Cło

Przewożona gotówka

Przy wjeździe do Unii Europejskiej (UE) lub wyjeździe z UE przewożona gotówka podlega obowiązkowi zgłoszenia. Do tego celu służy formularz „Zgłoszenie środków pieniężnych”.

Obowiązek zgłoszenia przewożonej gotówki przy wjeździe do Unii Europejskiej (UE) lub wyjeździe z UE

Od 15 czerwca 2007 przy przekraczaniu granicy Unii Europejskiej trzeba zgłosić na piśmie środki pieniężne od wartości łącznej 10 000,00 euro. W Niemczech środki pieniężne należy zgłosić na piśmie przy wjeździe lub wyjeździe w niemieckim urzędzie celnym właściwym przy przekraczaniu granicy. Urzędy celne dysponują w tym celu formularzem „Zgłoszenie środków pieniężnych”.

Więcej informacji znajduje się na stronach Komisji Europejskiej.