Condor Podstawowa ochrona podróżna

Bez wkładu własnego*

Condor Ochrona Podróży Premium

Bez wkładu własnego*

W tym zabezpieczenie przed COVID-19
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży
Ubezpieczenie na wypadek odwołania podróży
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży
Ubezpieczenie od spóźnień na połączenia przesiadkowe
Ubezpieczenie Rail & Fly
Ubezpieczenie zdrowotne w podróży

x niezawarty

Ubezpieczenie od nagłych wypadków

x niezawarty

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

x niezawarty