Podróżowanie bez barier

Podróż bez i w towarzystwie opiekuna

Przygotowując się do lotu w towarzystwie i bez opiekuna, należy przestrzegać następujących zasad:

Barrierefrei reisen - mit und ohne Begleitperson

Informacje ogólne i zgłaszanie

Osoby z upośledzeniem wzroku lub narządów ruchu mogą bez ograniczeń podróżować z osobą towarzyszącą. Ze względów bezpieczeństwa określa się jedynie maksymalną liczbę osób z upośledzeniem wzroku lub narządów ruchu, które mogą podróżować bez osoby towarzyszącej w danym typie samolotu. Osoby chcące odbyć lot bez osoby towarzyszącej są proszone o wcześniejszy kontakt z działem rezerwacji specjalnych.

Pasażerowie z upośledzeniem narządów ruchu muszą wziąć pod uwagę następujące kwestie: Jeżeli nie są oni w stanie samodzielnie pokonywać dystansów na ziemi albo w samolocie, to w przypadku podróży bez osoby towarzyszącej nie może trwać ona dłużej niż łącznie 14 godzin, a pasażer musi być przygotowany przez swojego lekarza do dłuższej podróży lotniczej i akceptować ograniczenia dotyczące posiłków/napojów. Dotyczy to również dystansu z fotela do toalety (patrz Przygotowanie i przewóz wózka inwalidzkiego).

Uwaga:
O ile nasze służby medyczne nie widzą konieczności zapewnienia osoby towarzyszącej, danym lotem możemy przewieźć jedynie ograniczoną liczbę pasażerów ze specjalną niepełnosprawnością bez wykwalifikowanej osoby towarzyszącej.