Rodziny i dzieci

Dzieci podróżujące bez opiekuna

Na pokładzie samolotu linie Condor zapewniają dzieciom podróżującym bez opiekuna atrakcyjny i różnorodny program opieki. Informujemy, że w przypadku lotów liniami partnerskimi lub innymi liniami lotniczymi mogą obowiązywać inne wytyczne dotyczące samodzielnie podróżujących dzieci.

Wyświetl tylko dane dla mojego lotu

Wprowadź dane

Twoje połączenie

Podaj lotnisko wylotu i docelowe. Po zakończeniu zostaną wyświetlone tylko informacje na temat wybranego lotu.

W przypadku przelotów, które nie są organizowane wyłącznie przez linie Condor, np. w ramach lotów podwożących i odwożących, obowiązują przepisy specjalne.

 

Opieka na pokładzie samolotu

Condor oferuje atrakcyjne i różnorodne możliwości opieki na pokładzie samolotu dla każdej grupy wiekowej. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat włącznie mogą podróżować bez osoby towarzyszącej, jednak zawsze należy je zgłosić jako samodzielnie podróżujące dzieci. Zgłoszenie jest także obowiązkowe, jeśli dzieci podróżują w towarzystwie rodzeństwa, które nie ukończyło 16 roku życia.

Zgłoszenie samodzielnie podróżujących dzieci na wszystkie loty liniami Condor możliwe jest odpłatnie w dni robocze najpóźniej na 48 godzin przed odlotem. Prześlij nam wiadomość e-mail na adres specialassistance@condor.com.

Ważna informacja: podane powyżej informacje dotyczą lotu liniami Condor. Informujemy, że w przypadku lotów liniami partnerskimi lub innymi liniami lotniczymi mogą obowiązywać inne wytyczne dotyczące samodzielnie podróżujących dzieci. Wszystkie istotne informacje na temat lotów naszą siostrzaną linią lotniczą Thomas Cook są dostępne tutaj.

Allein reisende Kinder

Opłaty za dzieci podróżujące bez opiekuna

Dla lotów liniami Condor obowiązują następujące opłaty dodatkowe do ceny biletów za zgłoszenie dzieci podróżujących bez opiekuna do/z:

Strefa 1

Cena regularna

54,99 €

Wszystkie ceny obowiązują dla jednego dziecka i danej trasy (one-way). Zastrzega się możliwość zmian.

Opłata ta zawiera już rezerwację miejsc i można jej dokonać do 48 godzin przed wylotem. Mogą Państwo ponadto zarezerwować bezpłatnie menu dla dzieci lub przekąskę (w zależności od czasu trwania lotu).

Aby zgłosić dzieci podróżujące bez opiekuna, należy zwrócić się do biura podróży lub mailem bezpośrednio do linii Condor.

Strefa 2

Cena regularna

64,99 €

Wszystkie ceny obowiązują dla jednego dziecka i danej trasy (one-way). Zastrzega się możliwość zmian.

Opłata ta zawiera już rezerwację miejsc i można jej dokonać do 48 godzin przed wylotem. Mogą Państwo ponadto zarezerwować bezpłatnie menu dla dzieci lub przekąskę (w zależności od czasu trwania lotu).

Aby zgłosić dzieci podróżujące bez opiekuna, należy zwrócić się do biura podróży lub mailem bezpośrednio do linii Condor.

Strefa 3

Cena regularna

84,99 €

Wszystkie ceny obowiązują dla jednego dziecka i danej trasy (one-way). Zastrzega się możliwość zmian.

Opłata ta zawiera już rezerwację miejsc i można jej dokonać do 48 godzin przed wylotem. Mogą Państwo ponadto zarezerwować bezpłatnie menu dla dzieci.

Aby zgłosić dzieci podróżujące bez opiekuna, należy zwrócić się do biura podróży lub mailem bezpośrednio do linii Condor.

Strefa 4

Cena regularna

84,99 €

Wszystkie ceny obowiązują dla jednego dziecka i danej trasy (one-way). Zastrzega się możliwość zmian.

Opłata ta zawiera już rezerwację miejsc i można jej dokonać do 48 godzin przed wylotem. Mogą Państwo ponadto zarezerwować bezpłatnie menu dla dzieci.

Aby zgłosić dzieci podróżujące bez opiekuna, należy zwrócić się do biura podróży lub mailem bezpośrednio do linii Condor.

