Reizen naar de VS & Canada

Privacy-informatie vluchten VS

Informatieblad voor reizen tussen de EU en de VS

Doorgeven van passagiersgegevens

Zoals door de Amerikaanse wet wordt voorgeschreven en in overeenstemming met het verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ontvangt het US Department of Homeland Security (DHS, Departement Binnenlandse Veiligheid) bepaalde reis- en boekingsgegevens (PNR) van passagiers die een reis tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika beginnen.

Het DHS verplicht zich ertoe de informatie in de eerste plaats te gebruiken om terrorisme en andere ernstige, grensoverschrijdende misdaden te bestrijden. De gegevens kunnen samen met andere gegevens worden vergeleken met de lijsten van passagiers die aanleiding geven tot bedenkingen op het gebied van de veiligheid van de luchtvaart.

De PNR-gegevens worden ten minste drie jaar en zes maanden bewaard en kunnen aan andere autoriteiten worden doorgegeven.

Voor meer informatie over deze regeling, o.a. ook over de maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij uw luchtvaartmaatschappij of reisbureau.

Extra informatie: Ook de Canadese autoriteiten verwachten van de luchtvaartmaatschappijen dat zij persoonsgegevens doorgeven.

Houd er rekening mee dat deze bepalingen ook gelden voor VS-transitpassagiers.

De hier gegeven informatie is samengesteld door de Privacycommissie van de Europese Unie.