Gegevensbescherming  

Proceduredirectory van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Conform § 4g II S. 2 van de BDSG dient de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming de in de punten 1 – 8 van dit document vermelde gegevens conform § 4e lid 1 BDSG aan iedereen op aanvraag op gepaste wijze ter beschikking te stellen.

1. Naam verantwoordelijke instantie

Condor Flugdienst GmbH  

2. Bedrijfsleiding

Ralf Teckentrup (voorzitter)
Uwe Balser
Dr. Ulrich Johannwille   

3. Adres verantwoordelijke instantie

Condor Flugdienst GmbH
Condor Platz
D-60549 Frankfurt am Main
www.condor.com

Verantwoordelijke manager gegevensverwerking:
Joachim Jachemich

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming van bedrijven:
Matthias Klause  

4. Het bepalen van het doel voor het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens

Het object van de onderneming is het luchtverkeer in binnen- en buitenland en het gebruik van alle met de luchtvaart en hun vervoer verband houdende zaken en inrichtingen.

De maatschappij heeft het recht tot stimulering volgens het doel van het bedrijf in het binnen- en buitenland filialen en agentschappen op te richten, een deelname te nemen bij andere ondernemingen in het binnen- en buitenland, dergelijke ondernemingen aan te kopen alsmede samenwerkingovereenkomsten af te sluiten.

Deze kan zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk aan dergelijke ondernemingen overlaten.

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens gebeurt voor de uitoefening van de bovengenoemde doelen. Zwaartepunten van de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende gebieden:
personeel (beheer en ontwikkeling)
leveranciers (beheer conform GoB-criteria/"Principes voor reglementaire boekhouding")
klanten (reservering, Customer Relationship Management).  

5. Beschrijving van de betreffende groepen personen

Klantgegevens, medewerkergegevens, alsmede gegevens van leveranciers voor zover deze voor het voldoen van de onder 4. vermelde doelen zijn vereist.  

6. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

Openbare instanties bij aanwezigheid van prioritaire regelgeving, externe opdrachtnemers conform §11 BDSG, alsmede externe instanties voor het voldoen aan de onder 4. genoemde doelen.  

7. Indicatieve termijnen voor het wissen van gegevens

Na het verstrijken van de door de wetgever of autoriteiten uitgevaardigde bewaarverplichtingen en -periodes worden de betreffende gegevens routinematig gewist. Voor zover dit geen afbreuk doet aan de gegevens worden ze gewist, wanneer de onder 4. genoemde doelen niet meer actueel zijn.   

8. Gegevensoverdracht aan derde landen

Voor het afwikkelen van procedures in het kader van het bedrijfsdoel worden gegevens conform de o.a. internationale richtlijnen aan autoriteiten, klanten en leveranciers, hoteliers, alsmede airlines in verschillende landen overgedragen.  

9. Veiligheidsmaatregelen

Door zorgvuldig te zijn bij het verstrekken van de opdracht, door betreffende kwaliteitsvoorschriften en opleiding van de medewerkers zorgt Condor Flugdienst GmbH ervoor dat de veiligheidsmaatregelen conform § 9 BDSG zijn gewaarborgd.

Condor Flugdienst GmbH
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Frankfurt, 16-4-2012