Kontakt

Formularze kontaktowe

Masz pytania związane z Twoim lotem liniami Condor lub uwagi dotyczące naszej oferty? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy możliwie jak najszybciej.Czekamy na Twój telefon!

Bez względu na to, w jakiej sprawie dzwonisz, zawsze cieszymy się na Twój telefon.

Adres e-mailowy

W razie pytań dotyczących rezerwacji lub lotu pozostajemy do dyspozycji. 

Reklamacje, nieprawidłowości związane z bagażem, uszkodzenia bagażu
condorkb@condor.com

Rozstrzyganie sporów

Linie lotnicze Condor biorą udział w procedurze pojednawczej przed organem pojednawczym do spraw sporów konsumenckich. W wypadku sporów, których przedmiotem jest prywatna podróż, konsumenci mają prawo zwrócić się do neutralnego, dotyczącego wszystkich rodzajów transportu organu pojednawczego do spraw transportu publicznego (niem. Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. – SÖP). Z organem pojednawczym można skontaktować się pod adresem:

Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.
Fasanenstraße 81
10623 Berlin

https://soep-online.de
https://soep-online.de/beschwerdeformular_flug.html

Z pomocy organu pojednawczego można skorzystać m.in. w przypadku następujących sporów:

  • nieprzewiezienie pasażera
  • opóźnione przewiezienie i odwołanie lotów
  • zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie albo opóźnione dostarczenie bagażu

Skorzystanie z pomocy SÖP jest możliwe pod warunkiem, że:

  • roszczenie finansowe wynosi co najmniej 10,00 euro i nie więcej niż 5000,00 euro
  • pasażer skontaktował się już w tej sprawie z liniami Condor i w ciągu dwóch miesięcy nie otrzymał odpowiedzi albo nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia jego sprawy
  • roszczenie pasażera nie zostało jeszcze skierowane do sądu ani rozsądzone polubownie.

Można również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) uruchomionej przez Komisję Europejską. Platformę można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/