodatkowych informacji o kliencie poprzez udostępnienie jego danych osobowych platformom lub firmom technologicznym, które mogą przechowywać jego informacje oraz dopasowywać swoje rekordy do naszych.  My oraz te firmy możemy wykorzystywać pliki cookie do wzajemnego dopasowywania przechowywanych przez nas danych osobowych (przeczytaj dalej naszą Politykę dotyczącą plików cookie). Wykorzystujemy te informacje na dwa sposoby:
   - Identyfikujemy powiązania między cechami, zachowaniami oraz rynkami klienta z danymi innych klientów o takich samych cechach w ramach naszych bezpośrednich kampanii marketingowych oraz ukierunkowanych reklam prezentowanych w naszych Witrynach, Aplikacjach i platformach podmiotów zewnętrznych, w tym w kanałach mediów społecznościowych.
  - Dopracowujemy i personalizujemy nasze interakcje z klientem, aby prezentować treści pasujące najlepiej do jego zainteresowań. Te interakcje obejmują poruszanie się po naszych Witrynach oraz przeglądanie prezentowanych w nich treści, jak również komunikację marketingową wysyłaną do klienta lub prezentowaną klientowi w naszych bezpośrednich kampaniach marketingowych i ukierunkowanych reklamach online opisanych w powyższym akapicie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Jak personalizujemy dla klienta nasze informacje marketingowe”.

Gdy wymagają tego od nas przepisy prawa, możemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe klienta do następujących celów:

 • Rozwiązywanie skarg, obsługa sporów i prowadzenie postępowań sądowych.  Może to obejmować aktywne kontaktowanie się z klientem w przypadku konieczności rozwiązania jakiegokolwiek potencjalnego lub faktycznego problemu z rezerwacją/zakupem.
 • Przetwarzanie danych API przed wylotem w celu zagwarantowania zgodności z wymogami prawnymi udostępnienia danych API Odpowiednim urzędom.

Gdy uważamy, że jest to w istotnym interesie klienta, my oraz działające na nasze zlecenie podmioty zewnętrzne, takie jak zewnętrzne kancelarie prawnicze, możemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe klienta zgodnie do następujących celów:

 • Udzielanie pomocy albo zorganizowanie udzielenia pomocy przez podmioty zewnętrzne w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.

Jak personalizujemy dla klienta nasze informacje marketingowe:

Aby mieć pewność, że nasza komunikacja marketingowa i reklamowa zawiera treści istotne dla klienta, współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi w celu przedstawienia klientom i potencjalnym klientom lepszych ofert. Więcej informacji o tym, jak to robimy, można znaleźć tutaj. 

Korzystając z nowych technologii i z pomocy agencji marketingowych oraz platform aktywacji marketingu, możemy wykorzystywać dane osobowe klienta na następujące sposoby: 

 • W celu sprawdzania i upewniania się, że wszelka komunikacja marketingowa wysyłana do klienta oferuje produkty i usługi, które są interesujące dla klienta.
 • W celu dopracowywania i śledzenia naszej cyfrowej komunikacji marketingowej (na przykład naszych banerów reklamowych w Internecie) oraz łączy do naszych Witryn, które umieszczamy w witrynach internetowych partnerów marketingowych Ta cyfrowa komunikacja marketingowa może obejmować treści marketingowe dotyczące firmy Condor oraz treści marketingowe dotyczące podmiotów zewnętrznych, którym świadczymy usługi reklamowe.

Reklamy mogą być również prezentowane klientowi w Witrynach przez naszych partnerów biznesowych i sieci reklamowe. Zezwalamy podmiotom zewnętrznym gromadzić informacje o aktywności online klienta za pośrednictwem plików cookie i innych technologii. 

Podmioty zewnętrzne mogą obejmować firmy Condor, naszych dostawców i partnerów biznesowych gromadzących informacje podczas wyświetlania przez klienta reklam lub interakcji klienta w naszych Witrynach i sieciach reklamowych. W celu świadczenia usług reklamowych podmiotom zewnętrznym gromadzimy również informacje o aktywności online klienta za pośrednictwem plików cookie i innych technologii, gdy klient używa witryn internetowych innych niż nasze Witryny. Ta technologia pozwala nam wyświetlać klientowi reklamy w innych witrynach internetowych na podstawie informacji o odwiedzeniu strony przez klienta oraz o innych działaniach podejmowanych w naszych Witrynach.

