Wjazd i cło

Przepisy wjazdowe na świecie

Tutaj znajdziesz aktualne informacje na temat przepisów wjazdowych i podróżowania z dziećmi.

Ze względu na aktualną wyjątkową sytuację (spowodowaną epidemią COVID-19) także podczas podróżowania po Europie obowiązują zaostrzone zasady dotyczące przekraczania granicy – szczególnie w przypadku lotów do Grecji, na Cypr, do Portugalii i Hiszpanii. Przed przyjazdem na lotnisko zasięgnij informacji na temat obowiązujących w danym kraju zasad wjazdu i wyjazdu i weź ze sobą wszystkie wymagane dokumenty podróży. Zasady wjazdu i wyjazdu mogą różnić się od regulacji obowiązujących w Twoim kraju.

Aktualne ograniczenia podróżowania

Informacje na temat aktualnych ograniczeń podróżowania w danym kraju znajdziesz na stronie IATA Travel Centers. W przypadku podróżowania do krajów członkowskich UE dodatkowe przydatne informacje znajdziesz na stronie Re-open EU. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość podanych tam informacji.

Zasady podróżowania w Europie

Aby zapoznać się z nowymi przepisami dotyczącymi wjazdu na teren Europy, należy kliknąć tutaj.

Dalsze informacje

Tanzanii

Wwóz i użycie plastikowych toreb

Od 1 czerwca 2019 r. Obowiązuje ogólny zakaz używania plastikowych toreb w Tanzanii. Zakaz ten obowiązuje również podróżnych posiadających torby plastikowe w bagażu lub przewożących zakupy bezcłowe w takich torbach. Prosimy o nieużywanie toreb plastikowych do pakowania bagażu.

Plastikowe torby z zamkiem błyskawicznym, które są przeznaczone do przewozu płynów, powinny być wyraźnie wyłączone, przy założeniu, że zostaną ponownie wyjęte. Publikacja katalogu możliwych kar jest nadal w toku.

Kenia

Przepisy wjazdowe

 • Dokumenty podróży muszą być ważne jeszcze przez sześć miesięcy po wjeździe.
 • Od dnia 26 czerwca 2012 r. rodzic nie może mieć już wpisanych w paszporcie dzieci.
 • Każde dziecko musi mieć własny dokument tożsamości.
 • Konieczne jest przedłożenie biletu powrotnego lub na biletu na dalszą podróż.

Wiza

 • Obywatele niemieccy są objęci obowiązkiem uzyskania wizy.
 • Od dnia 1 stycznia 2011 r. opłata wizowa wynosi 50 USD, a od dnia 1 lutego 2016 r.dzieci poniżej 16. roku życia otrzymują wizę bezpłatnie.
 • Wniosek o wizę można złożyć w ambasadach Kenii, a od 1 lipca 2015 r. także przez internet. Ponadto wizę można uzyskać również na oficjalnych przejściach granicznych, np. na lotniskach w Nairobi i Mombasie.
 • Dodatkowe informacje oraz szczegóły dotyczące składania wniosku o wizę znajdują się pod adresem immigration.ecitizen.go.ke lub są dostępne w Ambasadzie Kenii.

Wwóz i użycie plastikowych toreb

Od dnia 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) obowiązuje zakaz wwozu i użycia na terytorium Kenii wszelkiego rodzaju toreb plastikowych. Dotyczy to zarówno toreb na zakupy, jak i worków na śmieci. Zakaz ten obowiązuje również podróżnych posiadających torby plastikowe w bagażu lub przewożących zakupy bezcłowe w takich torbach. 

Prosimy o nieużywanie toreb plastikowych do pakowania bagażu. Torby na zakupy bezcłowe zostaną odebrane po przylocie.

Nowe prawo przewiduje wysokie kary mające na celu zapewnienie przestrzegania powyższego zakazu.

