Pomoc specjalna

Ciąża, kontuzje i stany zdrowia

Twój komfort na pokładzie jest dla nas bardzo ważny, dlatego chcemy upewnić się, że jesteś w stanie latać, zanim rozpoczniesz podróż.  W tym miejscu wyszczególniliśmy wymagania, jakie musisz spełnić, aby móc bezpiecznie latać liniami Condor.

Musisz być również w stanie korzystać ze standardowego fotela pasażera w zarezerwowanej kabinie/klasie z oparciem ustawionym w pozycji pionowej.  W razie potrzeby możesz zmienić kabinę/klasę na wyższą lub zakupić jedno lub dwa dodatkowe fotele, jeśli wymagają tego względy medyczne lub Twój stan fizyczny.

W dniu wylotu należy się pojawić na lotnisku o odpowiedniej porze, tj. co najmniej na trzy godziny przed wylotem w przypadku podróży długodystansowej oraz dwie godziny przed wylotem w przypadku podróży krótkodystansowej, aby mieć pewność, że zdążysz do bramki odprawy priorytetowej.

Ciąża i noworodki

Zdolność do lotu

Jeżeli spełniasz następujące warunki, nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań, aby być osobą zdolną do odbycia lotu:

  • 1–28. tydzień ciąży Jeśli kobieta nie ukończyła 28: tygodnia ciąży (w momencie lotu powrotnego) i ciąża przebiega bez jakichkolwiek komplikacji, nie jest wymagana żadna dodatkowa dokumentacja. Ma to również zastosowanie do ciąży mnogich.
  • Noworodki: Powyżej 7 dni
  • Poronienie:  Jeżeli wydarzyło się wcześniej niż 24 godziny przed datą wylotu i przebiegło bez komplikacji.

Jeżeli pasażer nadal nie ma pewności, czy jest w stanie latać, zalecamy przedyskutowanie swoich wątpliwości z lekarzem.

Niezdolność do lotu

Jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków, podróż nie będzie możliwa:

 • W przypadku powikłań przebytych w przeszłości lub doświadczanych obecnie
 • Od 37./33. tygodnia ciąży mnogiej: Podróżowanie jest niemożliwe powyżej 37. tygodnia (w momencie podróży z powrotem) oraz w przypadku ciąży mnogich powyżej 32. tygodnia ciąży.
 • Noworodki: Od dnia narodzin do końca okresu 7 dni.
 • Poronienie: Jeżeli wydarzyło się później niż 24 godziny przed datą wylotu.

Bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas ważne, więc jeżeli pasażer spełnia którykolwiek z powyższych warunków i chce zmienić rezerwację lub odwołać swój lot, powinien skontaktować się z nami najszybciej jak to możliwe.

Wymóg potwierdzenia zdolności do lotu

Jeżeli w okresie od 29 do końca 36 tygodnia ciąży (do 32 w przypadku ciąży mnogiej) zechce Pani podróżować (obowiązuje czas lotu powrotnego), może Pani polecieć tylko za okazaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań do lotu.

Prosimy pamiętać, że w tym celu akceptujemy tylko dostarczony przez nas formularz (MEDIF A). Formularz ten musi zostać wypełniony przez lekarza nie wcześniej jak na 10 dni przed planowanym wyjazdem.

Po wypełnieniu prosimy jak najszybciej przesłać formularz online, najpóźniej na 48 godzin przed planowanym odlotem. Prosimy o zachowanie przy sobie tego formularza oraz dokumentu wskazującego na planowaną datę porodu (np. tzw. paszport matki) podczas całej podróży.

Lot ze złamaniem/założonym gipsem

Czy pasażer odniósł niedawno złamanie? Oto kilka rzeczy, o których musisz pamiętać:

 • Musisz mieć możliwość siedzenia z wyprostowanymi plecami na fotelu pasażera z oparciem w zarezerwowanej klasie.
 • Jeżeli złamanie nastąpiło wcześniej niż przed 48 godzinami, pasażer może podróżować z gipsem typu niezamkniętego lub szyną.
 • W przypadku lotów nieprzekraczających dwóch godzin pasażer z gipsem typu niezamkniętego lub szyną może podróżować najwcześniej 24 godziny od chwili odniesienia kontuzji.
 • Z gipsem typu zamkniętego (ze wszystkich stron) pasażer może podróżować od 8-dnia po złamaniu.

Pamiętaj, że w przypadku świeżego złamania powietrze wewnątrz usztywnienia gipsowego może się rozszerzać ze względu na ciśnienie w kabinie. To z kolei, w połączeniu z obrzękiem rany, może skutkować dotkliwym bólem i doprowadzić do dalszego uszkodzenia kończyny.