Informacje gromadzone przez te podmioty zewnętrzne mogą być wykorzystywane w celu przewidywania preferencji lub zainteresowań klienta oraz wyświetlania reklam w naszych Witrynach oraz w Internecie zgodnie z tymi przewidywanymi zainteresowaniami. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Co należy zrobić, aby nie otrzymywać naszej komunikacji marketingowej

Rozumiemy, że klient może chcieć zrezygnować z otrzymywania od nas dalszych wiadomości.  Może z łatwością cofnąć zgodę lub zrezygnować z subskrypcji. Więcej informacji znajduje się tutaj. 

Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych. Może skorzystać z tego prawa i zapobiec takiemu przetwarzaniu, nie wybierając opcji aktywnego zamówienia komunikacji marketingowej podczas procesu dokonywania rezerwacji online. Może również skorzystać z tego prawa w późniejszym czasie poprzez użycie łącza rezygnacji z subskrypcji umieszczonego w dowolnej otrzymanej marketingowej wiadomości e-mail, wykonując instrukcje cofnięcia zgody w dowolnej bezpośredniej komunikacji marketingowej otrzymanej pocztą tradycyjną albo poprzez wysłanie wniosku o rezygnację z subskrypcji na adres datenschutz@condor.com.

Należy pamiętać, że rezygnacja z subskrypcji informacji marketingowych dotyczących wyprzedaży lotów albo powiązanych usług podróżnych będzie mieć zastosowanie wyłącznie do tej firmy Condor, która wysyła komunikację marketingową.  W przypadku otrzymywania komunikacji marketingowej bezpośrednio ze sklepu Airshoppen oraz zamiaru cofnięcia tej zgody należy wykonać instrukcje zamieszczone w witrynie internetowej sklepu albo skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w bezpośrednich wiadomościach marketingowych. 

Prawa klienta związane z wszystkimi przechowywanymi przez nas jego danymi osobowymi

Zgodnie z przepisami ochrony danych klientowi przysługuje szereg praw związanych z jego danymi osobowymi. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Prawo dostępu klienta do jego danych osobowych
Klient może w wielu przypadkach wysłać wniosek o dostęp do danych.  Jest to wniosek o dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych klienta.  Jeśli stwierdzimy, że jesteśmy zobligowani do udostępnienia danych osobowych klientowi (lub osobie działającej w jego imieniu), dostarczymy te dane bezpłatnie.

W celu zlokalizowania danych osobowych klienta możemy poprosić go o dowód tożsamości albo wystarczające informacje o jego interakcji z nami.  Może to obejmować informacje o poprzednich rezerwacjach i zakupach.  Jeśli w imieniu klienta działa inna osoba/firma, będzie musiała dostarczyć pisemne i podpisane oświadczenie klienta o udzieleniu upoważnienia do złożenia wniosku.

Będziemy wymagać przekazania takiego oświadczenia przed wydaniem klientowi (albo osobie działającej w jego imieniu) kopii jakichkolwiek przechowywanych przez nas danych osobowych. Nie dostarczymy kopii danych osobowych klienta, jeśli obejmują one dane osobowe innych osób albo istnieje inne prawne uzasadnienie odmowy przekazania tych informacji.  

Informacje o sposobie złożenia wniosku o dostęp do danych można znaleźć w sekcji „Kontakt z nami”. 

Korygowanie i aktualizowanie danych osobowych klienta
Dokładność danych klienta jest dla nas ważna, dlatego aktualnie pracujemy nad możliwością, ktora ułatwi klientowi przeglądanie i korygowanie przechowywanych przez nas informacji na temat klienta. 

Jeśli imię i nazwisko albo adres zamieszkania bądź adres e-mail klienta zmienią się albo klient stwierdzi, że jakiekolwiek inne przechowywane przez nas informacje są niedokładne lub nieaktualne, prosimy klienta w międzyczasie o kontakt z naszym zespołem ds. obsługi klienta tutaj

Wycofanie zgody
W przypadkach, w których zgoda klienta jest podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych, jak zdefiniowano w powyższej sekcji „Jak wykorzystujemy dane klienta podczas świadczeniu mu usług”, klient może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Jeśli klient chce wycofać swoją wyrażoną uprzednio zgodę na otrzymywanie jakiejkolwiek bezpośredniej komunikacji marketingowej, szczegółowe informacje może znaleźć w temacie „Co należy zrobić, aby nie otrzymywać naszej komunikacji marketingowej”.  

