Wjazd i cło

Wjazd do USA i Kanady

Tutaj znajdziesz aktualne przepisy bezpieczeństwa oraz informacje na temat gromadzenia danych Secure Flight i elektronicznego zgłoszenia podróży (ESTA)

Aktualne przepisy bezpieczeństwa dotyczące lotów do USA i Kanady

Na wszystkich lotach z/do lub przez USA i Kanadę obowiązują dodatkowe przepisy dotyczące zabierania na pokład samolotu bagażu podręcznego.

Jest nam przykro w związku z nieprzyjemnościami, które mogą spotkać naszych pasażerów w związku z tymi wymogami. Condor radzi swoim pasażerom, aby ograniczyli bagaż podręczny do minimum i odpowiednio wcześnie dotarli na lotnisko.

Zabieranie płynów

W odniesieniu do lotów do USA i Kanady obowiązują te same przepisy dotyczące zabierania płynów (LAG) jak w UE. W odniesieniu do lotów do USA obowiązują zaostrzone przepisy bezpieczeństwa dotyczące m.in. kontroli pasażerów i bagażu podręcznego. Dlatego zaleca się zaplanować więcej czasu niż w przypadku podróży do innych krajów.

Prosimy o uwzględnienie tych kwestii przy planowaniu.

Uregulowania specjalne mogą zmienić się w każdej chwili, dlatego przed samym odlotem należy ponownie zasięgnąć informacji na tych stronach o aktualnych przepisach.

Nie należy zabierać zapalniczek

Od 2005 roku władze USA zakazują posiadania przy sobie wszelkiego rodzaju zapalniczek, zarówno w bagażu rejestrowanym, jak i w bagażu podręcznym i przy sobie. Podczas lotów do USA, jak również lotów z przewidzianym międzylądowaniem w USA nie wolno mieć przy sobie zapalniczek.

Podczas lotów do innych krajów niż USA dozwolone jest z kolei posiadanie zapalniczki gazowej lub pudełka zapałek.

Urządzenia elektroniczne i kontrola bezpieczeństwa

Od 08.07.2014 wszystkie loty liniami Condor do USA objęte są dodatkowymi przepisami bezpieczeństwa. Między innymi urządzenia elektroniczne mogą zostać poddane kontroli działania. W związku z tym prosimy naszych pasażerów o przedłożenie na stanowiskach kontroli naładowanych urządzeń bez opakowania lub etui. Ma to duży wpływ na utrzymanie czasu kontroli w określonych ramach. Ponadto prosimy naszych klientów o odpowiednio wczesne stawienie się na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa przed lotem do USA.

Stan na dzień: 08.07.2014

Elektronische Geräte in der Sicherheitskontrolle

Kontrola bagażu podczas wyjazdu

Od 2003 roku prawo USA dopuszcza przy wyjeździe otwarcie, a w razie potrzeby również przeszukanie wszystkich nadanych bagaży. Pasażerowie dowiadują się o tym fakcie często dopiero z wiadomości pozostawionej w walizce. Bagaż, którego TSA (Travel Security Administration) nie jest w stanie otworzyć, zostaje otwarty siłą! TSA nie odpowiada przy tym za powstałe szkody ani utratę mienia.

Dlatego radzimy nie zamykać bagażu na zamek i nie wkładać do niego żadnych wartościowych przedmiotów, ponieważ również towarzystwa ubezpieczeniowe nie pokrywają ewentualnych szkód. W sklepach specjalistycznych są dostępne zamki, które TSA może otworzyć specjalnym kluczem.

Paszporty

USA:

Wszyscy podróżni, w tym dzieci, muszą mieć przy sobie własny, odczytywalny komputerowo
paszport. W przypadku obywateli Niemiec dopuszcza się możliwość używania paszportu europejskiego w kolorze burgundzkiego wina.

Ważne: Od 26 czerwca 2012 r. obowiązkiem posiadania własnego, odczytywalnego komputerowo paszportu w kolorze burgundzkiego wina objęte są wszystkie dzieci. Dla podróżujących do USA zniesiono możliwość wpisywania dzieci do paszportu rodziców. Paszport dla dziecka jest ważny wyłącznie wraz z wizą.

Przy wjeździe do USA pobierane są dane biometryczne (cyfrowy odcisk palca i zdjęcie) przybywających gości.

Od 26.10.2006 wymagany jest e-paszport z wbudowanym chipem komputerowym, który posiada możliwość zapisania informacji biograficznych ze strony danych osobowych, zdjęcia cyfrowego i innych informacji biograficznych.

Kanada:

Podróżujący do Kanady są objęci obowiązkiem posiadania własnego, odczytywalnego komputerowo paszportu. W przypadku obywateli Niemiec dopuszcza się możliwość używania paszportu europejskiego w kolorze burgundzkiego wina.

Należy pamiętać, że od 26 czerwca 2012 dzieci oraz niemowlęta muszą mieć własny paszport. Wpis do paszportu rodziców nie jest dopuszczalny

Wyjątki:

Prosimy pamiętać, że zarówno pasażerów tranzytowych jak i gości wjeżdżających do USA obowiązują te same (surowe) przepisy wjazdowe: np. w przypadku lotów powrotnych z Whitehorse z międzylądowaniem w Anchorage i Fairbanks.

Przepisy te dotyczą również wszystkich pasażerów, którzy zarezerwowali kombinację Kanada/USA i których lot powrotny rozpoczyna się w USA.

Również dla dzieci (2 do 12 lat) i niemowląt (do 2 lat) wymagany jest w tych przypadkach dowód tożsamości do odczytu maszynowego.

Stan na dzień: 30.04.12

Podanie 1. adresu urlopowego przez osoby podróżujące do USA podczas odprawy

Osoby nieposiadające obywatelstwa USA wjeżdżające do USA już przy odprawie muszą podać następujące informacje na temat miejsca, w którym chcą spędzić wakacje:

  • ulica i numer domu
  • miejscowość
  • stan
  • ZIP Code (kod pocztowy)

Aby nie przedłużać czasu oczekiwania w kolejce do stanowiska odprawy, prosimy o wpisanie tych danych jeszcze przed odlotem do formularza internetowego „Formularz danych API”.

Formularz internetowy (formularz danych API ) do podania 1. adresu wakacyjnego znajduje się tutaj:

Formularz danych API

Informacje o ochronie danych dotyczące lotów do USA

Więcej informacji: Również władze kanadyjskie oczekują od linii lotniczych przekazywania danych osobowych.
Należy pamiętać, że niniejsze postanowienia obowiązują również pasażerów lecących tranzytem
przez USA.