Strefa 5

Cena regularna

84,99 €

Wszystkie ceny obowiązują dla jednego dziecka i danej trasy (one-way). Zastrzega się możliwość zmian.

Opłata ta zawiera już rezerwację miejsc i można jej dokonać do 48 godzin przed wylotem. Mogą Państwo ponadto zarezerwować bezpłatnie menu dla dzieci.

Aby zgłosić dzieci podróżujące bez opiekuna, należy zwrócić się do biura podróży lub mailem bezpośrednio do linii Condor.

Formularze i dokumenty dla dzieci podróżujących bez opiekuna

Przy przygotowaniu samodzielnej podróży dzieci należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Terminowe zgłoszenie dziecka podróżującego bez opiekuna
  • Złożenie kompletnie wypełnionego formularza opieki*
  • Kompletność wymaganych dokumentów podróżnych
  • Osobiste towarzyszenie dziecku do bramki i obecność osoby towarzyszącej do momentu faktycznego odlotu samolotu
  • Przedłożenie dowodu tożsamości osoby towarzyszącej w celu wystawienia karty „Gate Pass”
  • Przedłożenie dowodu tożsamości osoby odbierającej dziecko w celu identyfikacji zgodnie z danymi osobowymi wpisanymi w formularzu opieki

* Formularz opieki należy wypełnić w całości. Wydrukuj wszystkie 5 stron, podpisz każdy z egzemplarzy i weź je ze sobą na lotnisko, ponieważ poszczególne formularze są potrzebne dla różnych obszarów odpowiedzialności. Stronę 5 otrzymuje osoba towarzysząca na lotnisku po sprawdzeniu i podpisaniu przez pracownika odprawy.

Szczegóły dotyczące opieki nad dziećmi podróżującymi bez opiekuna

Za opłatą serwisową doliczaną do ceny biletu dzieci od 5 do ukończenia 12 roku życia mogą podróżować liniami Condor również bez opiekuna. Opłata ta zawiera już rezerwację miejsc i można jej dokonać do 48 godzin przed odlotem. Dodatkowo można również bezpłatnie zarezerwować menu dziecięce.

Aby zapewnić sprawną obsługę, na lotnisku prosimy o podanie wszystkich istotnych danych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) osób towarzyszących, które przywożą dziecko na lotnisko odlotu i odbierają je z lotniska docelowego. Jeżeli nie są to rodzice, wymagane jest upoważnienie do odprawy i odbioru dziecka wystawione przez rodziców. Ze względów bezpieczeństwa osoba odbierająca dziecko musi przy jego przekazaniu na lotnisku docelowym okazać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem.

Udostępniamy małą torebkę na szyję, którą dziecko musi nosić przez całą podróż. W torebce znajdą się wszystkie niezbędne dokumenty podróżne (np. wydruk biletu, karta pokładowa, ważny paszport lub dowód tożsamości, wiza do kraju docelowego, formularz opieki z danymi osoby towarzyszącej i odbierającej).

O ile zezwalają na to władze lotniska, rodzice mają możliwość odprowadzenia dziecka aż do bramki. Na wszystkich niemieckich lotniskach towarzyszenie dziecku aż do bramki jest dozwolone i obowiązkowe, tak aby rodzice mogli spędzić z dzieckiem czas pozostały do odlotu i osobiście się z nim pożegnać.
W tym celu po okazaniu ważnego dowodu tożsamości lub paszportu zostaje wystawiona tzw. karta „Gate Pass”, z którą można przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i dalej do bramki.

Od tego miejsca nasz przyjazny i doświadczony personel pokładowy zadba o dobre samopoczucie dziecka w samolocie i na ziemi oraz o to, by dotarło ono do celu podróży.

Prosimy pamiętać, że osoba towarzysząca dziecku przechodzi wraz z nim przez kontrolę bezpieczeństwa i również podlega odpowiednim przepisom, jak np. ograniczenia dotyczące płynów lub produktów niebezpiecznych.

Osoba towarzysząca dziecku musi pozostać na lotnisku aż do momentu faktycznego odlotu samolotu, aby móc odebrać dziecko w razie ewentualnych opóźnień lub anulowania lotu. Należy zatem zaplanować odpowiednio dużo czasu.

Zwracamy uwagę na to, że opieka nad dzieckiem podróżującym bez opiekuna w przypadku lotów z przesiadką obsługiwanych przez jednego z naszych partnerów jest możliwa tylko na prośbę.