Bagaż i zwierzęta

Towary niebezpieczne

Transport towarów niebezpiecznych podlega ścisłym przepisom. Tutaj znajdziesz informacje na temat podróżowania z bronią sportową lub amunicją.

Do wszystkich klientów posiadających smartfona Samsung Galaxy Note 7:

Przewóz smartfonów Samsung Galaxy Note 7 w transporcie lotniczym zostaje zakazany ze skutkiem natychmiastowym.

Zakaz obejmuje bagaż podręczny oraz bagaż rejestrowany.

Jakie przedmioty i substancje uznawane są za niebezpieczne?

Zabrania się przewożenia w bagażu podręcznym przedmiotów szpiczastych lub ostrych, jak np. noże lub nożyczki! Prosimy o przestrzeganie przepisów specjalnych dotyczących bagażu podręcznego.

Władze USA zakazują posiadania przy sobie jakiegokolwiek rodzaju zapalniczek, zarówno w bagażu rejestrowanym, jak i w bagażu podręcznym i przy sobie. Podczas lotów do USA, jak również lotów z przewidzianym międzylądowaniem w USA nie wolno mieć przy sobie zapalniczek.

Zgodnie z przepisami IATA zakazane jest przewożenie w bagażu substancji i przedmiotów niebezpiecznych. Za towary niebezpieczne uważa się:

 • Pojemniki z cieczami łatwopalnymi, takimi jak np. benzyna do zapalniczek lub benzyna ekstrakcyjna, płyny termiczne, środki czystości, rozpuszczalniki, lakiery, kleje.
 • Inne łatwopalne substancje stałe, np. zapałki, substancje samozapalne lub substancje wydzielające łatwopalne gazy w kontakcie z wodą.
 • Materiały magnetyczne.
 • Substancje żrące, np. kwasy i substancje utleniające jak np. wybielacz w proszku, nadtlenek.
 • Substancje toksyczne lub zakaźne, np. rtęć, kultury bakterii lub wirusów.
 • Materiały radioaktywne.
 • E-papierosy. Na wszystkich rejsach liniami Condor pasażerowie mogą przewozić e-papierosy wyłącznie w bagażu podręcznym lub bezpośrednio przy sobie.
 • Materiały wybuchowe, fajerwerki, pochodnie, race świetlne lub dymne.
 • Pojemniki z gazem (łatwopalnym lub niepalnym, zamrożonym, skroplonym lub toksycznym), np. gaz do kuchenki campingowej, napełnione pojemniki pod ciśnieniem, gaz do zapalniczek, naboje sodowe.
 • Silniki wszelkiego rodzaju włącznie z silnikami zaburtowymi (z wyjątkiem silników elektrycznych z baterią ogniw suchych do wózków inwalidzkich).
 • Deskorolki hoverboard i segboard.
 • Baterie lub akumulatory litowe. Wolno przewozić maksymalnie dwie pojedyncze baterie litowe lub akumulatory do 160 Wh jako zapasowe ogniwa do elektronicznych przedmiotów użytkowych. Przewożenie pojedynczych baterii lub akumulatorów od 100 Wh do 160 Wh wymaga uprzedniej zgody linii lotniczych. Więcej informacji na temat przewożenia baterii i akumulatorów znajdą Państwo w międzynarodowych przepisach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO o transporcie towarów niebezpiecznych, które można znaleźć na stronach internetowych ICAO pod zakładką Dangerous Goods lub na stronach internetowych urzędu ds. lotnictwa.
 • Aktówki i i bezpieczne walizki na dokumenty z wbudowanym alarmem, baterie litowe lub materiały pirotechniczne.

Race, broń sportową i amunicję

Transport wszelkiego rodzaju rac jest wykluczony, natomiast w przypadku transportu broni sportowej, amunicji i towarów niebezpiecznych należy przestrzegać informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Handlowych i Przewozowych/OWH.

W przypadku transportu broni palnej i amunicji do USA wymagane jest pozwolenie agencji federalnej Stanów Zjednoczonych „Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Wniosek o takie pozwolenie należy złożyć co najmniej osiem tygodni przed odlotem za pomocą specjalnego formularzu. Bez tej urzędowej zgody nie można zgłosić i przewozić broni.

Przepisy dotyczące transportu broni wymagające ścisłego przestrzegania:

 • Broń oraz przedmioty, które mogą zostać wykorzystanie jako broń wolno przewozić tylko w bagażu zarejestrowanym.
 • Muszą być one zapakowane w sposób chroniący przed złamaniem i uderzeniem (standardowy futerał na broń).
 • Broń palna nie może być naładowana.
 • Możliwie jak najwcześniej należy dokonać specjalnej rezerwacji na broń. W tym celu należy skontaktować się ze swoim biurem podróży lub naszym działem rezerwacji specjalnych.
 • Trzeba przestrzegać przepisów krajowych lotniska odlotu, tranzytowego i docelowego.

Przepisy dotyczące transportu amunicji wymagające ścisłego przestrzegania:

 • Amunicji do broni palnej nie wolno zabierać ze sobą do kabiny samolotu.
 • Wolno przewozić maksymalnie 5 kg amunicji (klasa 1.4S, UN0012 lub UN0014) do broni myśliwskiej lub sportowej na jednego pasażera w bagażu rejestrowanym, załadowanym w luku bagażowym samolotu.
 • Wykluczona jest amunicja z ładunkiem wybuchowym i zapalającym.
 • Amunicja musi być bezpiecznie zapakowana w kartonach lub pudełkach (oryginalnych opakowaniach producenta).
 • Możliwie jak najwcześniej należy dokonać specjalnej rezerwacji na broń. W tym celu należy skontaktować się ze swoim biurem podróży lub naszym działem rezerwacji specjalnych.
 • Trzeba przestrzegać przepisów krajowych lotniska odlotu, tranzytowego i docelowego.

Więcej szczegółów na temat przepisów dotyczących bagażu można znaleźć w naszych OWH.