Reizen zonder grenzen

Reizen met en zonder begeleider

Hier moet u bij de reisvoorbereiding op letten, als u met of zonder begeleider wenst te reizen.

Barrierefrei reisen - mit und ohne Begleitperson

Algemene informatie en aanmelding

Als u een visuele beperking of een mobiliteitsbeperking hebt en met een begeleider reist, is dit zonder probleem mogelijk. Voor personen met een dergelijke beperking die zonder begeleider reizen, kan om veiligheidsredenen naargelang het type vliegtuig slechts een maximaal aantal passagiers worden vervoerd. Indien u zonder begeleider wenst te reizen, vragen wij u om vroegtijdig contact op te nemen met onze speciale reservering.

Als passagier met mobiliteitsbeperking dient u hieraan te denken. Indien u niet in staat bent om lange afstanden op de grond of in de passagiersruimte alleen af te leggen, gelden voor een reis zonder begeleider de volgende voorwaarden: de totale reisduur is niet langer dan 14 uur; u bent door een arts op een langere vlucht voorbereid; u accepteert eventuele beperkingen bij maaltijden en dranken. Dit geldt eveneens voor de afstand van uw zitplaats tot het toilet (zie Beschikbaarheid en vervoer van rolstoelen).

Opmerking:
Voor zover onze medische dienst een begeleider niet noodzakelijk acht, kunnen per vlucht slechts een beperkt aantal passagiers met speciale beperkingen zonder gekwalificeerde begeleider worden vervoerd.