Bagage en dieren

Gevaarlijke goederen

Het transport van gevaarlijke goederen is aan strenge voorschriften onderworpen. Informeer u hier, indien u met sportwapens of munitie wilt reizen.

Aan alle klanten met een Samsung Galaxy Note 7:

De veiligheid van onze passagiers en bemanning is onze voornaamste prioriteit. Daarom heeft het Condor safety team beslist om de Samsung Galaxy Note 7 toestellen niet meer toe te laten op al onze vluchten, zowel in de ruimbagage als in de handbagage. Dit werd beslist volgend op rapporten van brandgevaar voor deze toestellen. Een soortgelijke beslissing werd dit weekend genomen door de Amerikaanse luchtvaart autoriteiten voor Amerikaanse vluchten.

Dit verbod geldt niet voor het Samsung Galaxy 7 toestel, gezien het om een ander type toestel gaat en er geen soortgelijke problemen zijn opgetreden als met de Samsung Galaxy Note 7.

Welke voorwerpen en substanties worden als gevaarlijk geclassificeerd?

In de handbagage zijn puntige of scherpe voorwerpen zoals bijv. messen of scharen verboden! Neem de aparte voorwaarden voor de handbagage in acht.

De autoriteiten van de VS verbieden het meenemen van alle soorten aanstekers, zowel in de ruimbagage als in de handbagage en op het lichaam. Zorg er a.u.b. voor dat u op vluchten naar de VS of op vluchten met een geplande tussenstop in de VS geen aansteker bij u hebt.

Gevaarlijke goederen zijn volgens de IATA-voorschriften verboden in bagage. Als gevaarlijke goederen gelden:

 • Houders met ontvlambare vloeistoffen, bijv. aansteker- of wasbenzine, verwarmingsvloeistoffen, reinigingsmiddelen, thinners, lakken, lijmen.
 • Brandbare en andere licht ontvlambare vaste stoffen zoals bijv. lucifers, stoffen die tot spontane zelfontbranding geneigd zijn of die bij aanraking met water ontvlambare gassen ontwikkelen.
 • Magnetische materialen.
 • Bijtende stoffen zoals bijv. zuren, en oxiderende stoffen zoals bijv. bleekpoeder, superoxide.
 • Giftige of infectieuze stoffen, bijv. kwikzilver, bacterie- of virusculturen.
 • Radioactieve materialen.
 • E-sigaretten. Deze mogen op alle vluchten met Condor uitsluitend in de handbagage of op het lichaam van de reiziger worden meegenomen.
 • Explosieve stoffen, vuurwerk, fakkels, licht- of rooksignalen.
 • Houders met gassen (ontvlambare of niet-ontvlambare, diepgevroren, vloeibaar of giftig), bijv. campinggas, gevulde drukflessen, aanstekergas, soda-patronen.
 • Alle soorten motoren incl. buitenboordmotoren (uitgezonderd elektromotoren met droge accu voor rolstoelen).
 • Hoverboards en segboards.
 • Lithiumbatterijen of accu’s. Er mogen maximaal twee afzonderlijke lithiumbatterijen of accu’s met een capaciteit tot 160 Wh als reserveonderdelen voor elektronische gebruiksgoederen worden vervoerd. Voor het vervoer van afzonderlijke batterijen of accu’s met een capaciteit van 100 Wh tot 160 Wh is de voorafgaande toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist. Meer details over het transport van batterijen en accu’s zijn te vinden in de internationale voorschriften voor gevaarlijke stoffen van de International Civil Aviation Organization (ICAO) als internationale organisatie voor de burgerluchtvaart. Deze kunnen direct op de website van ICAO worden geraadpleegd onder de rubriek ‘Dangerous Goods’ of via de website van de Duitse federale luchtvaartadministratie LBA.
 • Aktetassen en attachékoffers met ingebouwd alarm, lithiumbatterijen of pyrotechnisch materiaal.

Vuurwerk, sportwapens en munitie

Het vervoer van alle soorten vuurwerk is uitgesloten. Voor het transport van sportwapens, munitie en gevaarlijke goederen dient u de instructies in de algemene handels- en vervoersvoorwaarden in acht te nemen.

Voor het meenemen van vuurwapens en munitie naar de VS hebt u een vergunning van het ‘Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives’ (ATF) nodig. Deze moet ten minste acht weken voor het vertrek via een speciaal formulier worden aangevraagd. Zonder deze officiële vergunning kan een wapen niet aangemeld en vervoerd worden.

Voorschriften voor het transport van wapens, die nauwgezet moeten worden nageleefd:

 • Wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, mogen zich alleen in de ingeschreven bagage bevinden.
 • Ze moeten onbreekbaar en stootvast verpakt zijn (gebruikelijke geweerkoffer).
 • Vuurwapens mogen niet geladen zijn.
 • De speciale reservering voor uw wapens dient u zo vroeg mogelijk uit te voeren. Neem hiervoor contact op met uw reisbureau of met onze speciale reservering.
 • De nationale bepalingen op de vertrek-, transit- en aankomstluchthaven moeten in acht worden genomen.

Voorschriften voor het transport van munitie, die nauwgezet moeten worden nageleefd:

 • Munitie voor vuurwapens mag niet in de passagiersruimte worden meegenomen.
 • Maximaal 5 kg munitie (klasse 1.4S, UN0012 of UN0014) voor jacht- of sportwapens per passagier mag in de ingeschreven bagage, geladen in de laadruimte van het vliegtuig worden meegenomen.
 • Uitgesloten is munitie met exploderende of brand veroorzakende projectielen.
 • De munitie moet veilig in dozen of kisten (originele verpakking van de fabrikant) verpakt zijn.
 • De speciale reservering voor uw munitie dient u zo vroeg mogelijk uit te voeren. Neem hiervoor contact op met uw reisbureau of met onze speciale reservering.
 • De nationale bepalingen op de vertrek-, transit- en aankomstluchthaven moeten in acht worden genomen.

Details over de bagagebepalingen vindt u in onze Algemene Voorwaarden.