Bagage og dyr

Farligt gods

Transporten af farligt gods er underlagt strenge forskrifter. Her kan du få information, hvis du vil rejse med sportsvåben eller ammunition.

Til alle kunder med en Samsung Galaxy Note 7:

Med øjeblikkelig virkning er Samsung Galaxy Note 7 smartphones ikke længere tilladt til lufttransport.

Hverken i håndbagagen eller i indchecket bagage.

Hvilke genstande og substanser klassificeres som farlige?

Spidse eller skarpe genstande, som f.eks. knive eller sakse er forbudt i håndbagagen! Bemærk venligs de særskilte bestemmelser for håndbagage.

Myndighederne i USA forbyder at man medbringer lightere af enhver type, såvel i indleveret bagage som i håndbagagen og på kroppen. Sørg venligst for at du ikke medbringer lightere på fly til USA samt på fly med en planlagt mellemlanding i USA.

Farligt gods er forbudt i bagagen ifølge IATA-forskrifterne. Som farligt gods gælder:

 • Beholdere med brændbare væsker, f.eks. lightere eller rensebenzin, opvarmningsvæsker, rengøringsmidler, fortyndingsvæsker, lakker, klæbestoffer.
 • Brændbare og andre letantændelige faststoffer, f.eks. tændstikker, substanser, som kan selvantændes eller udvikle brændbare gasser ved berøring med vand.
 • Magnetiske materialer.
 • Ætsende stoffer som f.eks. syrer og oxiderende substanser som f.eks. blegepulver, superoxider.
 • Giftige eller smitsomme substanser, f.eks. kviksølv, bakterie- eller viruskulturer.
 • Radioaktive materialer.
 • E-cigaretter. Disse må udelukkende medbringes på samtlige flyvninger med Condor i håndbagagen eller på den rejsendes krop.
 • Eksplosive stoffer, fyrværkerienheder, fakler, lys- eller røgsignaler.
 • Beholdere med gasser (brændbare eller ikke brændbare, dybfrosne, flydende eller giftige), f.eks. campinggas, fyldte trykflasker, lightergas, sodapatroner.
 • Motorer af enhver type inkl. påhængsmotorer (undtaget elektromotorer med tørbatterier til kørestole).
 • Hoverboards og segboards.
 • Lithiumbatterier eller akkumulatorer. Der kan højst transporteres to enkelte lithiumbatterier eller akkumulatorer med en ydelse af watt på op til 160Wh watt i timen som reserveceller til elektroniske forbrugsvarer. Transport af enkelte batterier eller akkumulatorer med en ydelse fra 100Wh til 160Wh kræver samtykke på forhånd fra flyselskabet. Yderligere detaljer om transport af batterier og akkumulatorer findes i de internationale forskrifter om farligt gods hos International Civil Aviation Organization - ICAO - som international organisation for civil luftfart, som kan ses direkte på ICAOs internetside under rubrikken Dangerous Goods eller på internetsiderne for Luftfahrt-Bundesamt.
 • Attachémapper og sikkerhedsattachémapper med indbygget alarmanlæg, lithiumbatterier eller pyroteknisk materiale.

Fyrværkeri, sportsvåben og ammunition

Mens fyrværkeri af enhver type er udelukket fra transport, bedes du for transport af sportsvåben, ammunition og farligt gods venligst følge anvisningerne i de Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser.

Hvis du medbringer skydevåben og ammunition til USA har du brug for en godkendelse fra „Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Man skal ansøge om denne mindst otte uger før afgang via en speciel Formular. Uden denne officielle godkendelse kan våbnene ikke anmeldes og transporteres.

Forskrifter for transport af våben, som ubetinget skal overholdes:

 • Våben eller genstande, som benyttes som våben, må kun befinde sig i indleveret bagage.
 • De skal være i brudsikker og stødfast emballage (gængs geværkuffert).
 • Skydevåben må ikke være ladt.
 • Du bør foretage særreservationen for dine våben i så god tid som muligt. Henvend dig for dette venligst til dit rejsebureau eller til vores Særreservationstjeneste.
 • De nationale bestemmelser i afgangs-, transit- og destinationslufthavnen skal overholdes.

Forskrifter for transport af ammunition, som ubetinget skal overholdes:

 • Ammunition til skydevåben må ikke medbringes i passagerkabinen.
 • Maksimalt 5 kg ammunition (Divison 1.4S, UN0012 oder UN0014) må medbringes ladt i flyets fragtrum til jagt- eller sportsvåben pr. flypassager i indleveret bagage.
 • Ammunition med eksploderende eller antændelige projektiler er udelukkede.
 • Ammunitionen skal være pakket sikkert i kartoner eller kasser (original emballage fra producenten).
 • Du bør foretage særreservationen for din ammunition i så god tid som muligt. Henvend dig for dette venligst til dit rejsebureau eller til vores Særreservationstjeneste.
 • De nationale bestemmelser i afgangs-, transit- og destinationslufthavnen skal overholdes.

Du finder flere oplysninger om bagagebestemmelserne i vores Almindelige forretnings- og befordringsbetingelser.