Særlig assistance

Graviditet, skader og sygdomstilstande

Det er vigtigt for os, at du føler dig godt tilpas ombord, så vi vil sikre os, at du er klar til at flyve, før du tager ud at rejse.  Her kan du se, hvad forudsætninger er for, at du kan flyve sikkert med Condor.

Du skal også være i stand til at sidde på et normalt passagersæde i opret position på den klasse/kabine, du har booket.  Hvis det er nødvendigt medicinske grunde eller af hensyn til din fysiske tilstand, kan du opgradere din kabine-/klasseboking eller købe et eller to ekstra sæder.

På afrejsedagen skal du være i lufthavnen i god tid - mindst tre timer for længere rejser og to timer for korte rejser - for at sikre at du kan nå til gaten for prioriteret boarding.

Graviditet og spædbørn

Helbredsmæssigt flyveklar

Under de følgende omstændigheder behøver du ikke at foretage dig yderligere for at være klar til flyrejsen:

 • 1. - 28. uge af graviditeten: Hvis du rejser inden for de første 28 uger af din graviditet, også under hjemrejsen, behøver du ikke at skaffe ekstra dokumentation, medmindre du har komplikationer under graviditeten. Dette gælder også for graviditeter med flere fostre.
 • Spædbørn: Mere end 7 dage gamle
 • Spontan abort:  Hvis den har fundet sted mere end 24 før afgangsdatoen og uden komplikationer.

Hvis du stadigt er usikker på, om du kan klare flyveturen, anbefaler vi, at du kontakter din læge.

Ikke helbredsmæssigt flyveklar

Under mindst en af de følgende betingelser, vil du ikke få lov til at flyve:

 • Hvis du har eller har haft komplikationer
 • Fra 37. / 33. uge med flere fostre: Hvis du rejser fra den 36. uge (på tidspunktet for din returflyvning), og for graviditeter med flere fostre fra den 32. uge, er du ikke egnet til at rejse.
 • Spædbørn: Fra nyfødte til og med 7 dage gamle.
 • Spontan abort: Hvis den har fundet sted mere end 24 før afgangsdatoen.

Din sikkerhed er afgørende for os, så kontakt os så hurtigt som muligt, hvis du er inden for en af de nævnte kategorier og ønsker at ombooke eller afbestille din billet.

Dokumentationskrav for fysisk tilstand

Hvis du vil rejse fra den 29. og indtil udgangen af den 36. graviditetsuge (32. uge i tilfælde af flerfoldsgraviditet), må du kun flyve, hvis du kan fremvise en bekræftelse på at du gerne må flyve under din graviditet. Angivelserne for udgangen af graviditetsuge, gælder for hjemrejsen.
Bemærk, at vi kun accepterer vores egen formular (MEDIF A) til bekræftelse af din egnethed til at flyve. Denne formular skal udfyldes af din læge og må ikke være ældre end 10 dage på tidspunktet for din planlagte afgang.

Send os formularen via vores onlineformular så hurtigt som muligt efter at din læge har udfyldt den, og senest 48 timer før din planlagte afgang. Opbevar formularen og et dokument, der angiver den planlagte termin (f.eks. din vandrejournal) på dig under hele rejsen.
 

Knoglebrud / bandager

Har du for nylig brækket en knogle? Her er nogle ting, du skal huske på:

 • Du skal være i stand til at sidde i et passagersæde med ryglænet oprejst den i klasse, du har booket.
 • Du kan rejse med en gipsskinne eller skinnebandage, hvis bruddet er mere end 48 timer gammelt.
 • Med en maksimal flyvarighed på op til to timer kan du rejse med en gipsskinne eller en skinnebandage så tidligt som 24 timer efter bruddet.
 • Med gips (lukket hele vejen rundt) har du tilladelse til at rejse fra den 8. dag efter bruddet.

Bemærk: Hvis bruddet er nyt, kan luften i gipsen udvide sig på grund af kabinetrykket i flyet. Dette, kombineret med hævelsen efter bruddet, kan forårsage alvorlig smerte og kan skade knoglen yderligere.

Vær opmærksom på, at du for din egen sikkerheds skyld ikke har tilladelse til at rejse, hvis et af de angivne kriterier ikke gælder for dig. Hvis du har brug for en overførsel eller aflysning af disse årsager, bedes du kontakte os så hurtigt som muligt.

