Bagage og dyr

Bagageuregelmæssigheder

Er din bagage ikke ankommet eller beskadiget? Ved bagageuregelmæssigheder finder du alle vigtige informationer her:

Generelle oplysninger

  • Forsyn venligst al bagage (inkl. håndbagage) med navn, hjemadresse og ferieadresse.
  • Vigtige dokumenter, værdigenstande og medikamenter skal pakkes i håndbagagen.
  • Vi hæfter for ødelæggelse, tab eller beskadigelse af rejsebagage op til et beløb af 1.131,00 SZR (ca. 1000,00 – 1200,00 EUR afhængigt af den aktuelle omregningskurs).
  • Ved indleveret rejsebagage findes et objektivt ansvar, såfremt rejsebagagen ikke allerede var beskadiget forinden.
  • Ved ikke indleveret bagage hæfter vi udelukkende for strafskyldig adfærd.
  • Overstiger værdien af din bagage det førnævnte beløb, er det nødvendigt at informere os ved ekspeditionen eller sørge for at den er forsikret i henhold til værdien inden rejsen.
  • Erstatningsansvaret for indleveret bagage begynder ved modtagelsen og ender ved returneringen. Flyselskaberne hæfter dog ikke for håndbagage, værdigenstande såsom smykker, pengesedler, forretningsdokumenter, modeller, pas, medikamenter samt for skrøbelige og let fordærvelige ting.
  • Disse genstande skal derfor forblive i de rejsendes varetægt. Vi anbefaler at du tegner en tillægsforsikring for rejsebagage.
Gepäckunregelmäßigkeiten