Aby wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie jakichkolwiek informacji dotyczących wymogów żywieniowych, stanu zdrowia, niepełnosprawności lub wymogów specjalnych, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. obsługi klienta tutaj. Należy pamiętać, że jeśli klient zażąda zaprzestania przetwarzania informacji, może to oznaczać, że nie będziemy mogli świadczyć wszystkich albo niektórych zamówionych przez niego usług.

W przypadku cofnięcia zgody wszystkie wcześniejsze operacje związane z wykorzystywaniem danych osobowych klienta pozostają zgodne z prawem.

Sprzeciw wobec naszego wykorzystywania danych osobowych klienta 
Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta do dowolnego celu jest nasz uzasadniony interes biznesowy, klient może sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do tych celów poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail albo wysłanie listu pocztą tradycyjną na adres przedstawiony na końcu niniejszej polityki. Z wyjątkiem celów, w których przypadku mamy pewność, że możemy nadal przetwarzać dane osobowe klienta, tymczasowo wstrzymamy przetwarzanie danych osobowych klienta zgodnie z jego sprzeciwem, do momentu zbadania sprawy. 

Jeśli uznamy, że sprzeciw klienta jest uzasadniony na mocy przepisów ochrony danych, trwale zaprzestaniemy wykorzystywania danych klienta do tych celów. W przeciwnym razie dostarczymy klientowi uzasadnienie naszej konieczności dalszego wykorzystywania jego danych. 

Usuwanie danych osobowych klienta lub ograniczanie ich przetwarzania
W pewnych okolicznościach klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych systemów poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail albo listu pocztą tradycyjną pod adres przedstawiony na końcu niniejszej polityki.

Jeśli nie istnieje żaden zgodny z prawem cel dalszego przetwarzania lub przechowywania danych osobowych klienta, podejmiemy uzasadnione działania, aby zastosować się do żądania klienta.

Klient może również zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli twierdzi, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, zgłosił sprzeciw wobec wykorzystywaniu danych, a nasze dochodzenie nadal trwa, albo wymaga od nas przechowywania swoich danych w związku z trwającym postępowaniem prawnym. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych klienta możemy je przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy klient wyraził na to zgodę albo pozwalają nam na to przepisy prawa, na przykład w ramach przechowywania, ochrony praw innych osób lub firm albo w związku z postępowaniem sądowym.  

Przekazywanie danych osobowych klienta w uporządkowanym pliku danych
Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta jest udzielona przez niego zgoda albo konieczność przetwarzania ich w związku z zawartą umową, jak zdefiniowano w powyższej sekcji „Jak wykorzystujemy dane klienta podczas świadczenia mu usług”, klient może zażądać od nas dostarczenia kopii takich informacji w uporządkowanym pliku danych. 

Klient może poprosić nas o wysłanie swoich danych osobowych bezpośrednio do innego usługodawcy. Zastosujemy się do tej prośby, jeśli będzie to technicznie możliwe. Nie dostarczymy kopii danych osobowych klienta, jeśli zawierają one dane osobowe innych osób albo istnieje inne prawne uzasadnienie odmowy przekazania tych informacji.

Kontakt z nami:

Zapytania dotyczące Polityki ochrony prywatności lub wnioski o dostęp do danych można złożyć elektronicznie pod adresem datenschutz@condor.com albo pisząc na adres:  

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
An der Gehespitz 50
63263 Neu-Isenburg
60549 Frankfurt am Main
Germany

Gdy klient prześle wniosek i dostarczy nam informacje (w tym dowód tożsamości) wymagane do rozpoczęcia wyszukiwania jego danych, mamy 30 dni na przekazanie odpowiedzi. W przypadku nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencja będzie nieszyfrowana.

Składanie skarg 

W przypadku skarg dotyczące ochrony danych i zażaleń prosimy o skontaktowanie się z nami. Postaramy się rozwiązać wszelkie  problemy oraz wątpliwości klienta.

