Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Poniższe strony zawierają wszystkie ważne informacje na temat przepisów o ochronie danych.

1. Ochrona danych

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i związaną z nimi sferę prywatności klientów. Firma Condor Flugdienst GmbH jako administrator tej strony internetowej chce w tym miejscu poinformować o tym, jakie dane są zapisywane, w jaki sposób je wykorzystujemy i co oznacza dla Ciebie korzystanie z naszych usług personalizowanych. Dla zapewnienia możliwie największej ochrony sfery prywatności klientów oczywistym jest dla nas

przestrzeganie przepisów zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych i ustawami pokrewnymi.

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych innych oferentów, których nie obejmuje oświadczenie o ochronie danych osobowych. Nie mamy wpływu na to, czy operatorzy tych stron przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Jakie informacje pobieramy i w jakim celu?

Zapisujemy Twoje dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, adres do korespondencji, nr telefonu itp., jeżeli zostaną przez Ciebie podane lub ich pozyskanie jest konieczne na przykład, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub dokonać rezerwacji. Przekazanie swoich danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na ich zapisanie. Twoje dane są traktowane poufnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli np. w ramach rezerwacji lub subskrybowania newslettera wyrazisz zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach reklamowych i ofertowych, mogą być one przechowywane lub przetwarzane w tym celu przez nas lub jedną z firm działających na nasze zlecenie, która została zobowiązana do zachowania poufności, a w szczególności do zapewnienia ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane osobom trzecim ani firmom niewchodzącym w skład koncernu.

Wskutek wejścia na naszą stronę internetową pozyskujemy dane, takie jak np. adres IP i inne informacje, jak data, godzina i wyświetlane strony. Danych tych nie łączymy z Twoimi danymi osobowymi. Wykorzystujemy te dane jedynie w celu optymalizacji przeznaczonej dla Ciebie oferty internetowej naszej firmy.

Chcemy udzielić Ci również szczegółowych informacji na temat reklam związanych z korzystaniem z internetu. Niniejsza oferta internetowa gromadzi i anonimowo przetwarza Twoje zachowania jako użytkownika internetu. Korzystasz na tym jako użytkownik, ponieważ dociera do Ciebie reklama dopasowana do Twoich zainteresowań, co pozwala uniknąć przypadkowej reklamy. W celu analizy zachowania użytkownika internetu na Twoim komputerze zapisywane są tzw. ciasteczka (cookies). Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe archiwizowane na twardym dysku Twojego komputera umożliwiające rozpoznawanie. Nie pozwalają one jednak na osobistą identyfikację Twojej osoby.

Firma odpowiedzialna za gromadzenie danych w celu sporządzenia reklamy internetowej związanej z zachowaniami użytkowników na zlecenie firmy Condor Flugdienst GmbH to: mediascale GmbH & Co.KG.

Gromadzone są informacje dotyczące aktywności na stronach udostępnianych przez Condor Flugdienst GmbH (np. zachowania związane z surfowaniem po stronach, odwiedzane podstrony internetowe oferenta itp.). Ponieważ obecna sytuacja prawna nie pozwala wykluczyć, że zgromadzone dane umożliwią bezpośrednie przyporządkowanie do konkretnej osoby, wszelkie dane użytkownika są zapisywane pod pseudonimem, tak że identyfikacja konkretnej osoby jest wykluczona. Przekazywany ze względów technicznych adres IP Twojego komputerowa nie jest zapisywany ani wykorzystywany w celu wyświetlania ukierunkowanej reklamy.

Jeśli nie zgadzasz się na opisane gromadzenie danych, skorzystaj z poniższego linka, aby sprzeciwić się gromadzeniu danych: http://www.mediascale.de/datenschutz/

Zapisywanie ciasteczek na twardym dysku komputera można wyłączyć, zmieniając ustawienia używanej przeglądarki na: „nie akceptuj ciasteczek”. Można też ustawić przeglądarkę na taki tryb, aby przed zapisywaniem ciasteczek na twardym dysku zawsze następowało zapytanie o udzielenie na to zgody. Ponadto w każdej chwili można usunąć zapisane już ciasteczka. Szczegółów dotyczących tych operacji należy szukać w instrukcji obsługi używanej przeglądarki. Jeżeli nie zaakceptujesz ciasteczek, może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Należy pamiętać o tym, że w razie usunięcia ciasteczek trzeba ponownie aktywować link opt-out.

3. Ochrona danych i przepisy ogólne

Pobieranie i przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywa się zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych. Pobierane i przekazywane partnerom są tylko dane osobowe konieczne do zorganizowania podróży. Partnerzy i pracownicy naszej firmy zobowiązani są do dyskrecji odnośnie danych podlegających utajnieniu.

W celu sprawdzenia zdolności kredytowej oraz kontroli wypłacalności, jak również w celach marketingowych prowadzimy wymianę danych z innymi przedsiębiorstwami usługowymi koncernu i w razie potrzeby z firmami zewnętrznymi. Uwzględniamy przy tym interesy klientów, które wymagają ochrony.

4. Odwołanie i prawo do wglądu

W każdej chwili możesz zabronić dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów reklamowych i/lub przekazywania tych danych do celów reklamowych poprzez przesłanie informacji na adres abrechnung-cfi@condor.com. Po otrzymaniu sprzeciwu bezzwłocznie zaprzestaniemy dalszego przesyłania materiałów reklamowych i/lub nie będziemy przekazywać danych do celów reklamowych.

