Bijzondere aanwijzingen

Reizen zonder grenzen

Reizen zonder grenzen met Condor – hier vindt u algemene aanwijzingen en tips voor de reisvoorbereiding.

Algemeen

Bent u aangewezen op specifieke hulp? Voor zover dat mogelijk is, zal Condor volgens uw persoonlijke behoeften voor u zorgen. Om dit optimaal te laten verlopen, hebben wij 5 dagen vóór het vertrek (uiterlijk 2 werkdagen vóór het vertrek) van u de volgende informatie nodig:

 • Uw naam of de naam van de zieke of gehandicapte passagier
 • De naam van de begeleider
 • Het type en de ernst van de handicap
 • Mobiliteit
 1. Kunt u alleen lopen?
 2. Hebt u hulp nodig naar en van de gate of de uitgang?
 3. Kunt u alleen trappen op en af?
 4. Kan een bus naar het vliegtuig worden gebruikt?
 5. Hebt u hulp van derden nodig in de passagiersruimte?
 6. Hebt u tijdens de vlucht medische apparaten of hulpmiddelen nodig?

Wij vragen ons direct in te lichten bij de volgende handicaps of ziekten:

 • Tromboserisico
 • Recent hartinfarct
 • Beroerte
 • Aandoeningen van de luchtwegen (astma bronchiale)
 • Long- en hartaandoeningen
 • Andere ziekten of handicaps die tijdens de vlucht medische hulpmiddelen (bijv. een inhalator of zuurstofvoorziening) of medicijnen vereisen

Deze informatie moet 7 - 14 dagen vóór het vertrek bij ons beschikbaar zijn, omdat wij in bepaalde gevallen onze medische diensten moeten raadplegen.

Voer uw speciale reserveringen zo vroeg mogelijk uit. U kunt daarvoor terecht bij uw reisbureau of, in het geval van een boeking via Condor, direct bij ons per e-mail of telefoon op het nummer +49 (0) 6171 6988904. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur (Duitse tijd).

Meer informatie over de rechten van zieke en gehandicapte passagiers vindt u op de officiële website van de Europese Commissie.

Beperkingen bij het vervoer

In de volgende gevallen is vervoer helaas uitgesloten:

 • Bij infectieziekten (bijv. open tbc, infectieuze hepatitis, windpokken enz.) en bij personen die tijdens de vlucht op het gebruik van een
 • pneumatisch aangedreven apparaat of een
 • elektrisch aangedreven apparaat en extra zuurstofvoorziening aangewezen zijn.

Passagiers met een visuele beperking of een mobiliteitsbeperking

Als u een visuele beperking of een mobiliteitsbeperking hebt en met een begeleider reist, is dit zonder probleem mogelijk. Voor personen met een dergelijke beperking die zonder begeleider reizen, kan om veiligheidsredenen naargelang het type vliegtuig slechts een maximaal aantal passagiers worden vervoerd. Indien u zonder begeleider wenst te reizen, vragen wij u om vroegtijdig contact op te nemen met onze speciale reservering.