Kuba

Karta wjazdowa

Ceny przelotów na Kubę nie obejmują kosztów karty wjazdowej. Karty wjazdowe można otrzymać za 25,00 euro we Frankfurcie w kasie biletowej Condor, w kasie AHS w Monachium w strefie tranzytowej lotniska we Frankfurcie, po przyjeździe do Frankfurtu autobusem.

Jeżeli wakacje zostały zarezerwowane u touroperatora, należy zasięgnąć u niego informacji na temat obowiązujących cen kart wjazdowych.

Ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 maja 2010 wszystkie osoby podróżujące na Kubę są zobowiązane do przedłożenia przy wjeździe ważnego na Kubie ubezpieczenia zdrowotnego na przewidziany czas pobytu. W miarę możliwości polisy towarzyszące wystawione przez towarzystwo ubezpieczeniowe pasażera powinny być sporządzone w języku hiszpańskim, kubańskie urzędy honorują jednak również dokumenty w języku niemieckim lub angielskim.

Pasażerowie, którzy w momencie wjazdu nie dysponują wystarczającą ochroną ubezpieczeniową, mogą wykupić na lotnisku polisę wystawioną przez kubańskie towarzystwo ubezpieczeń (w cenie ok. 2-3 CUC za dzień pobytu, zależnie od danego zakresu ubezpieczenia).

Meksyk

Meksykańskie przepisy wjazdowe

 • Twój paszport powinien być ważny jeszcze przez sześć miesięcy, przynajmniej jednak przez okres planowanego pobytu.
 • Od 26.06.2012 r. dotyczące dzieci wpisy w paszporcie rodziców nie są już ważne. Każde dziecko musi mieć własny dokument tożsamości.
 • Do wjazdu konieczny jest bilet na dalszą podróż lub bilet powrotny, a urzędy imigracyjne zastrzegają sobie prawo żądania dowodów na posiadanie wystarczających środków finansowych.
 • Obywatele krajów UE podróżujący do Meksyku w celach turystycznych mogą wjechać bez wizy.
 • Aby wjechać do Meksyku, trzeba wypełnić Kartę Turystyczną, ważną maksymalnie 180 dni.
 • Przy wjeździe Karta Turystyczna zostaje ostemplowana. Należy ją starannie przechowywać, ponieważ trzeba ją ponownie przedłożyć przy wyjeździe z Meksyku.
 • Nie jest możliwe wpisanie rodziny lub grupy na jedną Kartę

Wypełnij Kartę Turystyczną online

Ponieważ na meksykańskich granicach zawsze mogą się pojawiać niedobory Kart Turystycznych, istnieje możliwość wypełnienia Karty Turystycznej online jeszcze przed odlotem.

Dokument znajduje się pod poniższym linkiem, po wypełnieniu należy go wydrukować i przynieść na lot:

https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/en/solicitud.html

Republika Poludniowej Afryki

Informacje o obecnej suszy

Obecnie Cape Town doświadcza najgorszej suszy stulecia, dlatego trwa wdrażanie surowych ograniczeń dotyczących zużycia wody.

W czasie Państwa pobytu w Cape Town nie obowiązują jednak prawie żadne ograniczenia. Mimo tego biuro podróżnych prosi wszystkich gości o ekonomiczne zużycie wody oraz, jeśli to możliwe, o ograniczenie zużycia do 50 litrów dziennie (zgodnie z lokalnymi przepisami).

Biuro podróżnych przygotowało listę 10 wytycznych, które pomogą gościom oszczędzać wodę:

 • Ponownie używaj ręczników, zamiast prosić codziennie o nowe.
 • Staraj się możliwie najrzadziej spłukiwać toaletę. Każde spłukanie zużywa od 6 do 14 litrów wody.
 • Podczas mycia zębów używaj do płukania ust wody nalanej uprzednio do kubka, a nie wody lejącej się bieżącym strumieniem z kranu.
 • Ogranicz czas kąpieli pod prysznicem do dwóch minut oraz unikaj kąpieli w wannie.
 • Zgłaszaj przypadki cieknących kranów i toalet niezwłocznie po zauważeniu.
 • Kąp się w morzu, a nie w basenie.
 • Pamiętaj, aby trzymać w swoim pokoju wodę butelkowaną.

