Bagaż i zwierzęta

Przewóz zwierząt

Łatwo i wygodnie rezerwuj online transport zwierzęcia domowego liniami Condor. W tym miejscu znajdziesz ważne wskazówki dotyczące lotu z psem lub kotem.

Walka z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami

Condor zwalcza nieekologiczny i nielegalny handel dziką zwierzyną zgodnie z przepisami CITES* i stosuje politykę zero tolerancji w przypadku transportu w bagażu podręcznym lub rejestrowanym gatunków narażonych i zagrożonych, trofeów myśliwskich (w tym trofeów legalnie ustrzelonych lub legalnie nabytych) bądź innych produktów, które są związane z nielegalnymi praktykami w odniesieniu do dzikiej zwierzyny. Zgodnie z wytycznymi IATA dotyczącymi transportu zwierząt personel firmy przechodzi szkolenia obejmujące dokładną kontrolę dokumentów i pojemników transportowych.  

* Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).