Klient ma prawo wnieść skargę do organu regulacyjnego ds. ochrony danych, jeśli uważa, że istnieją podstawy prawne naruszenia jego praw albo uważa, że jego dane osobowe są albo były wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem. Dane kontaktowe organu regulacyjnego ds. ochrony danych w Hesji są następujące: 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Germany

lub

Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Germany
https://datenschutz.hessen.de

Jeśli klient chce się skontaktować w sprawie tej Polityki ochrony prywatności, może do nas wysłać wiadomość e-mail albo napisać do Urzędnika Condor ds. ochrony danych, korzystając z adresów podanych w sekcji "Jak się z nami skontaktować".

Przechowywanie danych osobowych klienta:

W przypadku przechowywania i usuwania danych osobowych klienta przestrzegamy przepisów prawa i wewnętrznych procedur. Aby dowiedzieć się więcej o przechowywaniu i usuwaniu danych, prosimy kliknąć tutaj.

Jeśli klient dokonał u nas rezerwacji albo innego zakupu, jego dane osobowe będą przechowywane w celu zagwarantowania najlepszego możliwego poziomu obsługi.  

Przechowujemy dane osobowe klienta również w związku z wymogami prawnymi i audytowymi tak długo, jak jest to konieczne, oraz zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczącymi okresu przechowywania danych.

Nasze podejście do bezpieczeństwa danych:

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. Nasze podejście można poznać tutaj. 

Przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić dane osobowe klientów, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych do naszych Witryn. Oznacza to, że klienci transmitują dane na własne ryzyko.

Po odebraniu informacji od klienta podejmiemy wszelkie uzasadnione działania, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych klienta, oraz będziemy się starać zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi oraz utracie i zagubieniu danych klienta poprzez wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczających oraz ograniczenie dostępu wyłącznie do tych podmiotów, które muszę te dane znać.  

Wszelkie informacje przekazywane nam przez klientów są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.  Wszystkie transakcje płatnicze są szyfrowane za pomocą technologii SSL. Jeśli przekazaliśmy klientowi (albo klient wybrał taką opcję) hasło umożliwiające dostęp do pewnych sekcji naszych Witryn, klient odpowiada za zachowanie poufności hasła.  Prosimy o nieudostępnianie hasła żadnym innym osobom.

Wdrożyliśmy proces postępowania z wszelkimi ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa danych osobowych. Jeśli zobowiązuje nas do tego prawo, powiadomimy klienta oraz Organ regulacyjny ds. ochrony danych w Hesji o jakimkolwiek naruszeniu.

Co się dzieje, gdy klient używa w naszej witrynie internetowej łącza kierującego do witryny podmiotu zewnętrznego:

W naszych Witrynach znajdują się łącza do innych witryn internetowych, w których obowiązują oddzielne polityki ochrony prywatności. 

W naszych Witrynach znajdują się łącza do oraz ramki witryn internetowych naszych podmiotów nadrzędnych, dostawców, reklamodawców i innych podmiotów zewnętrznych.

Podmiot zewnętrzny jest zaangażowany w dostarczanie zamówionego produktu lub zamówionej usługi, gdy jego nazwa pojawia się obok naszej nazwy. 

Jeśli klient kliknie łącze albo w inny sposób skorzysta z tych witryn internetowych innych podmiotów, musi pamiętać, że w tych witrynach obowiązują oddzielne polityki ochrony prywatności oraz że nie odpowiadamy za te polityki ani za witryny internetowe tych podmiotów zewnętrznych. Prosimy zapoznać się z tymi politykami przed przesłaniem do tych witryn internetowych jakichkolwiek danych osobowych.

Polityka dotycząca plików cookie

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby odróżniać od siebie poszczególnych użytkowników. Więcej informacji o tym, co to są pliki cookie, można znaleźć pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/Pliki cookie używane w naszych Witrynach dzielą się na następujące kategorie:

Marketingowe pliki cookie
Te technologie są wykorzystywane przez reklamodawców w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań klienta.

Funkcjonalne pliki cookie
Te technologie umożliwiają nam udostępnianie klientom treści i funkcjonalności dostarczanych przez naszych partnerów. Umożliwiają one np. odtwarzanie filmów.

Niezbędne pliki cookie
Technologie te są niezbędne w celu zapewnienia podstawowych funkcjonalności i korzystania z aplikacji oraz strony internetowej.

Reklamy podmiotów zewnętrznych w naszych Witrynach i mediach społecznościowych: 
Zadaniem reklam tego typu jest przedstawianie ofert produktów/usług wyświetlonych przez klienta w witrynach internetowych lub kanałach mediów społecznościowych podmiotów zewnętrznych, które są prezentowane klientowi przez naszą agencję podczas odwiedzania naszych Witryn lub kanałów mediów społecznościowych. 