Miasto pragnie również prosić gości, aby nie obawiali się, gdy podczas okresu ograniczenia zużycia wody zauważą, że woda pitna jest mętna, delikatnie zabarwiona lub ma nietypowy smak. Jakość wody w Cape Town jest stale monitorowana, a picie wody z kranu jest całkowicie bezpieczne.

Wskazówki dot. wjazdu nieletnich

W celu zapobiegania handlowi ludźmi i uprowadzeniom dzieci, od 1 czerwca 2015 obowiązują następujące zmiany warunków wjazdu:

 • Rodzice, którzy wlatują do kraju i wylatują z niego z niepełnoletnimi dziećmi, oprócz paszportów i biletów powrotnych muszą również przedstawić pełny akt urodzenia każdego dziecka w oryginale lub jako w formie odpisu poświadczonego prawnie.
 • Jeżeli niepełnoletni podróżują bez rodziców (ale z członkiem rodziny lub przyjacielem), muszą posiadać przy sobie oświadczenie obojga rodziców, w którym wyrażają zgodę na tę podróż. Wraz z tym pozwoleniem należy również okazać kopie paszportów rodziców lub opiekunów prawnych, a także oryginał lub prawnie poświadczoną kopię pełnego aktu urodzenia dziecka.
 • Jeżeli z dzieckiem podróżuje tylko jeden rodzic, oprócz aktu urodzenia musi on przedłożyć specjalne pisemne oświadczenie wystawione przez drugiego rodzica, w którym wyraża on zgodę na daną podróż.
 • Jeżeli rodzic samotnie wychowuje dziecko i/lub posiada wyłączną władzę rodzicielską, musi on okazać oficjalne poświadczenie tego faktu lub akt zgonu drugiego rodzica.

MSWiA zaleca, aby wszystkie akty i potwierdzenia były przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Wiążących odpowiedzi na te pytania w tych kwestiach udziela tylko Department of Home Affairs (http://www.dha.gov.za) lub południowoafrykańskie placówki zagraniczne.

Namibia

Wskazówki dot. wjazdu nieletnich

W celu zapobiegania handlowi ludźmi i uprowadzeniom dzieci, obowiązują następujące zmiany warunków wjazdu:

 • Rodzice, którzy wlatują do kraju i wylatują z niego z niepełnoletnimi dziećmi, oprócz paszportów i biletów powrotnych muszą również przedstawić pełny akt urodzenia każdego dziecka w oryginale lub jako w formie odpisu poświadczonego prawnie.
 • Jeżeli niepełnoletni podróżują bez rodziców (ale z członkiem rodziny lub przyjacielem), muszą posiadać przy sobie oświadczenie obojga rodziców, w którym wyrażają zgodę na tę podróż. Wraz z tym pozwoleniem należy również okazać kopie paszportów rodziców lub opiekunów prawnych, a także oryginał lub prawnie poświadczoną kopię pełnego aktu urodzenia dziecka.
 • Jeżeli z dzieckiem podróżuje tylko jeden rodzic, oprócz aktu urodzenia musi on przedłożyć specjalne pisemne oświadczenie wystawione przez drugiego rodzica, w którym wyraża on zgodę na daną podróż.
 • Jeżeli rodzic samotnie wychowuje dziecko i/lub posiada wyłączną władzę rodzicielską, musi on okazać oficjalne poświadczenie tego faktu lub akt zgonu drugiego rodzica.

MSWiA zaleca, aby wszystkie akty i potwierdzenia były przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski.

