Særlig pleje

Vordende mødre

Venter du barn? Hjerteligt tillykke! For at starte ubesværet på ferien, bedes du venligst bemærke de følgende anvisninger for gravide ombord.

Vordende mødre ombord

Barn undervejs? Forløber dit svangerskab ukompliceret og venter du kun et barn, gælder følgende betingelser: Op til 28. svangerskabsuge kan du flyve med os uden en lægeerklæring. Til en flyvning mellem den 28. og 36. svangerskabsuge kræver vi for din egen sikkerhed ubetinget en lægeerklæring, som ikke må være mere end ti dage gammel ved afgang (indhold i attesten: Bekræftelse af et normalt svangerskab, beregnet fødselstermin, øvrige sundhedsoplysninger samt en flyvetilladelse). Fra den 36. svangerskabsuge kan vi desværre ikke længere transportere dig på et af vores fly, da lufttransporten fra dette tidspunkt ville udgøre en betydelig risiko for dig og dit ufødte barn. Ved ukomplicerede tvillingegraviditeter skal man fra 28. svangerskabsuge medbringe en lægeattest, og fra 32. uge må vi ikke længere transportere dig. Vi anbefaler i alle tilfælde vordende mødre at konsultere deres praktiserende læge før rejsens start.