Bagage og dyr

Farligt gods

Transporten af farligt gods er underlagt strenge forskrifter. Her kan du få information, hvis du vil rejse med sportsvåben eller ammunition.

Til alle kunder med en Samsung Galaxy Note 7:

Med øjeblikkelig virkning er Samsung Galaxy Note 7 smartphones ikke længere tilladt til lufttransport.

Hverken i håndbagagen eller i indchecket bagage.

Hvilke genstande og substanser klassificeres som farlige?

Spidse eller skarpe genstande, som f.eks. knive eller sakse er forbudt i håndbagagen! Bemærk venligs de særskilte bestemmelser for håndbagage.

Myndighederne i USA forbyder at man medbringer lightere af enhver type, såvel i indleveret bagage som i håndbagagen og på kroppen. Sørg venligst for at du ikke medbringer lightere på fly til USA samt på fly med en planlagt mellemlanding i USA.

Batterier fra bærbare elektroniske enheder inkl. medicinsk udstyr (hver person er begrænset til 10 bærbare elektroniske enheder)

Væsker og aerosoler

Andre