Vejrtrækningssygdomme

Helbredsmæssigt flyveklar

Under de følgende omstændigheder behøver du ikke at foretage dig yderligere for at være klar til flyrejsen:

 • Din tilstand er stabil, og der forventes ingen komplikationer.
 • Du har ikke brug for ekstra ilt
 • Hvis der ikke skal bruges medicinsk udstyr ombord

Hvis du stadigt er usikker på, om du er fysisk klar til flyveturen, anbefaler vi, at du kontakter din læge.

Ikke helbredsmæssigt flyveklar

Under mindst en af de følgende betingelser, vil du ikke få lov til at flyve:

 • Din tilstand er ikke stabil
 • Der er stadigt akutte symptomer
 • Du er ikke blevet ordentligt undersøgt
 • Pneumothorax / sammenklappet lunge: Indtil du er blevet behandlet, og din tilstand har været stabil i 14 dage

Din sikkerhed er afgørende for os, så kontakt os så hurtigt som muligt, hvis du er inden for en af de nævnte kategorier og ønsker at ombooke eller afbestille din billet.

Dokumentationskrav for fysisk tilstand

Under en eller flere af de følgende betingelser skal du skaffe skriftlig dokumentation fra din læge for, at du er fysisk klar til at flyve:

 • Der er tvivl om din tilstand/eller der kan forventes komplikationer
 • Du har brug for ekstra ilt
 • Hvis du skal bruge medicinsk udstyr under flyvningen
 • Du medbringer et bærbart iltkoncentrator
 • Din tilstand er kritisk

Bemærk, at vi kun accepterer vores egne lægeerklæringsformularer (link til MEDIF) Send en udfyldt og underskrevet lægeerklæring tidligst 3 måneder før og senest 48 timer inden din udgående flyafgang, og brug vores online-lægeerklæringsformular.

Kvæstelser og operationer

Helbredsmæssigt flyveklar

Under de følgende omstændigheder behøver du ikke at foretage dig yderligere for at være klar til flyrejsen:

 • Der er gået mindst 6 uger, siden du blev opereret
 • Din tilstand er stabil, og der forventes ingen komplikationer.
 • Dit hæmoglobin-niveau er højere end 12gm/dl
 • Neuro-/thorax-/abdominal-kirurgi:   Der er gået mindst 4 måneder siden operationen

Hvis du stadigt er usikker på, om du er fysisk klar til flyveturen, anbefaler vi, at du kontakter din læge.

Ikke helbredsmæssigt flyveklar

Under mindst en af de følgende betingelser, vil du ikke få lov til at flyve:

 • Der er gået mindre end 2 uger, siden du blev opereret
 • Din tilstand er ikke stabil
 • Der er stadigt akutte symptomer
 • Du er ikke blevet ordentligt undersøgt
 • Dit hæmoglobin-niveau er lavere end 9,5 gm/dl
 • Minimal invasiv operation Indtil udgangen af den første uge efter operationen
 • Neuro-/thorax-/abdominal-kirurgi: Indtil udgangen af den fjerde uge efter operationen

Din sikkerhed er afgørende for os, så kontakt os så hurtigt som muligt, hvis du er inden for en af de nævnte kategorier og ønsker at ombooke eller afbestille din billet.

Dokumentationskrav for fysisk tilstand

Under en eller flere af de følgende betingelser skal du skaffe skriftlig dokumentation fra din læge for, at du er fysisk klar til at flyve:

 • Du er blevet opereret for mindst 2 men ikke mere end 6 uger siden
 • Der er tvivl om din tilstand/eller der kan forventes komplikationer
 • it hæmoglobin-niveau er højere end 9,5 gm/dl men under 12 gm/dl
 • Minimal invasiv operation  Operationen fandt sted mellem 2. uge og slutningen af 6. uge.
 • Neuro-/thorax-/abdominal-kirurgi: Operationen fandt sted mellem 5. uge og slutningen af 3. måned.

Bemærk, at vi kun accepterer vores egne lægeerklæringsformularer (link til MEDIF) Send en udfyldt og underskrevet lægeerklæring tidligst 3 måneder før og senest 48 timer inden din udgående flyafgang, og brug vores online-lægeerklæringsformular.

