Wjazd do USA i Kanady

Przepisy wjazdowe do USA

Osoby lecące do USA muszą dodatkowo podać swoje dane Secure Flight i z reguły dokonać elektronicznego zgłoszenia podróży (ESTA).

Gromadzenie danych Secure Flight (API)

Od listopada 2009 kontrolę pasażerów w USA przeprowadza TSA (Transportation Security Administration). Linie lotnicze są zobowiązane do przesłania TSA żądanych informacji do kontroli na trzy dni przed odlotem i sprawdzenia wyników urzędu ds. bezpieczeństwa. Linie Condor przekazują te dane, zaszyfrowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, amerykańskiemu urzędowi TSA. Dane nie są wykorzystywane w inny sposób.

Dotyczy to wszystkich lotów do USA obsługiwanych przez linie Condor: przy wjeździe i wyjeździe, międzylądowaniu i niektórych lotach nad USA (miejsca docelowe: z/do Cancun, Hawana, Varadero, Holguin, San José, Santa Clara, Toronto, Vancouver). Nie ma przy tym znaczenia, czy lot liniami Condor został zarezerwowany na stronie condor.com, w stacjonarnym biurze podróży, internetowym biurze podróży, czy w ramach wczasów zorganizowanych przez touroperatora.

Dane do Secure Flight (zwrot grzecznościowy/płeć, imię, nazwisko, data urodzenia, numer redress* (redress number) jeżeli istnieje) zostają pobrane podczas rezerwacji condor.com i automatycznie przekazane władzom USA. Osobny zapis przez pasażera w formularzu danych API na stronie condor.com nie jest w tym przypadku konieczny. Jeżeli dane nie zostały wpisane przy rezerwacji, prosimy o jak najszybsze ich podanie, najlepiej zaraz po dokonaniu rezerwacji. Przed wpisaniem danych należy przygotować dokumenty podróżne i dowód tożsamości.

Zapisanie danych do programu „Secure Flight” jest ważne w odniesieniu do zarezerwowanego lotu liniami Condor i lotu liniami Thomas Cook Airlines wraz ze wszystkimi lotami składowymi obsługiwanymi przez partnerskie linie lotnicze. Do wprowadzenia danych do formularza danych API wymagane jest tylko podanie głównej trasy przelotu liniami Condor.

Wszelkie informacje dotyczące wszystkich zarezerwowanych do tego momentu lotów muszą być zapisane do 75 godzin przed planowanym odlotem, aby mogły zostać przekazane TSA. Późniejsze zapisanie danych w formularzu internetowym nie jest już możliwe. Jeżeli pasażer zapomni podać dane przez internet w wymaganym terminie do 75 godzin przed odlotem, na lotnisku można podać je za opłatą w wysokości 5,00 euro. W takim wyjątkowym przypadku należy zgłosić się do stanowiska odprawy. Jeśli dane te nie zostaną przekazane, linie Condor będą zmuszone odmówić przewozu.

Może się zdarzyć, że urząd TSA nie będzie mógł zakończyć kontroli bezpieczeństwa, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania dotyczące danych pasażera. Kwestie te zostaną wyjaśnione przy stanowisku odprawy.

Prosimy pamiętać, że bez wymaganej kontroli bezpieczeństwa wykonanej przez TSA nie wolno wystawić karty pokładowej i pasażer nie może wejść do samolotu lecącego do USA.

Formularz danych API

Formularz internetowy (formularz danych API ) do podania Secure Flight Daten znajduje się tutaj:

Formularz danych API

Więcej informacji na temat ochrony danych dotyczących lotów do USA

Prosimy przestrzegać następujących informacji, do których podania zobowiązuje linię Condor Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Transportu (TSA):

W celu sprawdzenia tzw. watchlist amerykański urząd ds. bezpieczeństwa lotów (TSA) wymaga przekazania następujących danych: pełne imię i nazwisko, data urodzenia i płeć (na podstawie 49 U.S.C. rozdział 114, aktu Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act z roku 2004 oraz 49 C.F.R część 1540 i 1560). Zaniedbanie obowiązku przekazania tych danych może skutkować odmową przewozu lub zakazem wpuszczenia na pokład. Pasażer zostanie również poproszony o podanie numeru redress, jeżeli taki posiada.

TSA może porównać dane udostępnione przez pasażera z danymi zakładów penitencjarnych, służb wywiadowczych i innych instytucji (zgodnie z opublikowanym systemem informacji nagrywanych). Więcej szczegółów na temat wytycznych TSA dotyczących ochrony danych, systemu informacji nagrywanych lub oceny oddziaływania ochrony danych można znaleźć na stronie www.tsa.gov.

Stan na dzień: 20.05.2011

*Jeżeli przeszedłeś już kontrolę bezpieczeństwa przez władze USA i otrzymałeś odpowiedź negatywną (np. z powodu pomyłki w nazwisku), przeciwko której złożyłeś odwołanie, został Ci przyznany numer sprawy (numer redress).

