Gegevensbescherming  

Verklaring voor gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens en daardoor van de privacy zeer serieus. Condor Flugdienst GmbH wil u als exploitant van deze internetpagina hier informeren welke gegevens wij opslaan, hoe wij deze gebruiken en wat het voor u betekent, wanneer u onze diensten gebruikt die kunnen worden gepersonaliseerd. Om de grootst mogelijke bescherming van uw privacy te waarborgen is het voor ons vanzelfsprekend de voorschriften over gegevensbescherming conform de Duitse privacywetgeving en aanverwante wetten na te leven.

Onze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders omvatten waarvoor onze verklaring voor gegevensbescherming niet geldt. Wij hebben geen zeggenschap erover of de exploitanten daarvan zich aan de privacybepalingen houden.   

2. Welke gegevens registreren wij en met welk doel?

Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, postbus, telefoonnummer, enz. slaan wij op, wanneer u deze zelf beschikbaar stelt of wanneer deze gegevens zijn vereist om bijv. uw aanvraag te bewerken of uw boeking uit te voeren. Als u de gegevens opgeeft, verklaart u zich akkoord met de opslag ervan. Uw gegevens worden conform de bepalingen in de Wet op de privacy vertrouwelijk behandeld.

Als u zich, bijvoorbeeld in het kader van een boeking of een abonnement op een newsletter, akkoord verklaart dat uw gegevens voor het verstrekken van reclame en aanbiedingen mogen worden gebruikt, dan slaan wij deze met dit doel op en verwerken wij deze, of een bedrijf dat in onze opdracht handelt dat in het kader van de gegevensverwerking verplicht werd uw gegevens te beschermen. Wij gegeven niets door aan derden die niet zijn verbonden met ons concern.

Als u naar onze website gaat, verzamelen wij gegevens, zoals het IP-adres, en andere vermeldingen, zoals datum, tijd en opgeroepen pagina's. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om op deze manier onze website voor u te kunnen optimaliseren.

Wij willen u ook uitgebreid informeren over op gebruik gebaseerde onlinereclame. Deze website verzamelt en verwerkt anoniem uw gebruiksgedrag. Hierdoor profiteert u als gebruiker, doordat u reclame ontvangt die beter bij uw interesses past en doordat er minder toevallig gestrooide reclame wordt verspreid. Voor het registreren van uw gebruiksgedrag wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die herkenning mogelijk maken, maar geen persoonlijke identificatie toelaten.

Voor het verzamelen van gegevens om op gebruik gebaseerde onlinereclame te leveren zijn de volgende ondernemingen in opdracht van Condor Flugdienst GmbH verantwoordelijk:
mediascale GmbH & Co.KG 

Geregistreerd wordt informatie over uw activiteiten op de door Condor Flugdienst GmbH geëxploiteerde websites (bv. surfgedrag, bezochte subpagina's van de website, etc.). Omdat op basis van de geldende rechtssituatie niet volledig kan worden uitgesloten, dat de verzamelde gegevens een indirecte herleiding tot een bepaalde persoon toelaten, worden alle gebruiksgegevens door middel van een pseudoniem opgeslagen, zodat een persoonlijke identificatie is uitgesloten. Het om technische redenen doorgegeven IP-adres van uw computer wordt daarbij niet opgeslagen en niet gebruikt voor het gestuurd vertonen van reclame.

Als u met het verzamelen van de desbetreffende gegevens niet meer akkoord gaat, kunt u dit via de volgende links aangeven en het verzamelen van gegevens deactiveren:
http://www.mediascale.de/privacy/ (in het Engels)

Over het algemeen kunt het installeren van cookies op uw computer blokkeren door in uw browserinstellingen ‘Geen cookies accepteren’ te kiezen. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij voor het plaatsen van cookies vraagt of u akkoord gaat. Ten slotte kunt u ook reeds geïnstalleerde cookies altijd verwijderen. In de handleiding van uw browser staat precies beschreven hoe alles werkt. Als u geen cookies accepteert, kan het zijn dat de website in sommige gevallen niet goed werkt.

Let op: als u cookies verwijdert moet u ook de Opt-out-link opnieuw activeren.  

3. Gegevensbescherming en algemene bepalingen

Het verzamelen en verwerken van alle persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Duitse, wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming. Er worden alleen die persoonsgegevens verzameld en aan partners doorgegeven die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw reis. Deze en onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van gegevens.

Voor het doel van de kredietverificatie en de bewaking van de kredietwaardigheid, alsmede voor marketingdoeleinden wisselen wij gegevens uit met andere dienstverleners in het concern en evt. met externe bedrijven. Uw te beschermen belangen nemen wij daarbij in acht.   

4. Herroeping en recht op inzage

Tegen het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden en/of om deze gegevens door te geven kunt u te allen tijde bezwaar maken door een bericht te verzenden naar abrechnung-cfi@condor.com (wij verzoeken u uw bericht in het Duits of Engels op te stellen). Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij stoppen met het verder toezenden van reclameberichten en/of uw gegevens niet meer voor reclamedoeleinden doorgeven.

