Na lotnisku

Higiena i ochrona w czasach koronawirusa

Wasze zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle istotne. Dlatego podejmujemy kompleksowe środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia higieny i ochrony naszych pasażerów i załóg. Wszystkie przydatne informacje oraz zasady, jakich należy przestrzegać, aby zadbać o swoją ochronę, podajemy tutaj.

Twoje zdrowie jest dla nas ważne: środki ochronne w podróży

 • Obowiązek noszenia maseczek ochronnych: w celu ochrony własnej, a także wszystkich współpasażerów i pracowników prosimy wszystkich pasażerów powyżej sześciu lat o noszenie maseczek ochronnych na lotnisku, podczas lotu i na lotnisku docelowym. W przypadku lotów do, z i na terenie USA ten obowiązek przewozu obowiązuje już od 2 roku życia. Na pokładach wszystkich lotów liniami Condor obowiązkowe będzie noszenie maseczek medycznych, np. chirurgicznych, oraz maseczek FFP2 lub spełniających standard KN95/N95 bez zaworu wydechowego. Używanie maseczek materiałowych, przyłbic, szali i chust jako osłony ust i nosa będzie niedozwolone. Można odmówić przewozu, jeżeli taka ochrona nie jest zapewniona (patrz OWH).
 • Wyjątek od obowiązku noszenia maski: Oprócz dzieci poniżej szóstego roku życia (lub na lotach do, z i na terenie USA w wieku poniżej 2 lat), pasażerowie, którzy z powodów medycznych nie mogą nosić maski, są zwolnieni z obowiązku noszenia ochraniacza na usta i nos. Do tego wyjątku wymagany jest uznany negatywny wynik testu PCR oraz aktualnego zaświadczenie lekarskie, wypełnione na formularzu Condora (do pobrania), wydanego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem przewozu. Wynik testu PCR nie może być starszy niż 48 godzin na początku podróży (lot w kierunku przeciwnym lub z powrotem). Ponadto zwolnione są loty do i ze Szwajcarii oraz do i z Austrii: W tym przypadku zalecane jest noszenie ochraniaczy na usta i nos, analogicznie do przepisów obowiązujących w tych krajach, ale nie jest to już obowiązkowe.
 • Zachowanie odległości: W punkcie odpraw, podczas kontroli bezpieczeństwa oraz przy bramce, a także po przybyciu na lotnisko docelowe należy przestrzegać obowiązujących zasad związanych z zachowaniem odległości. Zachęcamy również do korzystania z możliwości odprawy online. Jeśli chcesz nadać bagaż, na wielu lotniskach z punktu odpraw można skorzystać w przededniu wylotu.
 • Bagaż podręczny: Pamiętaj, że zgodnie z zaleceniami ochronnymi na lotniskach pasażer może mieć przy sobie wyłącznie pojedynczy bagaż podręczny, wszystkie pozostałe należy nadać. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować możliwie najkrótszy czas oczekiwania gości na rozmieszczenie bagaży.

 • Zalecenia dotyczące higieny: Na pokładzie samolotu zachowanie minimalnego dystansu jest możliwe tylko pod pewnymi warunkami. Oczywiście zwracamy uwagę, aby przydzielać miejsca siedzące z zachowaniem odległości, o ile lot nie został wyprzedany.Jakość powietrza na pokładzie samolotów jest niezwykle wysoka: Powietrze w kabinie ulega całkowitej wymianie co trzy minuty, strumień powietrza płynie z góry na dół, stosowane są filtry o wysokiej wydajności. Ponadto nasze samoloty po każdym locie są dokładnie czyszczone. Pasażerowie są proszeni o dbanie o higienę rąk i unikanie dotykania dłońmi twarzy.
  • Zmienione procedury wsiadania i wysiadania: Wejście pasażerów na pokład odbywa się w małych grupach. Jeśli wejście na pokład nie jest możliwe bezpośrednio z budynku, zmniejszoną liczbę pasażerów dowożą busy. Uprasza się podróżujących, aby po przybyciu do miejsca docelowego odczekali, aż wysiądą pasażerowie z pierwszego rzędu. Zanim to nastąpi pozostali pasażerowie są zobowiązani pozostać na swoich miejscach.

  • Dostosowane procedury serwisowe na pokładzie: Obsługa pasażerów została dostosowana do nowych warunków wymuszonych przez COVID-19. Dlatego sprzedaż na pokładzie oraz sprzedaż przekąsek są obecnie ograniczone, aby zredukować bezpośredni kontakt między pasażerami a załogą. Informujemy, że aktualnie na pokładzie można płacić jedynie bezgotówkowo. Mając na względzie ochronę wszystkich osób na pokładzie, liczymy w tym względzie na zrozumienie.

