Sprzęt sportowy i bagaż specjalny

Choinki

W przypadku przewozu choinek muszą zostać spełnione określone kryteria. Są to przepisy obowiązujące.

Przewóz choinek

Choinki o maksymalnej wysokości 100 cm są transportowane bezpłatnie. Dopiero za transport choinek o wysokości przekraczającej 100 cm naliczana jest opłata zgodnie z aktualnie obowiązującymi opłatami za nadbagaż. Ponadto transportowane drzewko musi spełniać następujące kryteria:

  • Łączna wysokość drzewka może wynosić maksymalnie 180 cm
  • Drzewko musi nadawać się do transportu, być pozbawione bryły korzeniowej i zostać zapakowane w siatkę
  • Wymagane jest zaświadczenie o stanie zdrowia drzewka (w zależności od celu podróży), które można uzyskać w miejscowym urzędzie ochrony roślin danego województwa
  • Drzewko należy uprzednio zgłosić w dziale rezerwacji specjalnych linii Condor

Należy przestrzegać lokalnych przepisów przywozowych kraju docelowego!

Weihnachtsbäume