Særlig assistance

Mobilitetshjælpemidler

Hvis du har brug for at rejse med mobilitetshjælpemidler, som f.eks. kørestol, rollator eller krykker, byder vi dig velkommen ombord med to stykker udstyr gratis.

Vi anbefaler, at du forudbestiller den gratis assistance eller service, du har brug for så tidligt som muligt og ikke mindre end 48 timer før din rejse. Dette sikrer, at alt kan arrangeres for at levere en problemfri rejse. Bemærk, at hvis du forudbestiller den særlige assistance til din udgående flyvning, bestilles den også for din returflyvning, forudsat at du rejser med samme selskab.

Bemærk, at du kun kan bestille transport af din kørestol/mobilitetshjælpemiddel med os på fly med DE-flynumre. For alle andre flyvninger, bedes du kontakte det pågældende flyselskab.

Oplysninger om, hvordan du bestiller din assistance og kontakter vores dedikerede særlig assistance-team kan findes her. Vi sender dig skriftlig bekræftelse af din booking af særlig assistance, når den er gennemført.

Du skal også være i lufthavnen på dagen for din flyvning i god tid - mindst tre timer for længere rejser og to timer for korte rejser - for at nå til gaten for prioriteret ombordstigning.

Hvis dit hjælpemiddel skal skilles ad for at kunne transporteres ombord, skal du medbringe de relevante instruktioner og det nødvendige værktøj.

Manuelt mobilitetshjælpemiddel

Hvis du har brug for udstyr for at støtte din egen mobilitet, transporterer vi op til to mobilitetshjælpemidler gratis (f.eks. manuel kørestol, rollator eller krykker).

Stokke og krykker kan transporteres ombord på vores fly. Dette tæller ikke som håndbagage, så det gælder ikke for dit tilladte antal medbragte stykker bagage.

Batteridrevet mobilitetshjælpemiddel

Den type kørestol du har, bestemmer, hvordan vi kan laste den på flyet. Før et mobilitetshjælpemiddel lastes på vores fly, skal Condor have garanti for, at mobilitetshjælpemidlet er sikret i overensstemmelse med ICAO's tekniske instruktioner (se detaljer nedenfor). Hvis Condor ikke kan garanteres, eller hvis det er konstateret, at mobilitetshjælpemidlet ikke er sikret, vil Condor afvise at transportere mobilitetshjælpemidlet. Under sådanne omstændigheder er Condor ikke forpligtet til at sikre det.

Der er andre faktorer, som kan forhindre transport af et elektrisk mobilitetshjælpemiddel, herunder:

 • Mobilitetshjælpemidlets dimensioner overstiger lastdørenes mål
 • Taravægten (egenvægt) af mobilitetshjælpemidlet overstiger grænseværdierne for flybelastning, efter at alle tilgængelige muligheder for reducering af vægten er blevet overvejet
 • Condor ikke er overbevist om, at kravene i ICAO's tekniske instruktioner er opfyldt i forhold til sikker transport af kundens mobilitetshjælpemiddel.

Condor har en flåde af forskellige flytyper, og vi kan ikke garantere den type fly, en kunde skal rejse på ved reservation. Mindstemål for lastrum er dog som følger:

 • Bredde: 1,27 m/50 in
 • Højde: 1,07 m/42 in
 • Længde: 1,4 m/55 in

Bemærk, at visse flytyper kan have større dimensioner end dem, der er vist ovenfor, så hvis dit mobilitetshjælpemiddel er større end disse mindstemål, så kontakt os, så vi kan diskutere dine behov.

Hvilke oplysninger har vi brug for?

Hvis du gerne vil rejse med din batteridrevne kørestol, skal vi bruge følgende oplysninger fra dig før afrejse:

 • Det elektriske mobilitetshjælpemiddels type og model
 • Dimensioner (dvs. længde x bredde x højde)
 • Taravægt (egenvægt)
 • Antal batterier

Batteritype:

 • WCBD - Ikke-spildbare batterier
 • WCBW - Vådcellebatterier - spildbare
 • WCLB - Lithium-ion-batterier

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2006 skal personer med handicap og bevægelseshæmmede personer give Condor besked mindst 48 timer før rejsen.

Mobilitetshjælpemidler med LITHIUM-batterier

For at garantere sikker transport af din kørestol/mobilitetshjælpemiddel skal følgende udfyldes, før kørestolen lastes på flyet. Sørg for følgende:

 • I tilfælde hvor et litiumbatteri-drevent mobilitetshjælpemiddel er specielt designet, så batteriet kan fjernes af brugeren (f.eks. en sammenklappelig enhed), skal batteriet fjernes, terminalerne beskyttes mod kortslutning og medbringes i kabinen.
 • Hvis batteriet skal frakobles kørestolen, må batteriet ikke overstige 300 Wh eller to batterier, der hver især ikke overstiger 160 Wh. Batterier skal medbringes i kabinen, og du skal sikre, at kredsløbene er beskyttet mod kortslutning.
 • Højst et ekstra batteri, der ikke overstiger 300 Wh eller to ekstra batterier, der hver ikke overstiger 160 Wh, kan medbringes. Ekstra batterier skal medbringes i kabinen, og du skal sikre, at kredsløbene er beskyttet mod kortslutning.
 • At batteriterminalerne er beskyttet mod kortslutninger - Batteriterminalerne på moderne modeller af elektriske mobilitetshjælpemidler har en tendens til at være beskyttet mod kortslutning, ved at batteriet er fuldt indkapslet og en integreret del af enheden. Batterier skal ikke nødvendigvis frakobles, da det kan øge risikoen for brand, hvis dette ikke gøres korrekt. På andre modeller, hvor terminalerne er blottede, kan det være nødvendigt at tildække batteriterminalerne, f.eks. med elektrisk isolerende tape.
 • At elektriske kredsløb er blokeret for at forhindre utilsigtet drift. Metoderne til at blokere kredsløb for at forhindre utilsigtet aktivering af elektriske mobilitetshjælpemidler varierer. Nogle har en nøgle, der kan sættes til slukket position og tages ud. Hjælpemidler, som kun tændes og slukkes med en trykknap, kan genaktiveres under flyvning ved utilsigtet bevægelse af bagage eller fragt, og derfor er der behov for yderligere trin for at blokere kredsløbene af sådanne apparater. For eksempel ved at frakoble elektriske kabel eller stik, eller ved at indsætte et blokerende stik (såsom Airsafe-stikket) i enhedens opladningsport.
 • Tilkoblede batterier skal være sikkert fastgjort på stolen.

Mobilitetshjælpemidler med IKKE-SPILDBARE batterier

For at garantere sikker fragt af din kørestol/mobilitetshjælpemiddel skal følgende udføres, før kørestolen lastes på flyet. Vær venlig at informere os om følgende:

 • Batteriterminalerne skal beskyttes mod kortslutninger - Batteriterminalerne på moderne modeller af elektriske mobilitetshjælpemidler har en tendens til at være beskyttet mod kortslutning, idet batteriet er fuldt indkapslet og en integreret del af enheden. Batterier skal ikke nødvendigvis frakobles, da det kan øge risikoen for brand, hvis dette ikke gøres korrekt. På andre modeller, hvor terminalerne er blottede, kan det være nødvendigt at tildække batteriterminalerne, f.eks. med elektrisk isolerende tape.
 • Tilkoblede batterier skal være sikkert fastgjort på stolen.
 • Elektriske kredsløb skal blokeres for at forhindre utilsigtet drift. Metoderne til at blokere kredsløb for at forhindre utilsigtet aktivering af elektriske mobilitetshjælpemidler varierer. Nogle har en nøgle, der kan sættes til slukket position og tages ud. Hjælpemidler, som kun tændes og slukkes med en trykknap, kan genaktiveres under flyvning ved utilsigtet bevægelse af bagage eller fragt, og derfor er der behov for yderligere trin for at blokere kredsløbene af sådanne apparater, for eksempel at frakoble elektriske kabler eller stik, eller indsætte et hæmmende stik (såsom et Airsafe-stik) i enhedens opladningsport.
 • I tilfælde hvor et mobilitetshjælpemiddel er specielt designet, så batterier kan fjernes af brugeren (f.eks. en sammenklappelig enhed) - Batteriet skal fjernes, terminalerne beskyttes mod kortslutning og medbringes i kabinen, indpakket i en stærk og solid emballage. Condor stiller ikke emballagen til rådighed. Dette skal medbringes af kunden.
 • Ekstra batterier er ikke tilladt.

Mobilitetshjælpemidler med SPILDBARE batterier

For at garantere sikker transport af din kørestol/mobilitetshjælpemiddel skal følgende udfyldes, før kørestolen lastes på flyet. Sørg for følgende:

Opretstående lastning mulig

Forudsat at kørestolen/mobilitetshjælpemidlet kan lastes, stuves, sikres og losses i oprejst position, kan batteriet forblive installeret i kørestolen/mobilitetshjælpemidlet.

Det skal bekræftes, at:

 • Batteriterminalerne er beskyttet mod kortslutning, f.eks. ved at være indelukket i en batterikasse.
 • Batteriet er sikkert fastgjort til kørestolen/mobilitetshjælpemidlet.
 • Elektriske kredsløb er blevet blokeret.
 • Ekstra batterier er ikke tilladt.

Opretstående lastning ikke mulig

Hvis kørestolen/mobilitetshjælpemidlet ikke kan lastes, stuves, sikres og losses i oprejst position, skal batteriet frakobles kørestolen/mobilitetshjælpemidlet. Kørestolen eller mobilitetshjælpemidlet kan derefter transporteres som indchecket bagage uden særlige begrænsninger. Det frakoblede batteri skal medbringes i en stærk og solid emballage. Bemærk følgende:

 • Emballagen skal være tæt og modstandsdygtig over for batterivæske.
 • Batterier skal beskyttes mod kortslutning, fastsikres oprejst i denne emballage og være omgivet af egnet absorberende materiale, der er tilstrækkeligt til at absorbere deres samlede flydende indhold.
 • Emballagen skal være mærket "BATTERI, VÅD, MED KØRESTOL" ELLER "BATTERI, VÅD, MED MOBILITETHJÆLPEMIDDEL" og mærket med etiketten "Ætsende" og med etiketten »Emballageretning«.
 • Ekstra batterier er ikke tilladt.

Condor er ikke ansvarlig for emballering af batteriet. Dette skal udføres af et fragtskibsselskab i overensstemmelse med gældende regulativer for farligt gods. Vores kunder anbefales at arrangere dette på forhånd.

Vi anbefaler alle kunder, at spildbare batterier skal være forsynet med spildsikrede hætter, når det er muligt.

Rettigheder og kompensation

Nåede din kørestol/mobilitetshjælpemiddel ikke frem? Du kan finde alle de nødvendige oplysninger her.