Bagage og dyr

Farligt gods

Transporten af farligt gods er underlagt strenge forskrifter. Her kan du få information, hvis du vil rejse med sportsvåben eller ammunition.

Enheder med defekt batteri

I henhold til bestemmelserne fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) er det af sikkerhedshensyn forbudt at transportere udstyr med et defekt eller tilbagekaldt lithium-ion-batteri i indchecket bagage om bord på alle flyvninger, der opereres af Condor.

Udstyr, der er omfattet af en tilbagekaldelse, kan medbringes i håndbagage, men skal være slukket og må ikke bruges eller oplades under flyvningen. Enheden skal også opbevares i håndbagagen under forsædet og skal observeres. I tilfælde af varmeudvikling skal kabinepersonalet straks underrettes.

Hvilke genstande og substanser klassificeres som farlige?

Spidse eller skarpe genstande, som f.eks. knive eller sakse er forbudt i håndbagagen! Bemærk venligs de særskilte bestemmelser for håndbagage.

Batterier fra bærbare elektroniske enheder inkl. medicinsk udstyr (hver person er begrænset til 10 bærbare elektroniske enheder)

Væsker og aerosoler

Andre