Gegevensoverdracht aan overheidsinstellingen of -autoriteiten gebeurt alleen in het kader van de geldende regelgeving. De douaneautoriteiten van de Verenigde Staten hebben alle luchtvaartmaatschappijen wettelijk verplicht bij vluchten naar, uit, over en door de Verenigde Staten (VS) de vlucht- en reserveringsgegevens van iedere passagier ter beschikking te stellen. Deze gegevens gebruiken de Amerikaanse douaneautoriteiten uitsluitend voor veiligheidsdoeleinden.

Meer informatie voor reizigers voor de Verenigde Staten

U hebt het recht op verzoek en kosteloos informatie over de door u opgeslagen gegevens te verkrijgen. Voor het overige heeft u het recht op het corrigeren, wissen of blokkeren van uw gegevens. Wissen kan wegens wettelijke voorschriften, met name met het oog op gegevens voor afrekeningtechnische en boekhoudkundige doeleinden niet mogelijk zijn. De gegevens worden gewist, voor zover en zolang de opslag wegens de eerder genoemde redenen is vereist. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. Richt uw bovenstaande verzoeken gewoon aan abrechnung-cfi@condor.com (stel uw bericht op in het Duits of Engels).    

5. Informatie over ons aanbod en onze services

Wij willen u bij gelegenheid over ons aanbod en onze services alsmede die van onze partners informeren en hiervoor uw persoonlijke gegevens gebruiken. Indien u dat niet wilt, kunt u daartegen bezwaar indienen bij het bovengenoemde adres.  

6. Gegevensbescherming

Condor Flugdienst GmbH heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang te beschermen.

Om de gegevensoverdracht tussen uw webbrowser en ons internetsysteem veilig te laten verlopen maken wij gebruik van de Secure Socket Layer (SSL) -versleutelingtechnologie.  

7. Gebruik van Cookies/Google Analytics

Wij gebruiken op onze website Cookies.
Cookies zijn tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Deze gegevens bevatten informatie over welke websites u heeft bezocht en welke reclamemiddelen u heeft gezien. Cookies maken echter nooit de registratie van persoonlijke gegevens, zoals bijv. naam, adres, e-mailadres etc. mogelijk. Cookies worden door website-exploitanten op internet gebruikt om bijv. te controleren of u het recht heeft de aangevraagde informatie van een website te bekijken.

U hoeft de instellingen van uw browser niet speciaal aan te passen om ervoor te zorgen dat cookies op uw computer kunnen worden opgeslagen. Uw browser accepteert cookies in de standaardinstelling en slaat deze bijv. in een folder met de naam “Temporary Internet Files” op, omdat deze geen veiligheidsrisico vormen.

Als u niet wilt dat Condor Flugdienst GmbH en de aangesloten partners cookies gebruiken, deactiveer deze functie dan in uw browser. Meer informatie hiervoor vindt u in de Help-functie van uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseoplossing van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie bijgehouden informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden aan een Google server in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website voor de exploitant van de website op te stellen en andere services in verband met het websiteverkeer en internet te leveren. Google geeft deze informatie tevens aan derden door, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen, wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u geregistreerde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

U hebt het recht de registratie en opslag van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen. U kunt hiervoor volgende plug-in gebruiken:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Onze website gebruikt de anonimiseringsfunctie van Google Analytics. IP-adressen worden daardoor uitsluitend ingekort opgeslagen en verwerkt, zodat ze niet te herleiden zijn tot een bepaalde persoon of gebruiker.  

8. Gebruik van Facebook-plug-ins

Op deze internetpagina's worden plug-ins van het social network facebook.com gebruikt die door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS worden geëxploiteerd ("Facebook").

Wanneer u een internetpagina van een dergelijk voorziene plug-in van onze internetaanwezigheid oproept, wordt een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en daardoor de plug-in door een mededeling aan uw browser op de internetpagina weergegeven. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven, welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Als u dan als lid bij Facebook bent ingelogd, wijst Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount toe. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. klikken op de knop "Vind ik leuk", plaatsen van een opmerking) worden ook deze gegevens aan uw Facebook-account toegewezen. Dit kunt u alleen voorkomen door u af te melden voordat u de plug-in gebruikt.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook, over uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer die daarop betrekking hebben, treft u aan in de informatie over gegevensbescherming van Facebook.
© Händlerbund.  

9. Verklaring voor gegevensbescherming

Condor Flugdienst GmbH bindt zich de bovengenoemde punten voor gegevensbescherming zoals vermeld na te leven.

Als u meer vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze Concernverantwoordelijke voor gegevensbescherming.

(Stel uw bericht op in het Duits of Engels.)

Versie: 10-7-2013