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa nie wolno rozpoczynać podróży, jeżeli jedno z wymienionych powyżej kryteriów Cię nie dotyczy. Jeżeli z powyższych powodów musisz zmienić termin podróży lub ją anulować, prosimy o jak najszybszy kontakt z nami.

Choroby układu oddechowego

Zdolność do lotu

Jeżeli pasażer spełnia następujące warunki, nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, aby mieć zdolność do odbycia swojego lotu:

 • Stan jest stabilny i nie są spodziewane komplikacje
 • Brak konieczności korzystania z dodatkowego tlenu
 • Jeżeli aparat medyczny nie jest używany na pokładzie

Jeżeli pasażer nadal nie ma pewności, czy jest w stanie latać, zalecamy przedyskutowanie swoich wątpliwości z lekarzem. 

Niezdolność do lotu

Jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków, podróż nie będzie możliwa:

 • Stan pasażera jest niestabilny
 • Ostre objawy nie ustąpiły
 • Pasażer nie został w pełni zbadany
 • Odma opłucnowa/zapadnięte płuco: Do czasu ustąpienia i uzyskania stabilnego stanu przez 14 dni

Bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas ważne, więc jeżeli pasażer spełnia którykolwiek z powyższych warunków i chce zmienić rezerwację lub odwołać swój lot, powinien skontaktować się z nami najszybciej jak to możliwe.

Wymóg potwierdzenia zdolności do lotu

W przypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków wymagamy pisemnego potwierdzenia od lekarza, w którym stwierdza się zdolność do odbycia lotu:

 • Stan jest niejasny i/lub są spodziewane komplikacje
 • Konieczność korzystania z dodatkowego tlenu
 • Jeżeli w trakcie lotu konieczne jest użycie aparatu medycznego
 • Pasażer zabiera ze sobą przenośmy koncentrator tlenu
 • Stan pasażera jest poważny

Prosimy pamiętać, że akceptujemy wyłącznie nasz własny formularz medyczny (łącze do MEDIF). Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza medycznego nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 48 godzin przed wylotem za pomocą naszego formularza online.

Zabiegi i urazy

Zdolność do lotu

Jeżeli pasażer spełnia następujące warunki, nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, aby mieć zdolność do odbycia swojego lotu:

 • Zabieg operacyjny odbył się ponad 6 tygodni temu
 • Stan jest stabilny i nie są spodziewane komplikacje
 • Jeżeli poziom hemoglobiny jest wyższy niż 12 gm/dl
 • Zabieg neurochirurgiczny/klatki piersiowej/jamy brzusznej   Zabieg odbył się 4 miesiące temu lub wcześniej

Jeżeli pasażer nadal nie ma pewności, czy jest w stanie latać, zalecamy przedyskutowanie swoich wątpliwości z lekarzem.

Niezdolność do lotu

Jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków, podróż nie będzie możliwa:

 • Zabieg operacyjny odbył się w okresie krótszym niż 2 tygodni temu
 • Stan pasażera jest niestabilny
 • Ostre objawy nie ustąpiły
 • Pasażer nie został w pełni zbadany
 • Poziom hemoglobiny jest niższy niż 9,5 gm/dl
 • Chirurgia małoinwazyjna: Do końca 1. tygodnia po zabiegu
 • Zabieg neurochirurgiczny/klatki piersiowej/jamy brzusznej Do końca 4. tygodnia po zabiegu

Bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas ważne, więc jeżeli pasażer spełnia którykolwiek z powyższych warunków i chce zmienić rezerwację lub odwołać swój lot, powinien skontaktować się z nami najszybciej jak to możliwe.

Wymóg potwierdzenia zdolności do lotu

W przypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków należy uzyskać pisemne potwierdzenie od lekarza, w którym stwierdza się zdolność do odbycia lotu:

 • Zabieg operacyjny odbył się ponad 2 tygodnie temu, ale nie później niż 6 tygodni temu
 • Stan jest niejasny i/lub są spodziewane komplikacje
 • Jeżeli poziom hemoglobiny jest wyższy niż 9,5 gm/dl, ale nie przekracza 12 gm/dl
 • Chirurgia małoinwazyjna:  Zabieg odbył się i miał miejsce między 2. tygodniem a końcem 6. tygodnia wstecz.
 • Zabieg neurochirurgiczny/klatki piersiowej/jamy brzusznej Zabieg odbył się i miał miejsce między 5. tygodniem a końcem 3. miesiąca wstecz.

