Sportuitrusting en bijzondere bagage

Giften en hulpgoederen

Voor het vervoer van giften en hulpgoederen hanteert Condor speciale tarieven. Meer informatie hierover vindt u bij de speciale reservering.

Speciale tarieven voor hulpgoederen

Veel particulieren en hulporganisaties ondersteunen hulpbehoevende mensen in de ontwikkelingslanden. Hierbij krijgen wij dikwijls aanvragen voor het vervoer van hulpgoederen en giften. Wij vragen uw begrip dat wij, ook wanneer het om giften gaat, extra bagage niet gratis kunnen vervoeren.

Om ten minste onze meerkosten voor brandstof en inklaring te kunnen dekken, hanteren wij voor hulpgoederen speciale tarieven, die u voor de betreffende bestemming altijd bij onze speciale reservering kunt opvragen.

Beförderung von Spenden und Hilfsgütern