Wjazd i cło

Wjazd do USA i Kanady

Tutaj znajdziesz aktualne przepisy bezpieczeństwa oraz informacje na temat gromadzenia danych Secure Flight i elektronicznego zgłoszenia podróży (ESTA)

Aktualne przepisy bezpieczeństwa dotyczące lotów do USA i Kanady

Na wszystkich lotach z/do lub przez USA i Kanadę obowiązują dodatkowe przepisy dotyczące zabierania na pokład samolotu bagażu podręcznego.

Jest nam przykro w związku z nieprzyjemnościami, które mogą spotkać naszych pasażerów w związku z tymi wymogami. Condor radzi swoim pasażerom, aby ograniczyli bagaż podręczny do minimum i odpowiednio wcześnie dotarli na lotnisko.

Zabieranie płynów

W odniesieniu do lotów do USA i Kanady obowiązują te same przepisy dotyczące zabierania płynów (LAG) jak w UE. W odniesieniu do lotów do USA obowiązują zaostrzone przepisy bezpieczeństwa dotyczące m.in. kontroli pasażerów i bagażu podręcznego. Dlatego zaleca się zaplanować więcej czasu niż w przypadku podróży do innych krajów.

Prosimy o uwzględnienie tych kwestii przy planowaniu.

Uregulowania specjalne mogą zmienić się w każdej chwili, dlatego przed samym odlotem należy ponownie zasięgnąć informacji na tych stronach o aktualnych przepisach.

Nie należy zabierać zapalniczek

Od 2005 roku władze USA zakazują posiadania przy sobie wszelkiego rodzaju zapalniczek, zarówno w bagażu rejestrowanym, jak i w bagażu podręcznym i przy sobie. Podczas lotów do USA, jak również lotów z przewidzianym międzylądowaniem w USA nie wolno mieć przy sobie zapalniczek.

Podczas lotów do innych krajów niż USA dozwolone jest z kolei posiadanie zapalniczki gazowej lub pudełka zapałek.

Urządzenia elektroniczne i substancje w formie proszku

Loty Condor do Stanów Zjednoczonych i Portoryko podlegają obecnie dodatkowym przepisom bezpieczeństwa. 

Służby mogą między innymi sprawdzać urządzenia elektroniczne. Prosimy dopilnować, aby urządzenia były naładowane, i na żądanie udostępniać je do kontroli bez opakowania ani futerału. Prosimy także o nieprzewożenie żadnych proszków w bagażu podręcznym — wszelkie substancje w formie proszku należy przewozić w bagażu nadawanym do luku.

Od 30 czerwca 2018 roku podczas lotów do Stanów Zjednoczonych obowiązuje ogólny zakaz przewożenia w bagażu podręcznym pojemników zawierających ponad 350 ml substancji. Jedyne wyjątki to produkty zapisane przez lekarza i jedzenie dla niemowląt. 

Ze względu na dodatkowe kontrole bezpieczeństwa odprawa może się wydłużyć, więc zalecamy odpowiednio wcześniejsze przybycie na lotnisko.

Elektronische Geräte in der Sicherheitskontrolle

Kontrola bagażu podczas wyjazdu

Od 2003 roku prawo USA dopuszcza przy wyjeździe otwarcie, a w razie potrzeby również przeszukanie wszystkich nadanych bagaży. Pasażerowie dowiadują się o tym fakcie często dopiero z wiadomości pozostawionej w walizce. Bagaż, którego TSA (Travel Security Administration) nie jest w stanie otworzyć, zostaje otwarty siłą! TSA nie odpowiada przy tym za powstałe szkody ani utratę mienia.

Dlatego radzimy nie zamykać bagażu na zamek i nie wkładać do niego żadnych wartościowych przedmiotów, ponieważ również towarzystwa ubezpieczeniowe nie pokrywają ewentualnych szkód. W sklepach specjalistycznych są dostępne zamki, które TSA może otworzyć specjalnym kluczem.

Paszporty

USA:

Wszyscy podróżni, w tym dzieci, muszą mieć przy sobie własny, odczytywalny komputerowo
paszport. W przypadku obywateli Niemiec dopuszcza się możliwość używania paszportu europejskiego w kolorze burgundzkiego wina.

Ważne: Od 26 czerwca 2012 r. obowiązkiem posiadania własnego, odczytywalnego komputerowo paszportu w kolorze burgundzkiego wina objęte są wszystkie dzieci. Dla podróżujących do USA zniesiono możliwość wpisywania dzieci do paszportu rodziców. Paszport dla dziecka jest ważny wyłącznie wraz z wizą.

Przy wjeździe do USA pobierane są dane biometryczne (cyfrowy odcisk palca i zdjęcie) przybywających gości.

Od 26.10.2006 wymagany jest e-paszport z wbudowanym chipem komputerowym, który posiada możliwość zapisania informacji biograficznych ze strony danych osobowych, zdjęcia cyfrowego i innych informacji biograficznych.

Kanada:

Podróżujący do Kanady są objęci obowiązkiem posiadania własnego, odczytywalnego komputerowo paszportu. W przypadku obywateli Niemiec dopuszcza się możliwość używania paszportu europejskiego w kolorze burgundzkiego wina.

Należy pamiętać, że od 26 czerwca 2012 dzieci oraz niemowlęta muszą mieć własny paszport. Wpis do paszportu rodziców nie jest dopuszczalny

Wyjątki:

Prosimy pamiętać, że zarówno pasażerów tranzytowych jak i gości wjeżdżających do USA obowiązują te same (surowe) przepisy wjazdowe: np. w przypadku lotów powrotnych z Whitehorse z międzylądowaniem w Anchorage i Fairbanks.

Przepisy te dotyczą również wszystkich pasażerów, którzy zarezerwowali kombinację Kanada/USA i których lot powrotny rozpoczyna się w USA.

Również dla dzieci (2 do 12 lat) i niemowląt (do 2 lat) wymagany jest w tych przypadkach dowód tożsamości do odczytu maszynowego.

Stan na dzień: 30.04.12

Podanie 1. adresu urlopowego przez osoby podróżujące do USA podczas odprawy

Osoby nieposiadające obywatelstwa USA wjeżdżające do USA już przy odprawie muszą podać następujące informacje na temat miejsca, w którym chcą spędzić wakacje:

  • ulica i numer domu
  • miejscowość
  • stan
  • ZIP Code (kod pocztowy)

Aby nie przedłużać czasu oczekiwania w kolejce do stanowiska odprawy, prosimy o wpisanie tych danych jeszcze przed odlotem do formularza internetowego „Formularz danych API”.

Formularz internetowy (formularz danych API ) do podania 1. adresu wakacyjnego znajduje się tutaj:

Formularz danych API

Informacje o ochronie danych dotyczące lotów do USA

Więcej informacji: Również władze kanadyjskie oczekują od linii lotniczych przekazywania danych osobowych.
Należy pamiętać, że niniejsze postanowienia obowiązują również pasażerów lecących tranzytem
przez USA.