Prosimy pamiętać, że akceptujemy wyłącznie nasz własny formularz medyczny (łącze do MEDIF). Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza medycznego nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 48 godzin przed wylotem za pomocą naszego formularza online.

Choroby układu krążenia

Zdolność do lotu

Jeżeli pasażer spełnia następujące kryteria, może wsiąść na pokład samolotu bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń:

 • Stan pasażera wystąpił przed ponad 3 miesiącami
 • Stan jest stabilny i nie są spodziewane komplikacje
 • Udar: Pojawił się w ciągu 3 miesięcy przed datą wylotu
 • Zakrzepica/zakrzepica żył głębokich: Od 5. tygodnia i tylko w przypadku profilaktyki zakrzepicy i odpowiednich pończoch

Jeżeli pasażer nadal nie ma pewności, czy jest w stanie latać, zalecamy przedyskutowanie swoich wątpliwości z lekarzem.

Niezdolność do lotu

Jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków, podróż nie będzie możliwa:

 • Zabieg operacyjny odbył się w okresie krótszym niż 6 tygodni temu
 • Stan pasażera jest niestabilny
 • Ostre objawy nie ustąpiły
 • Pasażer nie został w pełni zbadany i nie jest pod nadzorem lekarskim
 • Zawał serca: Do końca 4. tygodnia po zabiegu
 • Udar: Do końca 4. tygodnia po zabiegu
 • Zawał serca: Do końca 4. tygodnia po zabiegu i jeżeli zakrzep jest ostry
 • Zakrzepica/zakrzepica żył głębokich: Do końca 5. dnia i bez profilaktyki zakrzepicy i pończoch

Bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas ważne, więc jeżeli pasażer spełnia którykolwiek z powyższych warunków i chce zmienić rezerwację lub odwołać swój lot, powinien skontaktować się z nami najszybciej jak to możliwe.

Wymóg potwierdzenia zdolności do lotu

W przypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów na pokład samolotu można wsiąść jedynie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zdolności do lotu od lekarza:

 • Stan zdrowia utrzymuje się dłużej niż 5 dni, ale nie dłużej niż 3 miesiące
 • Stan jest niejasny i/lub są spodziewane komplikacje
 • Stan pasażera jest poważny
 • Zawał serca: Od początku 5. tygodnia do końca 3. miesiąca
 • Udar: Od początku 5. tygodnia do końca 2. miesiąca
 • Zator: Od 5. tygodnia do końca 3. miesiąca
 • Zakrzepica/zakrzepica żył głębokich: Od 6. dnia do końca 4. tygodnia i tylko w przypadku profilaktyki zakrzepicy i odpowiednich pończoch

Prosimy pamiętać, że akceptujemy wyłącznie nasz własny formularz medyczny (łącze do MEDIF). Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza medycznego nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 48 godzin przed pierwszym lotem za pomocą naszego formularza online.

Choroby zakaźne

Podróżowanie na pokładzie samolotu linii Condor dozwolone jest tylko wtedy, gdy choroba nie jest już zakaźna. Prosimy nosić ze sobą pismo od lekarza, które potwierdza, że choroba nie jest już zakaźna.

Konwulsje/epilepsja

Jeżeli spełniasz następujące warunki, nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań, aby być osobą zdolną do odbycia lotu:

 • Ostatni napad nastąpił ponad 24 godziny temu.
 • Stan jest stabilny i nie są spodziewane komplikacje
 • Uznaje się, że drgawki u pacjenta ustąpiły.

Jeżeli pasażer nadal nie ma pewności, czy jest w stanie latać, zalecamy przedyskutowanie swoich wątpliwości z lekarzem.

Upośledzenia psychiczne i/lub choroby psychiczne

Zdolność do lotu

Jeżeli spełniasz następujące warunki, nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań, aby być osobą zdolną do odbycia lotu:

 • Stan jest stabilny i nie są spodziewane komplikacje

Jeżeli pasażer nadal nie ma pewności, czy jest w stanie latać, zalecamy przedyskutowanie swoich wątpliwości z lekarzem.

Niezdolność do lotu

Jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków, podróż nie będzie możliwa:

 • Stan pasażera jest niestabilny
 • Ostre objawy nie ustąpiły
 • Pasażer nie został w pełni zbadany i nie jest pod nadzorem lekarskim

Bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas ważne, więc jeżeli pasażer spełnia którykolwiek z powyższych warunków i chce zmienić rezerwację lub odwołać swój lot, powinien skontaktować się z nami najszybciej jak to możliwe.

