Możliwości uregulowania płatności

SEPA

Za swoją rezerwację online możesz także w wygodny sposób zapłacić przez system polecenia zapłaty SEPA.

Chcesz wygodnie i łatwo płacić za swoje loty? Dzięki poleceniu zapłaty SEPA masz pełną kontrolę nad swoimi płatnościami. Udzielasz nam jednorazowego upoważnienia do pobrania żądanej kwoty z Twojego konta bankowego. Płatność jest dokonywana automatycznie i terminowo, bez konieczności martwienia się o nią.

Ponadto polecenie zapłaty SEPA zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. W każdej chwili możesz odwołać polecenie zapłaty lub złożyć skargę dotyczącą nieprawidłowych obciążeń.

Symbol Europy z gwiazdą i logo SEPA

Czym jest System polecenia zapłaty SEPA?

System Polecenia Zapłaty SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro) ma na celu uproszczenie bezgotówkowych transakcji płatniczych w strefie euro.


O czym muszę pamiętać korzystając z systemu polecenia zapłaty SEPA?

Jeśli wybierzesz system polecenia zapłaty SEPA jako opcję płatności podczas rezerwacji online, po prostu wprowadź swój IBAN, BIC i nazwę właściciela konta.

Należy pamiętać, że polecenie zapłaty SEPA jest oferowane tylko na niektórych trasach do 7 dni przed odlotem. W kilku indywidualnych przypadkach polecenie zapłaty SEPA może nie być oferowane.
 

W jakich krajach dostępne jest polecenie zapłaty SEPA?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE):

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

Inne kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Inne kraje spoza UE i EOG:

Monako, Szwajcaria.


Co to jest IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy znormalizowany numer rachunku bankowego. Służy do jednoznacznej identyfikacji rachunku bankowego i umożliwia sprawne przetwarzanie płatności w obszarze SEPA i w innych krajach uczestniczących. IBAN (International Bank Account Number) zastępuje w Niemczech numer konta i kod identyfikujący banku. Kod IBAN znajdziesz na przykład na bankowej karcie klienta lub wyciągu z konta.