Bagaż i zwierzęta

Opóźniony lub uszkodzony bagaż

Twój bagaż nie dotarł lub jest uszkodzony? Proszę przyjąć nasze przeprosiny. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odzyskać Państwa bagaż lub naprawić uszkodzenie.

Portal samoobsługowy do zgłaszania opóźnienia lub uszkodzenia bagażu

Udostępniamy Państwu portal samoobsługowy:

W celu zgłoszenia uszkodzenia lub opóźnienia bagażu można skorzystać z portalu samoobsługowego lub zgłosić się przed wyjściem z lotniska do punktu rzeczy zagubionych i znalezionych Condor (Lost and Found). Po odnalezieniu bagażu przekażemy go na adres podany w zgłoszeniu utraty bagażu.

Informacje dotyczące opóźnienia bagażu

Aby poznać aktualny status bagażu, należy wprowadzić numer referencyjny i nazwisko w portalu samoobsługowym - tu można uzyskać potrzebne informacje i wprowadzić zmiany.

W pierwszych 5 dniach nasz lokalny pracownik obsługi naziemnej będzie odpowiedzialny za poszukiwania bagażu.

Jeżeli w ciągu 5 dni bagaż się nie znajdzie, w portalu samoobsługowym należy wypełnić szczegółową listę rzeczy znajdujących się w bagażu. Na podstawie przekazanych danych nasz partner, Fraport będzie mógł rozpocząć zaawansowane wyszukiwanie. Może ono trwać do 3 tygodni. Jeżeli pomimo podjętych starań nie uda się zlokalizować Państwa bagażu, Fraport przekaże Państwa dokumenty bezpośrednio do naszego działu obsługi klienta i poinformuje o wyniku poszukiwań.

Kontakt mailowy w sprawie poszukiwania bagażu po upływie 5 dni: Condor-baggage@fraport.de

Kobieta opierająca się o walizkę

Informacje dotyczące opóźnienia bagażu

W ramach ustawowej odpowiedzialności przewoźnika do momentu dostarczenia bagażu pasażer może dokonać zakupu najpotrzebniejszych artykułów. Należy jednak pamiętać, że koszt takich zakupów jest zwracany do określonej kwoty maksymalnej. Zwrot za takie zakupy nie przysługuje w miejscu zamieszkania.

Po dostarczeniu bagażu przeprowadzimy weryfikację dokonanych zakupów. W tym celu w ciągu 21 dni od otrzymania bagażu należy wypełnić ten formularz online.

Informacje dotyczące uszkodzenia bagażu

Uszkodzenie bagażu należy zgłosić przez stronę portalu samoobsługowego lub przed opuszczeniem lotniska w punkcie rzeczy zagubionych i znalezionych Condor.

(należy pamiętać, że zgłoszenie w portalu samoobsługowym jest możliwe w ciągu 5 dni od daty lotu)

Likwidacja szkody

W celu likwidacji szkody poza wypełnieniem zgłoszenia utraty bagażu pasażer jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody - maksymalnie do 7 dni od momentu otrzymania bagażu.

W tym celu należy skontaktować się z jedną z podanych poniżej firm obsługujących uszkodzenia bagażu lub ubezpieczycielem bagażu.

Kontakt do firm obsługujących zgłoszenia uszkodzenia bagaż

Dolfi 1920 GmbH
Langer Kornweg 34c
D-65451Kelsterbach

www.dolfi1920.de
info.poland@dolfi1920.pl

Usługa dostępna w Niemczech i na całym świecie

Jeżeli chcą Państwo dokonać likwidacji szkody bezpośrednio przez firmę Condor, należy zgłosić to jak najszybciej, maksymalnie w ciągu 7 dni, do działu obsługi klienta naszej firmy.

Lotniskowy serwis bagażowy
Terminal 1, hala przylotów B
D-60549 Frankfurt nad Menem

www.fgs-frankfurt.de
kundenservice@fgs-frankfurt.de

Usługa ta jest dostępna tylko na terenie Niemiec

Uszkodzenie sprzętu ułatwiającego poruszanie się lub zawartości bagażu

W razie uszkodzenia sprzętu ułatwiającego poruszanie się bądź zaginięcia rzeczy znajdujących się w bagażu należy zgłosić to jak najszybciej, maksymalnie w ciągu 7 dni, do działu obsługi klienta naszej firmy.

Pozostawienie bagażu podręcznego na pokładzie

W razie pozostawienia jakichkolwiek rzeczy na pokładzie samolotu linii Condor, należy zwrócić się do punktu rzeczy zaginionych i znalezionych (Lost and found) na lotnisku docelowym. Po upływie dwóch do czterech tygodni znalezione rzeczy zostaną przesłane do linii Condor. Po upływie tego czasu proszę wypełnić poniższy formularz i przesłać go do nas pocztą, faksem lub w formie zeskanowanej e-mailem.

Bez wypełnionego i podpisanego formularza nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

Więcej informacji na temat zagubionego bagażu podręcznego (PDF)

Informacje prawne

Zgodnie z Konwencją Montrealską odpowiadamy wyłącznie za uszkodzenia i utratę bagażu podróżnego do kwoty 1288,00 SDR (co odpowiada ok. 1500,00 EUR w zależności od aktualnego kursu wymiany).

  • W przypadku bagażu rejestrowanego obowiązuje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, jeżeli bagaż nie był wcześniej uszkodzony.
  • Odpowiedzialność za nadawany bagaż rozpoczyna się z chwilą jego przyjęcia i kończy wraz z oddaniem.
  • W przypadku bagażu nierejestrowanego odpowiadamy tylko za działanie zawinione.
  • Linie lotnicze nie ponoszą jednak odpowiedzialności za bagaż podręczny, przedmioty wartościowe

takie, jak biżuteria, banknoty, dokumenty biznesowe, próbki, paszporty, leki

oraz za delikatne i łatwo psujące się rzeczy.

Z tego powodu przedmioty te powinny pozostawać pod nadzorem pasażera.