 

Kardiovaskulære sygdomme

Helbredsmæssigt flyveklar

Under de følgende betingelser kan du flyve uden yderligere dokumentation:

 • Du har ikke haft symptomer de sidste 3 måneder
 • Din tilstand er stabil, og der forventes ingen komplikationer.
 • Slagtilfælde: Hvis det fandt sted tidligere end 3 måneder før afgangsdatoen
 • Trombose/dyb venetrombose: Fra 5. uge og kun med trombose-profylakse og strømper

Hvis du stadigt er usikker på, om du er fysisk klar til flyveturen, anbefaler vi, at du kontakter din læge.

Ikke helbredsmæssigt flyveklar

Under mindst en af de følgende betingelser, vil du ikke få lov til at flyve:

 • Der er gået mindre end 6 uger, siden du blev opereret
 • Din tilstand er ikke stabil
 • Der er stadigt akutte symptomer
 • Du er ikke blevet ordentligt undersøgt og er ikke under lægeligt tilsyn
 • Hjerteanfald: Indtil udgangen af den fjerde uge efter
 • Slagtilfælde: Indtil udgangen af den fjerde uge efter
 • Hjerteanfald: Indtil udgangen af den fjerde uge efter, og hvis bloproppen er akut
 • Trombose/dyb venetrombose: De første fem dage og uden trombose-profylakse og strømper

Din sikkerhed er afgørende for os, så kontakt os så hurtigt som muligt, hvis du er inden for en af de nævnte kategorier og ønsker at ombooke eller afbestille din billet.

Dokumentationskrav for fysisk tilstand

Under en eller flere af de følgende betingelser får du kun lov til at flyve, hvis du har skriftlig dokumentation fra din læge for, at du er fysisk klar til at flyve:

 • Du er blevet behandlet for mindst 5 dage men ikke mere end 3 måneder siden
 • Der er tvivl om din tilstand/eller der kan forventes komplikationer
 • Din tilstand er kritisk
 • Hjerteanfald: Mellem 5. uge og slutningen af 3. måned.
 • Slagtilfælde: Mellem starten af 5. uge og slutningen af 2. måned
 • Emboli: Fra 5. uge og til slutningen af 3. måned
 • Trombose/dyb venetrombose: Fra 6. dag og indtil udgangen af 4. uge og kun med trombose-profylakse og strømper

Bemærk, at vi kun accepterer vores egne lægeerklæringsformularer (link til MEDIF) Send en udfyldt og underskrevet lægeerklæring tidligst 3 måneder før og senest 48 timer inden din udgående flyafgang, og brug vores online-lægeerklæringsformular.

Infektionssygdomme

Du må kun flyve med Thomas Cook/Condor, hvis din sygdom ikke længere smitter. Medbring en skrivelse fra din læge om, at du ikke længere er smittefarlig.

Kramper / epilepsi

Under de følgende omstændigheder behøver du ikke at foretage dig yderligere for at være klar til flyrejsen:

 • Der er gået mindst 24 timer siden dit sidste anfald
 • Din tilstand er stabil, og der forventes ingen komplikationer.
 • Du anses for at være "anfaldsfri"

Hvis du stadigt er usikker på, om du er fysisk klar til flyveturen, anbefaler vi, at du kontakter din læge.

Psykologiske forstyrrelser og/eller psykiatriske sygdomme

Helbredsmæssigt flyveklar

Under de følgende omstændigheder behøver du ikke at foretage dig yderligere for at være klar til flyrejsen:

 • Din tilstand er stabil, og der forventes ingen komplikationer.

Hvis du stadigt er usikker på, om du er psykisk klar til flyveturen, anbefaler vi, at du kontakter din læge.

Ikke helbredsmæssigt flyveklar

Under mindst en af de følgende betingelser, vil du ikke få lov til at flyve:

 • Din tilstand er ikke stabil
 • Der er stadigt akutte symptomer
 • Du er ikke blevet ordentligt undersøgt og er ikke under lægeligt tilsyn

Din sikkerhed er afgørende for os, så kontakt os så hurtigt som muligt, hvis du er inden for en af de nævnte kategorier og ønsker at ombooke eller afbestille din billet.

Dokumentationskrav for psykisk tilstand

Under en eller flere af de følgende betingelser får du kun lov til at flyve, hvis du har skriftlig dokumentation fra din læge for, at du er psykisk klar til at flyve:

 • Der er tvivl om din tilstand/eller der kan forventes komplikationer
 • Din tilstand er kritisk

Bemærk, at vi kun accepterer vores egne lægeerklæringsformularer (link til MEDIF) Send en udfyldt og underskrevet lægeerklæring tidligst 3 måneder før og senest 48 timer inden din udgående flyafgang, og brug vores online-lægeerklæringsformular.

