Indrejse i USA & Canada

Info om databeskyttelse for USA og Canada

Informationsblad for rejser mellem EU og USA

Formidling af passagerdata

Som foreskrevet af amerikansk lov og ifølge aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater modtager US Department of Homeland Security (DHS) bestemte rejse- og bookingoplysninger (PNR) fra flypassagerer, som indleder rejser mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater i Amerika.

DHS forpligter sig til i første omgang at anvende denne information med det formål at bekæmpe terrorisme og andre, alvorlige grænseoverskridende forbrydelser. Disse data kan sammen med andre date sammenlignes med listerne over flypassagerer, der giver anledning til bekymring i forhold til luftfartssikkerheden.

PNR-oplysningerne opbevares i mindst tre år og seks måneder, og kan videregives til andre myndigheder.

Du finder yderligere informationer om denne bestemmelse, herunder også om foranstaltninger til beskyttelse af dine personfølsomme data fra dit flyselskab eller dit rejsebureau.

Yderligere information: Også de canadiske myndigheder forventer at flyselskaberne videregiver personfølsomme data.

Bemærk venligst, at disse bestemmelser også gælder for passager i transit i USA.

Nærværende informationer blev sammenstillet af databeskyttelsesgruppen i Den Europæiske Union.