Bagaż i zwierzęta

Nieprawidłowości związane z bagażem

Brakuje bagażu lub został uszkodzony? Tutaj można znaleźć wszystkie ważne informacje na temat nieprawidłowości związanych z bagażem:

Informacje ogólne

  • Wszystkie sztuki bagażu (włącznie z bagażem podręcznym) należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem, adresem domowym i adresem urlopowym.
  • Ważne dokumenty, przedmioty wartościowe i leki należy przewozić w bagażu podręcznym.
  • Odpowiadamy za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu podróżnego do wysokości 1131,00 SDR (ok. 1000,00 – 1200,00 euro w zależności od aktualnego kursu wymiany).
  • W przypadku zarejestrowanego bagażu podróżnego obowiązuje odpowiedzialność niezależne od winy, o ile bagaż podróżny nie był już wcześniej uszkodzony.
  • W przypadku niezarejestrowanego bagażu podróżnego odpowiadamy tylko za zachowanie zawinione. Jeżeli wartość bagażu przekracza wyżej wymienioną wartość, należy zgłosić to przy odprawie lub zadbać przed podróżą o pełne ubezpieczenie bagażu.
  • Odpowiedzialność za przekazany bagaż rozpoczyna się wraz z jego przyjęciem i kończy wraz z oddaniem.
  • Linie lotnicze nie ponoszą jednak odpowiedzialności za bagaż podręczny, przedmioty wartościowe takie jak biżuteria, banknoty, dokumenty służbowe, wzory, paszporty, leki, jak również za rzeczy delikatne i psujące się. Przedmioty tego typu powinny pozostać pod opieką osób podróżujących.
  • Zalecamy zawarcie dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróżnego.
Gepäckunregelmäßigkeiten