Rodziny i dzieci

Bagaż rejestrowany dla dzieci

Taką ilość bagażu podręcznego i rejestrowanego mogą bezpłatnie zabrać dzieci podczas lotu liniami Condor:

Bagaż podręczny

Dzieci od 2 roku życia mogą wziąć tyle bagażu podręcznego, ile jedna osoba dorosła. Małym dzieciom poniżej 2 roku życia nie przysługuje możliwość zabrania bagażu podręcznego.

Wszystkie informacje

Freigepäck Kleinkinder

Przepisy UE dotyczące bagażu podręcznego z żywnością dla dzieci

Leki i żywność specjalna (np. dla dzieci) potrzebne podczas lotu można wnosić na pokład samolotu bez konieczności umieszczania w torebkach foliowych. Te produkty należy również okazać do kontroli bezpieczeństwa.

Bagaż rejestrowany

Zastrzega się możliwość zmian.

Zastrzega się możliwość zmian.

Zastrzega się możliwość zmian.

Zastrzega się możliwość zmian. Przewóz kolejnych sztuk bagażu możliwy jest za preferencyjną ">opłatą za nadbagaż.

Zastrzega się możliwość zmian.

Zastrzega się możliwość zmian.