Kontakt

Formularze kontaktowe

Masz pytania związane z Twoim lotem liniami Condor lub uwagi dotyczące naszej oferty? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy możliwie jak najszybciej.Czekamy na Twój telefon!

Bez względu na to, w jakiej sprawie dzwonisz, zawsze cieszymy się na Twój telefon.

Adres e-mailowy

W razie pytań dotyczących rezerwacji lub lotu pozostajemy do dyspozycji. 

Reklamacje, nieprawidłowości związane z bagażem, uszkodzenia bagażu

condorkb@condor.com

Rozstrzyganie sporów

W przypadku wystąpienia sporów dotyczących podróży prywatnej pasażer ma prawo zwrócić się do neutralnego organu Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (SÖP) rozstrzygającego spory związane ze wszystkimi środkami transportu.

https://soep-online.de
https://soep-online.de/beschwerdeformular_flug.html

Z pomocy organu pojednawczego można skorzystać m.in. w przypadku następujących sporów:

  • nieprzewiezienie pasażera
  • opóźnione przewiezienie i odwołanie lotów
  • zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie albo opóźnione dostarczenie bagażu

Skorzystanie z pomocy SÖP jest możliwe pod warunkiem, że:

  • roszczenie finansowe wynosi co najmniej 10,00 euro i nie więcej niż 5000,00 euro
  • pasażer skontaktował się już w tej sprawie z liniami Condor i w ciągu dwóch miesięcy nie otrzymał odpowiedzi albo nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia jego sprawy
  • roszczenie pasażera nie zostało jeszcze skierowane do sądu ani rozsądzone polubownie.

Można również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) uruchomionej przez Komisję Europejską. Platformę można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bezpieczeństwo w sieci

Problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz podejrzanych aktywności należy zgłaszać wyłącznie na adres CSIRT@condor.com. E-maile, które nie dotyczą kwestii bezpieczeństwa w sieci będą ignorowane i pozostaną bez odpowiedzi. Złóż zapytanie w języku niemieckim lub angielskim. Dziękujemy.