Bagaż i zwierzęta

Sprzęt sportowy i bagaż specjalny

Sprzęt sportowy i bagaż specjalny – w tej rubryce można znaleźć informacje na temat przewozu sprzętu sportowego, materiałów fotograficznych i filmowych, choinek i innych.

Od sprzętu sportowego po dary i pomoc humanitarną

Podróżujesz nie tylko ze standardowym bagażem? Poniżej umieściliśmy wskazówki dotyczące lotów z bagażem sportowym albo materiałem zdjęciowym lub filmowym. Można tam znaleźć również informacje o przewożeniu choinek świątecznych, ładunków oraz darów i pomocy humanitarnej.

W przypadku przelotów, które nie są organizowane wyłącznie przez linie Condor, np. w ramach lotów podwożących i odwożących organizowanych przez inne linie lotnicze, obowiązują przepisy specjalne.

Walka z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami

Condor zwalcza nieekologiczny i nielegalny handel dziką zwierzyną zgodnie z przepisami CITES* i stosuje politykę zero tolerancji w przypadku transportu w bagażu podręcznym lub rejestrowanym gatunków narażonych i zagrożonych, trofeów myśliwskich (w tym trofeów legalnie ustrzelonych lub legalnie nabytych) bądź innych produktów, które są związane z nielegalnymi praktykami w odniesieniu do dzikiej zwierzyny. Zgodnie z wytycznymi IATA dotyczącymi transportu zwierząt personel firmy przechodzi szkolenia obejmujące dokładną kontrolę dokumentów i pojemników transportowych.  

* Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).