Bagaż i zwierzęta

Bagaż opóźniony lub zniszczony

Brakuje bagażu lub został uszkodzony? Tutaj można znaleźć wszystkie ważne informacje na temat nieprawidłowości związanych z bagażem:

Informacje ogólne

Wszystkie sztuki bagażu (włącznie z bagażem podręcznym) należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem, adresem domowym i adresem urlopowym.

Ważne dokumenty, przedmioty wartościowe i leki należy przewozić w bagażu podręcznym.

Zgodnie z normami Konwencji Montrealskiej, w przypadku, gdy bagaż ulegnie zniszczeniu, uszkodzeniu lub zagubi się, wypłacimy odszkodowanie w maksymalnej wysokości 1.288,00 SDR (około 1.500,00 EUR, w zależności od aktualnego kursu wymiany).

  • W przypadku zarejestrowanego bagażu podróżnego obowiązuje odpowiedzialność niezależne od winy, o ile bagaż podróżny nie był już wcześniej uszkodzony.
  • W przypadku niezarejestrowanego bagażu podróżnego odpowiadamy tylko za zachowanie zawinione.
  • Jeśli wartość bagażu przekracza powyższą kwotę, może być wymagane wypełnienie "Deklaracji specjalnej" podczas odprawy w celu zwiększenia limitu odpowiedzialności i uiszczenia dopłaty lub upewnienia się, że bagaż został ubezpieczony zgodnie z wartością przed podróżą..
  • Odpowiedzialność za przekazany bagaż rozpoczyna się wraz z jego przyjęciem i kończy wraz z oddaniem.
  • Linie lotnicze nie ponoszą jednak odpowiedzialności za bagaż podręczny, przedmioty wartościowe takie jak biżuteria, banknoty, dokumenty służbowe, wzory, paszporty, leki, jak również za rzeczy delikatne i psujące się. Przedmioty tego typu powinny pozostać pod opieką osób podróżujących.
  • Zalecamy zawarcie dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróżnego.

Opóźnienie bagażu

Poszukiwanie bagażu

Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najszybciej odszukać i odesłać zagubiony bagaż. Prosimy zgłaszać zagubione bagaże natychmiast na lotnisku. Przebieg poszukiwania zagubionego bagażu można śledzić w Internecie na stronie Worldtracer:

Śledzenie bagażu

Można również zgłosić w domu, że bagaż zaginął, za pomocą tego linku.

Jeżeli po upływie 5 dni pasażer nadal nie odzyska bagażu, rozpoczniemy szukanie zaawansowane. W tym celu potrzebujemy szczegółowego spisu zawartości bagażu.

W przypadku dalszych pytań na temat poszukiwania bagażu należy wypełnić poniższy formularz.

Koszty spowodowane opóźnieniem bagażu

Do momentu odzyskania bagażu podróżny ma możliwość zakupu pilnie potrzebnych artykułów w ramach ustawowej odpowiedzialności maksymalnej. Należy przy tym utrzymać koszty na możliwie najniższym poziomie.

Zakupy w miejscu zamieszkania nie są refundowane.

Po dostarczeniu bagażu sprawdzamy zakupy artykułów zastępczych. Prosimy o wypełnienie tego formularza w ciągu 21 dni.

Uszkodzenie bagażu

W przypadku uszkodzeń prosimy zaraz po przybyciu zwrócić się do serwisu „Lost and Found” na lotnisku. Tam zostanie odebrane zgłoszenie szkody (PIR).

Linie Condor zajmują się obsługą szkody. Uszkodzony bagaż podlega tam sprawdzeniu i naprawie. Jeżeli naprawa nie jest możliwa, następuje wymiana na równowartościową sztukę bagażu.

Odpowiednie dokumenty zawierające wszystkie informacje można otrzymać na lotnisku podczas zgłaszania szkody. Za pośrednictwem tych dokumentów pasażer zleca bezpłatny odbiór bagażu bezpośrednio u naszego partnera lub opracowanie na miejscu (we Frankfurcie). Uszkodzoną sztukę bagażu trzeba najpóźniej w ciągu 7 dni wysłać lub zgłosić do odebrania.

Jeżeli uszkodzenie zostanie stwierdzone dopiero w domu lub przy dostarczeniu opóźnionego bagażu, zgłoszenie internetowe musi wpłynąć z podaniem danych lotu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po przybyciu.

Zgłoszenie uszkodzenia bagażu

We wszystkich przypadkach decydujący jest termin poinformowania działu obsługi klienta. Przekazanie zgłoszenia szkody PIR nie jest równoznaczne z zachowaniem powyższych terminów. Nasi partnerzy w możliwie najlepszy sposób zajmą się każdą sprawą.

Utrata zawartości bagażu

Utratę zawartości bagażu trzeba zgłosić w dziale obsługi klienta niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 7 dni po otrzymaniu bagażu. W tym celu należy wypełnić poniższy formularz:

Brakuje części zawartości bagażu? Zgłoszenie utraty zawartości bagażu

W przypadku utraty części zawartości nadanego bagażu pisemne zgłoszenie musi wpłynąć do nas niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu otrzymania bagażu, w przypadku bagażu opóźnionego w ciągu 21 dni od otrzymania bagażu. W tym celu trzeba wypełnić formularz uszkodzenia bagażu:

Zgłoszenie utraty zawartości bagażu

Po sprawdzeniu brakujące przedmioty zostaną zastąpione nowymi w ramach odpowiedzialności maksymalnej. Wyklucza się jednak odpowiedzialność za przedmioty wartościowe jak biżuteria, sprzęt fotograficzny, urządzenia elektroniczne, dokumenty lub lekarstwa!

We wszystkich przypadkach decydujący jest termin poinformowania działu obsługi klienta. Przekazanie zgłoszenia szkody PIR nie jest równoznaczne z zachowaniem powyższych terminów. Nasi partnerzy w możliwie najlepszy sposób zajmą się każdą sprawą.

Utracony bagaż podręczny

W przypadku pozostawienia czegoś na pokładzie samolotu linii Condor, prosimy o kontakt ze stanowiskiem Lost & Found danego lotniska docelowego. Po upływie okresu składowania wynoszącego od dwóch do czterech tygodni rzeczy znalezione zostaną przesłane do linii Condor. Po upływie tego czasu prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie nam pocztą, faksem lub w formie skanu załączonego do e-maila.

Bez tego wypełnionego i podpisanego formularza nie możemy niestety zająć się daną sprawą.