Privacy

Procedure-overzicht van de functionaris voor gegevensbescherming

Hebt u vragen over privacy? Informatie over de behandeling van persoonlijke gegevens vindt u hier in het procedure-overzicht van de functionaris voor gegevensbescherming.

Volgens § 4g II lid 2 van BDSG (Duitse privacywet) moet de functionaris voor gegevensbescherming de onder de punten 1 - 8 van dit document verstrekte informatie overeenkomstig § 4e lid 1 BDSG op verzoek altijd op gepaste wijze ter beschikking stellen.

Naam van de verantwoordelijke instantie

Condor Flugdienst GmbH

Directie

Ralf Teckentrup (voorzitter)
Uwe Balser
Dr. Ulrich Johannwille

Adres van de verantwoordelijke instantie

Condor Flugdienst GmbH
Condor Platz
D-60549 Frankfurt am Main
www.condor.com

Aangestelde chef voor gegevensverwerking:
Joachim Jachemich

Functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf:
Matthias Klause

     

Doeleinden voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van de gegevens

De activiteit van de onderneming is luchtvaart in het binnen- en buitenland en de exploitatie van alle bedrijven en inrichtingen die met luchtvaart en de promotie ervan samenhangen.

Met het oog op haar bedrijfsdoelen heeft de vennootschap het recht om in het binnen- en buitenland filialen en agentschappen op te richten, te participeren in andere bedrijven in het binnen- en buitenland, dergelijke bedrijven over te nemen en samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. Ze kan haar activiteiten geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan dergelijke bedrijven.

De verzameling, de verwerking en het gebruik van gegevens gebeurt in het kader van bovenstaande doelen.

De verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt voornamelijk voor:
personeel (administratie en ontwikkeling);
leveranciers (administratie volgens GAAP-criteria, ‘generally accepted accounting principles’);
klanten (reservering, klantrelatiebeheer).

Beschrijving van de categorieën van betrokkenen

Gegevens van klanten, personeel en leveranciers, voor zover die vereist zijn voor de doelen zoals beschreven in 4.

Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke voorschriften, externe contractanten volgens §11 BDSG en externe instanties die vereist zijn voor de doelen zoals beschreven in 4.

Normale termijnen voor het wissen van de gegevens

Na afloop van de door de wetgever of toezichthouders opgelegde bewaarplichten en -termijnen worden de betreffende gegevens routinematig gewist. Gegevens die hierbij niet in aanmerking komen, worden gewist als de onder 4 vermelde doelen wegvallen.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Voor de afwikkeling van procedures in het kader van de bedrijfsdoelen worden gegevens volgens de bovengenoemde internationale richtlijnen doorgegeven aan autoriteiten, klanten, leveranciers, hotelhouders en luchtvaartmaatschappijen in verschillende landen.

Veiligheidsmaatregelen

Door zorgvuldigheid bij uitbestedingen, door overeenkomstige kwaliteitsvoorschriften en door opleiding van personeel zorgt Condor Flugdienst GmbH ervoor dat de veiligheidsmaatregelen volgens § 9 BDSG gegarandeerd zijn.

Condor Flugdienst GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming


Frankfurt, 16-04-2012