Særlig pleje

Rejse uden barrierer

Rejse uden barrierer med Condor - her finder du generelle oplysninger og tips til rejseforberedelse.

Generelle oplysninger

Er du afhængig af særlig støtte? Condor tager sig af dig - så vidt dette er muligt - efter dine individuelle behov. For en optimal pleje har vi brig for de følgende informationer fra dig 5 dage før afgang (dog senest 2 hverdage før afgang):

 • Dit navn eller navnet på den syge eller handicappede person
 • Navn på ledsageren
 • Handicappets type og grad
 • Mobilitet
 1. Kan du gå alene?
 2. Har du brug for hjælp til/fra gaten eller udgangen?
 3. Kan du bestige trapper alene?
 4. Kan en flybus benyttes?
 5. Har du brug for hjælp fra andre i kabinen?
 6. Har du brug for medicinsk udstyr/hjælpemidler i kabinen?

Vi beder om øjeblikkelig information ved de følgende handicaps/sygdomme:

 • Risiko for trombose
 • Akut hjerteinfarkt
 • Slagtilfælde
 • Luftvejssygdomme (astmatisk bronkitis)
 • Lunge- og hjertesygdomme
 • Andre sygdomme eller handicaps, som kræver medicinske hjælpe midler (f.eks. inhalator/iltforsyning) eller medikamenter under flyvningen

Denne meddelelse skal foreligge hos os ca. 7 - 14 dage før afgang, da vi i enkelte tilfælde også skal indhente en vurdering fra vores medicinske tjeneste.

Foretag venligst din særreservation i så god tid som muligt. Henvend dig i denne forbindelse til dit rejsebureau eller ved en booking via Condor direkte til os via e-mail eller via telefon på +49 6171 69-88978. Du når os mandag til fredag fra kl. 09:00 til 19:00 og lørdage fra kl. 09:00 til 13:00 Uhr tysk tid.

Du finder yderligere informationer om passagerrettigheder for syge og handicappede flyrejsende på den officielle side for den Europæiske Kommission.

Begrænsninger ved transporten

I de følgende tilfælde er befordring desværre udelukket:

 • Ved infektionssygdomme (f.eks. tuberkulose i udbrud, smittefarlig hepatitis, varicella etc.) samt ved personer, som under flyvningen er afhængig af anvendelse af et
 • pneumatisk drevet apparat eller
 • elektrisk drevet apparat og samtidig er afhængig af iltforsyning

Passager med svækket syn eller gangbesvær

Hvis du er synshæmmet eller gangbesværet og rejser med en ledsagende person, er det muligt uden begrænsninger. Udelukkende for synshæmmede eller gangbesværede personer er der af sikkerhedsmæssige årsager, og alt efter flytype, et begrænset antal personer, som kan befordres. Hvis du gerne vil rejse uden ledsagelse, beder vi dig vedligst om at kontakte vores Særreservation i god tid.