Sprzęt sportowy i bagaż specjalny

Dary i pomoc humanitarna

W przypadku przewozu darów i pomocy humanitarnej linia Condor oferuje specjalne taryfy. Informacje na ten temat można uzyskać w dziale rezerwacji specjalnych.

Taryfy specjalne dla pomocy humanitarnej

Wiele osób prywatnych i organizacji charytatywnych wspiera ludzi potrzebujących w krajach rozwijających się. W związku z tym otrzymujemy zapytania dotyczące przewozu pomocy humanitarnej i darów. Prosimy o zrozumienie, że nie możemy przewozić nieodpłatnie nadbagażu nawet wtedy, gdy chodzi o pomoc.

W celu pokrycia przynajmniej kosztów dodatkowych za paliwo i odprawę, które powstają po naszej stronie, zapewniamy w przypadku pomocy humanitarnej taryfy specjalne dla danego terytorium docelowego, o które można spytać w dziale rezerwacji specjalnych.

Beförderung von Spenden und Hilfsgütern