Przekazywanie danych do instytucji państwowych lub urzędów odbywa się wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Władze celne USA zobowiązały prawnie wszystkie towarzystwa lotnicze do udostępniania danych lotu i rezerwacji każdego pasażera lecącego do/ze Stanów Zjednoczonych (USA) i przelatującego przez Stany Zjednoczone (USA). Dane te są wykorzystywane przez urzędy celne USA wyłącznie do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

5. Informacje na temat naszych ofert i usług

Chcielibyśmy informować Cię o naszych ofertach i usługach, jak również o ofertach i usługach naszych partnerów i wykorzystywać do tego Twoje dane osobiste. Jeżeli sobie tego nie życzysz, możesz przesłać odmowę na wyżej wymieniony adres.

Nasz newsletter prześlemy Ci tylko po uzyskaniu Twojej zgody. Jeżeli nie chcesz już otrzymywać newslettera, w każdej chwili możesz się wyrejestrować z listy odbiorców za pomocą odnośnika „Rezygnacja z newslettera”, który znajduje się w każdym newsletterze.

6. Bezpieczeństwo danych

Firma Condor Flugdienst GmbH zastosowała niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane udostępnione przez klientów przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i bezprawnym dostępem.

W celu bezpiecznego przesyłania danych pomiędzy Twoją przeglądarka internetową i naszym systemem internetowym stosujemy technologie kodowania Secure Socket Layer (SSL).

7. Stosowanie plików cookies oraz Google Analytics

Na naszej stronie internetowej stosujemy ciasteczka (cookies).
Ciasteczka to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku Twojego komputera. Dane te zawierają informacje o tym, które strony internetowe odwiedziłeś i jakie reklamy obejrzałeś. Ciasteczka nie umożliwiają jednak ustalenia danych osobowych, jak np. nazwiska, adresu pocztowego czy mailowego itp. Ciasteczka są stosowane przez administratorów stron internetowych, m.in. w celu upewnienia się, czy użytkownik ma prawo do oglądania żądanych informacji danej strony internetowej.

Nie trzeba stosować żadnych specjalnych ustawień w przeglądarce, aby ciasteczka mogły być zapisywane w danym komputerze. Przy standardowych ustawieniach przeglądarka akceptuje ciasteczka i zapisuje je np. w katalogu o nazwie „Temporary Internet Files” (tymczasowe pliki internetowe), ponieważ nie stanowią one żadnego zagrożenia.

Jeśli nie życzysz sobie, aby ciasteczka były stosowane przez firmę Condor Flugdienst GmbH ani przez związanych z nią partnerów, wyłącz tę funkcję w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dialogu pomocy Twojej przeglądarki.

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, narzędzia analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje na temat używania tej strony internetowej generowane przez ciasteczka (włącznie z adresem IP) są przekazywane do serwera firmy Google znajdującego się w USA, gdzie zostają zapisane.

Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzenia raportów dla administratorów strony o aktywnościach z nią związanych oraz w celu spełnienia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz usług internetowych. Google może ewentualnie przekazać niniejsze informacje osobom trzecim, o ile jest to przewidziane przepisami prawa lub jeśli osoby trzecie na zlecenie firmy Google przetwarzają te dane. Google w żadnym wypadku nie powiązuje Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Instalacji ciasteczek można zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień własnej przeglądarki internetowej. W tym przypadku musimy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie funkcje tej strony będą wtedy w pełni dostępne. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Google zgromadzonych o Tobie danych w sposób i w celu opisanym powyżej.

W każdej chwili można sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych, a sprzeciw ten będzie skutkował na przyszłość. W tym celu można skorzystać z niniejszego adresu internetowego: wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Nasza strona wykorzystuje funkcję anonimizacji Google Analytics. Adresy IP są zapisywane i przetwarzane w skróconej formie, co sprawia, że nie można przyporządkować ich żadnej osobie.

8. Stosowanie wtyczek społecznościowych portalu Facebook

Na tych stronach internetowych używa się wtyczek portalu społecznościowego facebook.com, którego operatorem jest firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Jeżeli otworzysz jedną z naszych stron internetowych opatrzoną taką wtyczką, zostanie utworzone połączenie z serwerami Facebooka, a wtyczka zostanie wyświetlona na stronie internetowej w formie komunikatu Twojej przeglądarki. W ten sposób na serwer Facebooka zostaje przesłana informacja, którą z naszych stron internetowych odwiedziłeś.

Jeżeli jesteś właśnie zalogowany jako użytkownik na Facebooku, portal przyporządkuje tę informację do Twojego konta użytkownika. Korzystanie z funkcji wtyczek (np. kliknięcie przycisku „Lubię to", dodawanie komentarza) jest również przyporządkowywane do Twojego konta na Facebooku, czego można uniknąć jedynie poprzez wylogowanie przed użyciem wtyczki.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz Twoich praw z tym związanych jak i możliwości ochrony prywatności znajdziesz w sekcji dotyczącej ochrony danych na Facebooku.
© Händlerbund.

9. Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Firma Condor Flugdienst GmbH zobowiązuje się do przestrzegania powyższych punktów dotyczących ochrony danych.

Stan na dzień: 10.07.13

Z innymi pytaniami dotyczącymi ochrony danych można zwrócić się do pełnomocnika koncernu ds. ochrony danych.