Elektroniczne zgłoszenie podróży (ESTA)

Wszyscy obywatele z krajów objętych programem Visa Waiver muszą odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem podróży uzyskać zezwolenie na podróż online. Wszyscy pasażerowie z krajów objętych programem Visa Waiver muszą złożyć wniosek o zezwolenie na podróż zwane „ESTA” (Electronic System for Travel Authorization) do 72 godzin przed odlotem na stronie https://esta.cbp.dhs.gov. W przypadku późniejszych zgłoszeń władze USA nie gwarantują terminowego rozpatrzenia wniosku. Po zmianie procedury od grudnia 2018 roku wydawanie zezwoleń ESTA w czasie rzeczywistym nie jest już możliwe!

Niepoprawne lub niekompletne informacje podane przy rejestracji w systemie ESTA mogą skutkować odmową przyjęcia na pokład. Zalecamy używanie do rejestracji wyłącznie podanego oficjalnego linka CBP.

Opłaty i procedury

Za wniosek o wpisanie do systemu ESTA U.S. Department of Homeland Security (DHS) pobiera opłatę, która składa się z opłaty manipulacyjnej (opłata za opracowanie wniosku) i opłaty za zezwolenie (w przypadku uznania wniosku i wydania zezwolenia na podróż obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 10,00 USD). Jeżeli pasażer nie otrzyma zgody na podróż, musi uiścić tylko opłatę za opracowanie wniosku. Wszystkie opłaty za elektroniczne wnioski o zezwolenie na podróż trzeba opłacić kartą kredytową. System ESTA akceptuje obecnie następujące karty kredytowe: MasterCard, VISA, American Express i Discover (JCB, Diners Club). W przypadku złożenia wniosku o nowy paszport podczas dwuletniego okresu ważności wniosku ESTA trzeba wypełnić nowy płatny formularz. Status rejestracji w systemie ESTA jest sprawdzany przy odprawie. Prosimy pamiętać, że do odprawy możemy zaakceptować wyłącznie pasażerów ze statusem „ESTA OK”, a przy ocenie tego faktu decydujące są informacje zapisane w systemie ESTA. Gości o statusie innym niż „ESTA OK” musimy niestety wykluczyć z przelotu. Prosimy jednak pamiętać, że udana rejestracja w systemie ESTA nie gwarantuje zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o zezwoleniu na wjazd lub o zakazie wjazdu podejmuje nadal amerykański urząd imigracyjny na lotnisku docelowym.

Pasażerowie, którzy przy rejestracji otrzymają status „ESTA NOT OK”, są proszeni o kontakt z ambasadą lub konsulatem USA. Status "ESTA PENDING" oznacza, że wniosek o zezwolenie na podróż jest jeszcze rozpatrywany. Prosimy wejść ponownie na stronę po upływie 72 godzin i kliknąć na tabelę na zielonym tle po prawej stronie. Do sprawdzenia statusu wniosku potrzebny jest numer wniosku, numer paszportu i data urodzenia.

Jeżeli rejestracja w systemie ESTA się powiodła, tzn. przyznano status „ESTA OK”, jest on ważny przez okres 2 lat. W przypadku wielokrotnych podróży do USA w ciągu 2 lat rejestracja w systemie ESTA jest więc konieczna tylko przed pierwszą podróżą. Przedłużenie rejestracji w systemie ESTA nie jest możliwe. Po upływie 2 lat konieczna jest ponowna rejestracja w systemie ESTA. W przypadku wystawienia nowego paszportu ponowna rejestracja jest również konieczna, nawet

W przypadku podwójnego obywatelstwa należy wpisać numer paszportu i nazwę kraju jego wystawienia (nie kraju zamieszkania). Jeżeli pasażer posiada więcej niż jeden paszport (również z jednego państwa), dla każdego z tych paszportów, z którym zamierza podróżować do USA, musi wypełnić osobny wniosek ESTA. Formalności wjazdowe i wyjazdowe będą się wkrótce odbywać całkowicie drogą elektroniczną, dlatego zaleca się użycie tego samego paszportu przy wjeździe i wyjeździe!

Złóż wniosek o ESTA szybko i łatwo online

Nasz partner Sherpa wspiera Cię w składaniu wniosku o ESTA online i prowadzi przez cały proces - prosto, szybko i całkowicie cyfrowo.

Sherpa Logo

Kraje należące do programu Visa Waiver:

Andora, Australia, Belgia, Brunei, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Włochy, Japonia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Austria, Portugalia, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Korea Południowa, Tajwan, Czechy i Węgry.

UWAGA! Dla obywateli krajów należących do programu Visa Waiver rejestracja w systemie ESTA jest również wymagana, jeżeli podczas lotu w jedną bądz w obie strony mają oni międzylądowanie w USA!

W związku z aktem Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015 osoby, które oprócz obywatelstwa kraju objętego programem Visa Waiver posiadają również obywatelstwo syryjskie, irackie, irańskie i/lub sudańskie, są wykluczone z uczestnictwa w programie Visa Waiver. Dotyczy to również osób, które od 1 marca 2011 przebywały w Iraku, Iranie, Libii, Somalii, Jemen , Sudanie i/lub Syrii (nawet jeżeli tylko przez krótki okres czasu). Osoby te muszą złożyć standardowy wniosek o wizę do USA. Nie dotyczy to pasażerów, których pobyt w jednym z ww. krajów miał urzędowe lub militarne przyczyny związane z ich krajem ojczystym.

Stan na dzień: 2016-02-18