  • Twoje Extra Seat: większy komfort i dobre samopoczucie: Extra Seat zapewni Ci większy komfort i dobre samopoczucie podczas lotu. Miejsce obok Ciebie pozostanie bowiem wolne i do Twojej dyspozycji. Więcej informacji.

Ustalenia na pokładzie

Jaki rodzaj maseczek ochronnych jest dozwolony?

Należy używać własnej maseczki ochronnej. Na pokładach wszystkich lotów liniami Condor obowiązkowe będzie noszenie maseczek medycznych, np. chirurgicznych, oraz maseczek FFP2 lub spełniających standard KN95/N95 bez zaworu wydechowego. Używanie maseczek materiałowych, przyłbic, szali i chust jako osłony ust i nosa będzie niedozwolone.


Czy maseczki będą rozdawane?

Nie, należy używać własnej maseczki ochronnej.


Co się stanie, jeżeli nie będę mieć maseczki?

Wszyscy pasażerowie w wieku 6 lat i starsi (lub 2 lata i starsi w przypadku lotów do, z i na terenie USA), którzy nie są wyjątkowo zwolnieni z obowiązku noszenia maski (patrz wyżej), muszą nosić maskę chroniącą usta/nos. Pasażer bez maseczki ochronnej nie może wejść na pokład.


Czy mogę zdjąć maseczkę w samolocie?

Maseczkę można zdjąć jedynie w sytuacji awaryjnej i podczas spożywania napojów/posiłków w samolocie.


Czy załoga musi nosić maseczki ochronne?

Tak, podobnie jak pasażerowie, załoga także jest objęta obowiązkiem noszenia maseczek ochronnych.


Jak wysokie jest ryzyko zakażenia się COVID-19 w samolocie?

Ryzyko zakażenia w trakcie lotu jest bardzo niskie. Linie Condor wprowadziły szereg rozwiązań na lądzie i w powietrzu w celu ochrony wszystkich pasażerów oraz naszych pracowników.

Ponadto w każdym z naszych samolotów zamontowano specjalne filtry powietrza odpowiadające standardom dla filtrów służących do oczyszczania powietrza używanych w placówkach medycznych, takich jak szpitale. Filtry te zapewniają oczyszczanie kabiny z takich zanieczyszczeń, jak na przykład bakterie czy wirusy. Powietrze w kabinie samolotu krąży z góry na dół, a nie w poziomie.

Prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia przez prąd powietrza w samolocie jest tak samo niskie jak w sali operacyjnej w szpitalu. Dodatkowo wszyscy pasażerowie proszeni są o przestrzeganie indywidualnych zasad higieny, takich jak częste mycie rąk czy unikanie dotykania twarzy.


Czy środkowe miejsce pozostanie wolne?

Według specjalistów nie jest to konieczne, gdyż maseczki ochronne stanowią wystarczające zabezpieczenie. Jeżeli liczba pasażerów na to pozwoli, będziemy dbać o możliwie luźniejsze przydzielanie miejsc. Jednak zasadniczo zakażenie na pokładzie jest bardzo mało prawdopodobne.


Jakie filtry są stosowane w samolotach?

Według specjalistów nie jest to konieczne, gdyż maseczki ochronne stanowią wystarczające zabezpieczenie. Jeżeli liczba pasażerów na to pozwoli, będziemy dbać o możliwie luźniejsze przydzielanie miejsc. Jednak zasadniczo zakażenie na pokładzie jest bardzo mało prawdopodobne.


Czy w toaletach dostępne są środki do dezynfekcji?

W toaletach znajdują się dozowniki mydła. Dokładne i częste mycie rąk jest prostym i skutecznym sposobem ochrony przed zakażeniem. Należy także unikać dotykania twarzy.


Według jakich standardów czyszczone są kabiny?

Samoloty linii Condor są po każdym locie czyszczone zgodnie z najwyższymi standardami higieny. Kabina samolotu jest czyszczona według surowych procedur zgodnych z wytycznymi urzędowymi. Dotyczy to zarówno poszczególnych foteli ze stolikami, jak i toalet.


Jaka jest procedura postępowania z pasażerem, który wykazuje objawy przed lotem lub w trakcie lotu?

Osoba, która przed lotem wykazuje objawy, może nie zostać wpuszczona na pokład. W trosce o własne zdrowie oraz zdrowie wszystkich współpasażerów prosimy o podróżowanie tylko w sytuacji, gdy czujecie się zdrowi i nie wykazujecie żadnych objawów choroby.

W razie podejrzenia choroby u pasażera na pokładzie istnieją surowe procedury i zasady, w zakresie których nasze załogi kabinowe zostały przeszkolone.