Republiki Dominikańskiej

Koszty karty turystycznej uprawniającej do wlotu na terytorium Republiki Dominikańskiej są wliczone w cenę biletu i opłacane przez linię Condor na rzecz właściwego organu. W związku z powyższym od dnia 25 kwietnia 2018 roku nie ma już konieczności samodzielnego dokonywania zakupu.

Koszty karty turystycznej uprawniającej do wlotu na terytorium Republiki Dominikańskiej są wliczone w cenę biletu i opłacane przez linię Condor na rzecz właściwego organu. W związku z powyższym od dnia 25 kwietnia 2018 roku nie ma już konieczności samodzielnego dokonywania zakupu.

Gromadzenie danych Secure Flight (API)

Od listopada 2009 kontrolę pasażerów w USA przeprowadza TSA (Transportation Security Administration). Linie lotnicze są zobowiązane do przesłania TSA żądanych informacji do kontroli na trzy dni przed odlotem i sprawdzenia wyników urzędu ds. bezpieczeństwa. Linie Condor przekazują te dane, zaszyfrowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, amerykańskiemu urzędowi TSA. Dane nie są wykorzystywane w inny sposób.

Dotyczy to wszystkich lotów do USA obsługiwanych przez linie Condor: przy wjeździe i wyjeździe, międzylądowaniu i niektórych lotach nad USA (miejsca docelowe: z/do Cancun, Hawana, Varadero, Holguin, San José, Santa Clara, Toronto, Vancouver). Nie ma przy tym znaczenia, czy lot liniami Condor został zarezerwowany na stronie condor.com, w stacjonarnym biurze podróży, internetowym biurze podróży, czy w ramach wczasów zorganizowanych przez touroperatora.

Dane do Secure Flight (zwrot grzecznościowy/płeć, imię, nazwisko, data urodzenia, numer redress* jeżeli istnieje) zostają pobrane podczas rezerwacji condor.com i automatycznie przekazane władzom USA. Osobny zapis przez pasażera w formularzu danych API na stronie condor.com nie jest w tym przypadku konieczny. Jeżeli dane nie zostały wpisane przy rezerwacji, prosimy o jak najszybsze ich podanie, najlepiej zaraz po dokonaniu rezerwacji. Przed wpisaniem danych należy przygotować dokumenty podróżne i dowód tożsamości.

Zapisanie danych do programu „Secure Flight” jest ważne w odniesieniu do zarezerwowanego lotu liniami Condor wraz ze wszystkimi lotami łączonymi obsługiwanymi przez partnerskie linie lotnicze. W celu wprowadzenia danych do formularza API wymagane jest wyłącznie podanie głównej trasy przelotu liniami Condor.

Wszelkie informacje dotyczące wszystkich zarezerwowanych do tego momentu lotów muszą być zapisane do 75 godzin przed planowanym odlotem, aby mogły zostać przekazane TSA. Późniejsze zapisanie danych w formularzu internetowym nie jest już możliwe. Jeżeli pasażer zapomni podać dane przez internet w wymaganym terminie do 75 godzin przed odlotem, na lotnisku można podać je za opłatą w wysokości 5,00 euro. W takim wyjątkowym przypadku należy zgłosić się do stanowiska odprawy. Jeśli dane te nie zostaną przekazane, linie Condor będą zmuszone odmówić przewozu.

Może się zdarzyć, że urząd TSA nie będzie mógł zakończyć kontroli bezpieczeństwa, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania dotyczące danych pasażera. Kwestie te zostaną wyjaśnione przy stanowisku odprawy.

Prosimy pamiętać, że bez wymaganej kontroli bezpieczeństwa wykonanej przez TSA nie wolno wystawić karty pokładowej i pasażer nie może wejść do samolotu lecącego do USA.

