Wjazd i cło

Cło

„Procedury celne” – broszura zawiera informacje na temat pamiątek, ograniczeń importowych, limitów ilościowych itd.

Broszura „Procedury celne”

Z broszury celnej można się dowiedzieć, jakie pamiątki z podróży wolno przywieźć i jakie ilości wolne od opłat obowiązują przy wwozie określonych towarów.

Są w niej uwzględnione ilości wolne od opłat dla terenów specjalnych, jak np. Wyspy Kanaryjskie, jak również koszty powstające w przypadku przekroczenia dopuszczalnych ilości. W broszurze tej można znaleźć również odpowiedzi na pytania dotyczące wwozu zwierząt i roślin oraz dóbr kultury.

Broszurę można pobrać na stronie www.zoll.de w rubryce „Publikationen/Broschüren“ (rozdział „Reise und Post/Broschüre Reisezeit – Ihr Weg durch den Zoll“).