Pomoc specjalna

Środki ułatwiające poruszanie się

W przypadku konieczności korzystania ze środków ułatwiających poruszanie się, na przykład wózka inwalidzkiego, balkonika lub kul ortopedycznych, z przyjemnością bezpłatnie pomożemy w wejściu na pokład razem z dwoma przedmiotami.

Zalecamy wstępne zarezerwowanie dodatkowej opieki lub niezbędnej obsługi możliwie najwcześniej oraz nie później niż na 48 godzin przed lotem. Dzięki temu będą mogli Państwo mieć pewność, że zorganizujemy bezproblemową podróż. Prosimy pamiętać, że w przypadku złożenia wstępnej rezerwacji na pomoc specjalną na lot wychodzący zarezerwujemy także pomoc na lot powrotny, jeśli tylko podróż będzie się odbywać za pośrednictwem tego samego przewoźnika.

Należy pamiętać, że transport wózka inwalidzkiego / środka ułatwiającego poruszanie się można zarezerwować wyłącznie na nasze loty o numerze DE. W przypadku innych lotów prosimy o kontakt z liniami lotniczymi realizującymi przelot.

Informacje o metodach rezerwacji usługi pomocy oraz dane kontaktowe do naszego specjalnego zespołu ds. pomocy specjalnej można znaleźć tutaj. Po sfinalizowaniu rezerwacji wyślemy pisemne potwierdzenie zarezerwowania usługi pomocy specjalnej.

Przypominamy, że należy się pojawić na lotnisku w dniu wylotu o odpowiedniej porze, tj. co najmniej na trzy godziny przed wylotem w przypadku podróży długodystansowej oraz dwie godziny przed wylotem w przypadku podróży krótkodystansowej, tak aby zgłosić się do bramki odprawy priorytetowej.

Jeżeli Pana(-i) wsparcie w mobilności wymaga demontażu dla celów transportu na pokładzie, proszę zabrać ze sobą odpowiednią instrukcję oraz niezbędne narzędzia.

Ręcznie napędzane środki ułatwiające poruszanie się

Jeśli podróżny musi korzystać ze sprzętu ułatwiającego poruszanie się, przetransportujemy bezpłatnie maksymalnie dwa takie środki (np. ręczny wózek inwalidzki, balkonik, kule ortopedyczne).

Laski i kule ortopedyczne można ze sobą wnieść na pokład samolotu. Nie będą one liczone jako bagaż podręczny ani wliczane do standardowego limitu bagażu.

Elektrycznie napędzane środki ułatwiające poruszanie się

Typ posiadanego wózka inwalidzkiego wpływa na możliwość załadowania go na pokład samolotu. Przed załadowaniem środka ułatwiającego poruszanie na pokład samolotu firma Condor musi zweryfikować, czy jest on bezpieczny w myśl instrukcji technicznych ICAO (szczegóły przedstawiono niżej). Jeśli wymogi firmy Condor nie zostaną spełnione albo stwierdzimy, że środek ułatwiający poruszanie się nie jest bezpieczny, możemy odmówić jego przewozu. W takich okolicznościach firma Condor nie jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa takiego środka.

Istnieją także inne czynniki, które uniemożliwiają przewóz elektrycznych środków ułatwiających poruszanie się:

 • Wymiary środka ułatwiającego poruszanie się przekraczają wymiary drzwi załadunkowych
 • Masa własna środka ułatwiającego poruszanie się przekracza limity załadunkowe samolotu po zastosowaniu wszystkich dostępnych metod rozłożenia ładunku
 • Firma Condor stwierdzi, że nie spełniono wymogów Instrukcji technicznych ICAO dotyczących bezpiecznego przewozu środków ułatwiających poruszanie się należących do podróżnych.

Firma Condor dysponuje flotą różnorodnych samolotów i nie może w momencie rezerwacji określić konkretnego typu samolotu, który będzie realizować przelot. Minimalne wymiary wózka są następujące:

 • Szerokość: 1,27 m
 • Wysokość: 1,07 m
 • Długość: 1,4 m

Należy pamiętać, że samoloty niektórych typów mogą dopuszczać większe wymiary niż powyższe, zatem jeśli należący do podróżnego środek ułatwiający poruszanie się jest większy niż te minimalne wymiary, prosimy o kontakt w celu skonsultowania wymogów.

