Told

Medbragte kontanter

Medbragte kontanter skal anmeldes ved indrejse i Den Europæiske Union (EU) samt ved udrejse. Brug blanketten „Anmeldelse af kontante midler“ til dette.

Anmeldelsespligt for medbragte kontanter ved indrejse i eller udrejse fra Den Europæiske Union (EU)

Hvis du overskrider de ydre grænser til Den Europæiske Union, er det siden 15. Juni 2007 påkrævet, at du skriftligt anmelder såkaldte kontante midler fra en samlet værdi på 10.000,00 Euro. I Forbundsrepublikken Tyskland skal de kontante midler anmeldes skriftligt hos de tyske toldmyndigheder, der er ansvarlige for grænseovergangen. Toldorganerne har blanketten" Anmeldelse af kontante midler" klar til dette.

Du finder yderligere informationer på siden for Den Europæiske Kommission.