Formularz danych API

Formularz internetowy (formularz danych API ) do podania danych Secure Flight znajduje się tutaj:

Formularz danych API

Więcej informacji na temat ochrony danych dla lotów do USA

Prosimy przestrzegać następujących informacji, do których podania zobowiązuje linię Condor Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Transportu (TSA):

W celu sprawdzenia tzw. watchlist amerykański urząd ds. bezpieczeństwa lotów (TSA) wymaga przekazania następujących danych: pełne imię i nazwisko, data urodzenia i płeć (na podstawie 49 U.S.C. rozdział 114, aktu Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act z roku 2004 oraz 49 C.F.R część 1540 i 1560). Zaniedbanie obowiązku przekazania tych danych może skutkować odmową przewozu lub zakazem wpuszczenia na pokład. Pasażer zostanie również poproszony o podanie numeru redress (redress number), jeżeli taki posiada.

TSA może porównać dane udostępnione przez pasażera z danymi zakładów penitencjarnych, służb wywiadowczych i innych instytucji (zgodnie z opublikowanym systemem informacji nagrywanych). Więcej szczegółów na temat wytycznych TSA dotyczących ochrony danych, systemu informacji nagrywanych lub oceny oddziaływania ochrony danych można znaleźć na stronie www.tsa.gov.

Dzieci

Dokumenty

W przypadku wyjazdu na wakacje z dziećmi należy odpowiednio wcześniej sprawdzić dokumenty tożsamości: od 26 czerwca 2012 każde dziecko, niezależnie od wieku, musi mieć własny dokument podróżny. Wpis w paszporcie rodziców nie jest już honorowany. Prosimy pamiętać o odpowiednio wczesnym złożeniu wniosków o dokumenty tożsamości. W kwestii obowiązku paszportowego należy zwrócić również uwagę na informacje MSWiA.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MSWiA.

Podróże nieletnich pod opieką i bez opieki: Niemiecka policja federalna zwraca szczególną uwagę na nieletnich niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką, czy bez opieki. Dlatego zalecamy, aby osoby nieletnie posiadały przy sobie następujące dokumenty:

 • Nieformalne wyrażenie zgody opiekuna prawnego zawierające informacje o nieletnim, w razie potrzeby dane osobowe opiekuna(ów) oraz celu lub trasie podróży.
 • Dane osobowe i kontaktowe opiekuna prawnego.
 • Kopia dowodu osobistego opiekuna prawnego.

Ochrona danych: Loty spoza granic zewnętrznych strefy Schengen do Niemiec

Po zmianie ustawy o policji federalnej przez niemiecki Bundestag spółka Condor Flugdienst GmbH jest zobowiązana do przekazania na polecenie policji federalnej określonych danych pasażerów w przypadku lotów z kraju, który nie należy do strefy Schengen.

W odniesieniu do poszczególnych lotów, po zakończeniu odprawy Policja Federalna może zażądać od firmy Condor Flugdienst GmbH przekazania następujących danych:
imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer i rodzaj dowodu tożsamości (paszport lub dowód osobisty), numer lotu, planowa godzina odlotu i przylotu, pierwotne miejsce odlotu, trasa lotu oraz numer uprawnienia do pobytu w danym kraju lub numer lotniskowej wizy transferowej i kraj wystawienia tych dokumentów.

Firma Condor Flugdienst GmbH usuwa te dane 24 godziny po ich przekazaniu. Komenda policji federalnej usuwa przekazane dane 24 godziny po przylocie pasażera danego samolotu, o ile nie są one potrzebne do wypełnienia kolejnych zadań policji.

Aktualna lista krajów należących do strefy Schengen jest dostępna w MSWiA.

Rozporządzenie WE 996/2010

Na formularzu do rozporządzenia UE 996/2010 można podać dane kontaktowe krewnych, których w razie potrzeby należy poinformować o obecności pasażera na pokładzie samolotu.

Wypełniony formularz można oddać przy odprawie lub przy bramce (Gate) pracownikom lotniska. Dane są przechowywane aż do lądowania na lotnisku docelowym, a następnie niszczone.