Condor Reisbescherming Basic

Zonder eigen risico*

Condor Reisbescherming Premium

Zonder eigen risico*

Incl. COVID-19-bescherming
Reisannuleringsverzekering
Reisonderbrekingsverzekering
Reisongevallenverzekering
Transferverzekering
Rail & Fly-verzekering
Ziektekostenverzekering voor op reis

x niet inbegrepen

Verzekering voor noodgevallen

x niet inbegrepen

Bagageverzekering

x niet inbegrepen