Reklamy mogą przedstawiać odmiany produktów/usług uznanych za istotne na podstawie historii przeglądania witryn internetowych tych podmiotów zewnętrznych.

Reklamy Condor w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych:
Zadaniem reklam tego typu jest przedstawianie ofert produktów/usług związanych z podróżami, wyświetlonych przez klienta w naszej witrynie internetowej, które są prezentowane klientowi przez naszą agencję podczas odwiedzania wybranych innych witryn internetowych lub kanałów mediów społecznościowych. Reklamy mogą przedstawiać różne produkty/usługi Condor uznane za istotne na podstawie historii przeglądania witryn internetowych. 

Prezentujemy te reklamy, korzystając z różnych rozwiązań reklamowych.  Dane udostępniane do wspomnianych wyżej celów są szyfrowane i nie zawierają imienia ani nazwiska klienta.

Na stronie „Ustawienia plików cookie”: www.condor.com/de/hilfe-kontakt/datenschutzerklaerung/cookie-uebersicht.jsp podano szczegółowe informacje dotyczące różnych plików cookie; można tam również wybrać, które kategorie plików cookie lub pliki cookie naszych partnerów, akceptujesz, a które odrzucasz.

Przeglad  plikow  cooki

Podsumowanie pilnie potrzebnych plików cookie, plików cookie dotyczących wydajności oraz plików cookie dotyczących reklam używanych w tej witrynie można znaleźć tutaj.


Rezygnacja z plików cookie

Uwaga:

 • Jeśli klient nie chce korzystać z plików cookie, niektóre części witryny internetowej mogą działać nieprawidłowo lub być trwale niedostępne.   
 • Jeśli klient zdecyduje się używać tej witryny internetowej bez odmowy wykorzystywania jakichkolwiek plików cookie innych niż niezbędne, korzystanie z witryny będzie oznaczać wyraźną zgodę na wykorzystywanie tych plików cookie.

Klient może wycofać zgodę na wykorzystywanie informacji przez zewnętrzne sieci reklamowe w celu prezentowania reklam bazujących na zainteresowaniach.  Nasze Witryny są członkami sieci partnerskiej Google DoubleClick for Publishers (DFP). Swoją zgodę można wycofać tutaj.

Wycofanie zgody jest konieczne na każdym urządzeniu, z którego klient uzyskuje dostęp do naszych Witryn. W przypadku wycofania zgody dane klienta nie będą udostępniane żadnej zewnętrznej partnerskiej sieci reklamowej w celu prezentowania reklam bazujących na zainteresowaniach. Klient będzie jednak nadal otrzymywać takie reklamy od firmy Condor oraz ich partnerów biznesowych podczas używania witryn internetowych Condor. Należy pamiętać, że te mechanizmy wyboru wykorzystują plik cookie na urządzeniu użytkownika i jeżeli usunie on pliki cookie ze swojej przeglądarki, zostanie usunięty również ten plik cookie z preferencjami.

Należy pamiętać, że funkcje wycofania zgody wykorzystują plik cookie zapisany na urządzeniu. Usunięcie plików cookie z przeglądarki spowoduje „zapomnienie” o cofniętej zgodzie.

Pliki cookie można przeglądać za pomocą panelu preferencji dostępnego w menu głównym przeglądarki internetowej (zwykle w menu „Edycja”, „Narzędzia” lub „Opcje”).  DNT (ang. Do not track — nie śledź) to funkcja oferowana domyślnie przez niektóre nowsze przeglądarki.  Jej włączenie powoduje wysłanie żądania wyłączenia śledzenia do przeglądanych witryn internetowych, np. śledzenia przez zewnętrznych reklamodawców, sieci społecznościowe lub firmy analityczne.  Nie wdrożono jeszcze żadnego powszechnego standardu zarządzania żądaniami DNT, dlatego nasza witryna internetowa obecnie nie obsługuje żądań DNT.  Do momentu ustanowienia takiego standardu, zamierzamy stale analizować funkcję DNT i inne nowe technologie, jednak nie zamierzamy odpowiadać na żądania DNT.

Zmiany niniejszej Polityki ochrony prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki ochrony prywatności. Klient może zażądać przesłania kopii poprzedniej wersji naszej Polityki ochrony prywatności.

08.02.2021