Wymóg potwierdzenia zdolności do lotu

W przypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów na pokład samolotu można wsiąść jedynie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zdolności do lotu od lekarza:

 • Stan jest niejasny i/lub są spodziewane komplikacje
 • Stan pasażera jest poważny

Prosimy pamiętać, że akceptujemy wyłącznie nasz własny formularz medyczny (łącze do MEDIF). Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza medycznego nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 48 godzin przed pierwszym lotem za pomocą naszego formularza online.

Inne upośledzenia

Zdolność do lotu

Jeżeli spełniasz następujące warunki, nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań, aby być osobą zdolną do odbycia lotu:

 • Stan jest stabilny i nie są spodziewane komplikacje
 • Objawy ostre ustąpiły
 • Nurkowanie: Ostatnie nurkowanie odbyło się 24 godziny przed odlotem
 • Zapalenie opon mózgowych: Od 28. dnia po całkowitym ustąpieniu stanu chorobowego
 • Anemia/niedokrwistość sierpowata: Jeżeli poziom hemoglobiny jest wyższy niż 12 gm/dl

Jeżeli pasażer nadal nie ma pewności, czy jest w stanie latać, zalecamy przedyskutowanie swoich wątpliwości z lekarzem.

Niezdolność do lotu

Jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków, podróż nie będzie możliwa:

 • Stan pasażera jest niestabilny
 • Ostre objawy nie ustąpiły
 • Pasażer nie został w pełni zbadany i nie jest pod nadzorem lekarskim
 • Nurkowanie: Ostatnie nurkowanie odbyło się niecałe 24 godziny temu
 • Niedokrwistość sierpowata: Kryzys wystąpił w ciągu ostatnich 9 dni i/lub poziom hemoglobiny jest niższy niż 9,5 gm/dl
 • Anemia: Ostry nieżyt lub niedawna operacja ucha środkowego
 • Zapalenie opon mózgowych: Jeśli stan nie został całkowicie zaleczony

Bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas ważne, więc jeżeli pasażer spełnia którykolwiek z powyższych warunków i chce zmienić rezerwację lub odwołać swój lot, powinien skontaktować się z nami najszybciej jak to możliwe.

Wymóg potwierdzenia zdolności do lotu

W przypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów na pokład samolotu można wsiąść jedynie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zdolności do lotu od lekarza:

 • Stan jest niejasny i/lub są spodziewane komplikacje
 • Stan pasażera jest poważny
 • Zapalenie opon mózgowych: Od 11. do końca 27. dnia po całkowitym ustąpieniu dolegliwości
 • Udar: Od początku 5. tygodnia do końca 2. miesiąca
 • Anemia/niedokrwistość sierpowata: Jeżeli poziom hemoglobiny znajduje się w przedziale od 9,5 gm/dl do 12 gm/dl

Prosimy pamiętać, że akceptujemy wyłącznie nasz własny formularz medyczny (łącze do MEDIF). Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza medycznego nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 48 godzin przed pierwszym lotem za pomocą naszego formularza online.

Alergie

Jeśli pasażer ma alergię (na orzechy), zalecamy, aby w celu zminimalizowania potencjalnego kontaktu (z orzechami) na pokładzie samolotu oraz przygotowania się na ewentualny kontakt (z orzechami) podjąć następujące środki:

 • Założyć specjalną bransoletkę z ostrzeżeniem medycznym.
 • Jeśli pasażer wymaga posiłku dla alergików / bez orzechów, powinien zabrać własne jedzenie i pamiętać, że nie może ono być chłodzone ani ogrzewane na pokładzie.
 • Jeśli pasażer zażywa przepisane przez lekarza leki na anafilaksję (np. gotową do użytku epinefrynę / wstrzykiwacz EpiPen), powinien mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyjmowania tego leku na pokładzie samolotu. W sytuacjach nagłych pasażer (albo członek jego rodziny lub towarzysząca osoba) musi być w stanie podać lek przepisany przez lekarza.

Ze względów technicznych niestety nie możemy zagwarantować w kabinie ani w porcie lotniczym środowiska w pełni wolnego od alergenów/orzechów. Nie możemy również zapobiec wniesieniu na pokład i spożywaniu własnego jedzenia (zawierającego orzechy) przez innych pasażerów.

W razie obaw dotyczących przydatności do lotu zalecamy omówienie planów podróży oraz niniejszej informacji z lekarzem prowadzącym.

Specjalne menu dla osób z nietolerancjami pokarmowymi

Pasażerowie mogą wybierać posiłki z różnych wersji naszego menu. Można tutaj znaleźć menu z potrawami dla diabetyków, bez glutenu, bez laktozy oraz inne menu specjalne.