Jakie informacje są potrzebne?

Jeśli podróżny chce podróżować z wózkiem inwalidzkim zasilanym akumulatorem, wymagamy podania przed wylotem następujących informacji:

 • Marka i model elektrycznego środka ułatwiającego poruszanie się
 • Wymiary (tj. długość x szerokość x wysokość)
 • Masa własna (bez obciążenia)
 • Liczba akumulatorów

Typ akumulatora:

 • WCBD — akumulatory suche (nieciekłe)
 • WCBW — akumulatory mokre
 • WCLB — akumulatory litowo-jonowe

W myśl rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej muszą powiadomić o tym fakcie firmę Condor co najmniej na 48 godzin przed podróżą.

Środki ułatwiające poruszanie się wyposażone w akumulatory LITOWE

Aby zapewnić bezpieczny przewóz wózka inwalidzkiego / środka ułatwiającego poruszanie się, przed załadowaniem go do samolotu należy spełnić poniższe wymogi. Należy spełnić następujące wymogi:

 • Jeśli wyposażony w akumulator litowy środek ułatwiający poruszanie się zaprojektowano tak, aby akumulator był wyjmowany przez użytkownika (np. w urządzeniu składanym), akumulator musi być wyjęty i wniesiony do kabiny samolotu, a jego złącza powinny być zabezpieczone przed zwarciem.
 • Jeśli akumulator ma zostać odłączony od wózka inwalidzkiego, jego pojemność nie może przekraczać 300 Wh. W przypadku dwóch akumulatorów pojemność każdego z nich nie może przekraczać 160 Wh. Akumulatory muszą zostać wniesione do kabiny pasażerskiej. Obwody akumulatora muszą być zabezpieczone przed zwarciem.
 • Na pokład można wnieść maksymalnie jeden akumulator zapasowy o pojemności nie większej niż 300 Wh lub dwa akumulatory — każdy o pojemności nie większej niż 160 Wh. Akumulatory zapasowe muszą zostać wniesione do kabiny pasażerskiej. Obwody akumulatora muszą być zabezpieczone przed zwarciem.
 • Zamontowane akumulatory muszą być prawidłowo zamocowane do wózka.
 • Obwody elektryczne muszą być zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. Metody zabezpieczania obwodów przed przypadkową aktywacją w środkach ułatwiających poruszanie się są różne. Niektóre są wyposażone w przełącznik kluczykowy, który można przestawić w pozycję wyłączenia i wyjąć. Środki, które są włączane przyciskiem, mogą podczas lotu zostać aktywowane w wyniku nagłego przemieszczenia się bagażu lub ładunku. W związku z tym należy podjąć działania umożliwiające zabezpieczenie takich urządzeń. Może to być na przykład odłączenie wtyczek lub złączy kabli albo włożenie zaślepki (np. zaślepki Airsafe) do gniazda ładowania urządzenia.
 • Zaciski akumulatora muszą być zabezpieczone przed zwarciem — zaciski akumulatorów współczesnych elektrycznych środków ułatwiających poruszanie się są zwykle chronione przed zwarciem poprzez zastosowanie hermetycznej obudowy oraz zintegrowanie z urządzeniem głównym. Akumulatorów nie trzeba koniecznie odłączać, ponieważ nieprawidłowe wykonanie tego zabiegu może skutkować ryzykiem pożaru. W innych modelach, w których zaciski są odsłonięte, może być konieczne ich odizolowanie, np. elektryczną taśmą izolacyjną.

Środki ułatwiające poruszanie się wyposażone w akumulatory SUCHE

Aby zapewnić bezpieczny przewóz wózka inwalidzkiego / środka ułatwiającego poruszanie się, przed załadowaniem go do samolotu należy spełnić poniższe wymogi. Prosimy o poinformowanie o następujących kwestiach:

 • Zaciski akumulatora muszą być zabezpieczone przed zwarciem — zaciski akumulatorów współczesnych elektrycznych środków ułatwiających poruszanie się są zwykle chronione przed zwarciem poprzez zastosowanie hermetycznej obudowy oraz zintegrowanie z urządzeniem głównym. Akumulatorów nie trzeba koniecznie odłączać, ponieważ nieprawidłowe wykonanie tego zabiegu może skutkować ryzykiem pożaru. W innych modelach, w których zaciski są odsłonięte, może być konieczne ich odizolowanie, np. elektryczną taśmą izolacyjną.
 • Zamontowane akumulatory muszą być prawidłowo zamocowane do wózka.
 • Akumulatory zapasowe są zabronione.
 • Obwody elektryczne muszą być zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem — metody zabezpieczania obwodów przed przypadkową aktywacją w środkach ułatwiających poruszanie się są różne. Niektóre są wyposażone w przełącznik kluczykowy, który można przestawić w pozycję wyłączenia i wyjąć. Środki, które są włączane przyciskiem, mogą podczas lotu zostać aktywowane w wyniku nagłego przemieszczenia się bagażu lub ładunku. W związku z tym należy podjąć działania umożliwiające zabezpieczenie takich urządzeń. Może to być na przykład odłączenie wtyczek lub złączy kabli albo włożenie zaślepki (np. zaślepki Airsafe) do gniazda ładowania urządzenia.
 • Jeśli wyposażony w akumulator suchy środek ułatwiający poruszanie się zaprojektowano tak, aby akumulator był wyjmowany przez użytkownika (np. w urządzeniu składanym), akumulator musi być wyjęty i załadowany do luku bagażowego w mocnym, sztywnym opakowaniu ze złączami zabezpieczonymi przed zwarciem. Firma Condor nie dostarcza takiego opakowania. Musi je zapewnić podróżny.

Środki ułatwiające poruszanie się wyposażone w akumulatory MOKRE

Załadowanie w pozycji pionowej

Aby zapewnić bezpieczny przewóz wózka inwalidzkiego / środka ułatwiającego poruszanie się, przed załadowaniem go do samolotu należy spełnić poniższe wymogi. Należy spełnić następujące wymogi:

Załadowanie w pozycji pionowej

Jeśli wózek inwalidzki lub środek ułatwiający poruszanie się może zostać załadowany, przechowany, zabezpieczony i rozładowany w pozycji pionowej, wtedy akumulatora nie trzeba wymontowywać.

 Należy zweryfikować następujące kwestie:

 • Zaciski akumulatora są zabezpieczone przed zwarciem, np. poprzez umieszczone w obudowie akumulatora.
 • Akumulator jest prawidłowo zamocowany do wózka inwalidzkiego / środka ułatwiającego poruszanie się.
 • Obwody elektryczne zostały odizolowane.
 • Akumulatory zapasowe są zabronione.

Załadunek w pozycji pionowej nie jest możliwy

Jeśli wózek inwalidzki lub środek ułatwiający poruszanie się nie może zostać załadowany, przechowany, zabezpieczony i rozładowany w pozycji pionowej, akumulator należy wymontować. Wtedy wózek inwalidzki lub środek ułatwiający poruszanie się można bez żadnych ograniczeń przewozić jako bagaż rejestrowany. Wymontowany akumulator należy umieścić w mocnym, sztywnym opakowaniu:

 • Opakowanie musi być odporne na przecieki oraz na płyn akumulatorowy.
 • Akumulatory należy zabezpieczyć przed zwarciem, umieścić w opakowaniu w pozycji pionowej oraz otoczyć zgodnym materiałem absorbującym, który jest zdatny do wchłonięcia całego płynu.
 • Opakowanie należy oznaczyć etykietą „BATTERY, WET, WITH WHEELCHAIR” (AKUMULATOR, MOKRY, Z WÓZKIEM INWALIDZKIM) ALBO „BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID” (AKUMULATOR, MOKRY, ZE ŚRODKIEM UŁATWIAJĄCYM PORUSZANIE SIĘ), jak również etykietą „Corrosive” (Materiał żrący) oraz „Package Orientation” (Kierunek ustawienia opakowania).
 • Akumulatory zapasowe są zabronione.

Firma Condor nie odpowiada za opakowanie akumulatora. Opakowanie powinno zostać dostarczone przez firmę wysyłkową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych. Zalecamy, aby opakowanie zostało zorganizowane przez osobę podróżującą.

Zalecamy wszystkim klientom, aby akumulatory mokre były, jeśli to możliwe, wyposażone w odpowietrzniki odporne na przeciekanie.

Roszczenia i odszkodowania

Państwa wózek inwalidzki lub środek ułatwiający poruszanie się nie dotarł na miejsce? Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne informacje.