Andre symptomer

Helbredsmæssigt flyveklar

Under de følgende omstændigheder behøver du ikke at foretage dig yderligere for at være klar til flyrejsen:

 • Din tilstand er stabil, og der forventes ingen komplikationer.
 • Akutte symptomer er blevet behandlet
 • Dykning: Sidste dyk inden 24 timer før flyafgang
 • Meningitis: Fra 28 dage efter at sygdommen blev helt helbredt
 • Anæmi / seglcelleanæmi: Hvis dit hæmoglobin-niveau er højere end 12 gm/dl

Hvis du stadigt er usikker på, om du er helbredsmæssigt klar til flyveturen, anbefaler vi, at du kontakter din læge.

Ikke helbredsmæssigt flyveklar

Under mindst en af de følgende betingelser, vil du ikke få lov til at flyve:

 • Din tilstand er ikke stabil
 • Der er stadigt akutte symptomer
 • Du er ikke blevet ordentligt undersøgt og er ikke under lægeligt tilsyn
 • Dykning: Sidste dyk blev foretaget for mindre end 24 timer siden
 • Seglcelle-anæmi Seglcelleanæmi-krisen var inden for de sidste 9 dage og/eller dit hæmoglobin-niveau er lavere end 9,5 gm/dl
 • Anæmi: Akut katar eller mellemøreoperation for nylig
 • Meningitis: Hvis du ikke er helt helbredt

Din sikkerhed er afgørende for os, så kontakt os så hurtigt som muligt, hvis du er inden for en af de nævnte kategorier og ønsker at ombooke eller afbestille din billet.

Dokumentationskrav for psykisk tilstand

Under en eller flere af de følgende betingelser får du kun lov til at flyve, hvis du har skriftlig dokumentation fra din læge for, at du helbredsmæssigt er klar til at flyve:

 • Der er tvivl om din tilstand/eller der kan forventes komplikationer
 • Din tilstand er kritisk
 • Meningitis: Fra 11. indtil 27. dag efter at din sygdom er helt helbredt
 • Slagtilfælde: Mellem starten af 5. uge og slutningen af 2. måned
 • Anæmi / seglcelleanæmi: Dit hæmoglobin-niveau ligger mellem 9,5 gm/dl og 12 gm/dl

Bemærk, at vi kun accepterer vores egne lægeerklæringsformularer (link til MEDIF) Send en udfyldt og underskrevet lægeerklæring tidligst 3 måneder før og senest 48 timer inden din udgående flyafgang, og brug vores online-lægeerklæringsformular.

Allergier

Hvis du lider af en allergi (over for nødder og/eller jordnødder), anbefaler vi, at du træffer følgende foranstaltninger for at minimere risikoen for potentiel kontakt (med nødder og jordnødder) ombord på vores fly og for at være forberedt på mulig kontakt (med nødder og jordnødder):

 • Bær et medi-alert-armbånd.
 • Hvis du har brug for et allergimåltid (uden nødder), bedes du medbringe din egen mad og sørge for, at den ikke køles eller opvarmes om bord.
 • Hvis du har brug for ordineret anafylaksimedicin (f.eks. adrenalin/EpiPen, som er klar til brug), bedes du have en lægeerklæring med dig, der bekræfter, at det er nødvendigt for dig at tage medicinen om bord på flyet. I tilfælde af en nødsituation skal du (eller din rejseledsager) være i stand til at administrere den medicin, som lægen har ordineret.

Af driftsmæssige grunde er vi desværre ikke i stand til at garantere et fuldt allergi-/nøddefrit miljø i flykabinen eller i lufthavnen. Vi kan heller ikke forhindre andre passagerer i at medbringe og indtage deres egen mad (indeholdende nødder/jordnødder) om bord.

Hvis du har bekymringer med hensyn til din egnethed til at flyve, anbefaler vi, at du drøfter dine rejseplaner og disse oplysninger med din læge.

Særlige menuer til fødevareintolerancer

Du kan vælge mellem specielle varianter af vores Premium Menuer. Her kan du finde diabetiske, glutenfrie, laktosefrie og andre specielle menuer.