Szczególna opieka

Podróżowanie bez barier

Podróżowanie bez barier liniami Condor – tu znajdziesz ogólne wskazówki i porady na temat przygotowania do podróży.

Informacje ogólne

Potrzebujesz szczególnej pomocy podczas lotu? Linie Condor zapewniają opiekę – w miarę możliwości – odpowiednio do potrzeb pasażera. Aby móc zapewnić optymalną opiekę, 5 dni przed odlotem (jednak najpóźniej 2 dni robocze przed odlotem) potrzebujemy następujących informacji:

 • Twoje imię i nazwisko lub imię i nazwisko chorego lub niepełnosprawnego pasażera
 • Imię i nazwisko osoby towarzyszącej
 • Rodzaj i stopień inwalidztwa
 • Mobilność
 1. Możesz samodzielnie chodzić?
 2. Potrzebujesz pomocy w drodze do/z bramki lub wyjścia?
 3. Możesz samodzielnie chodzić po schodach?
 4. Możesz korzystać z autobusu do samolotu?
 5. Potrzebujesz pomocy w samolocie?
 6. Czy podczas lotu potrzebujesz sprzętu medycznego/środków pomocniczych?

W przypadku następujących rodzajów niepełnosprawności/chorób prosimy o natychmiastową informację:

 • Zagrożenie zakrzepicą żylną
 • Niedawno przebyty zawał serca
 • Udar mózgu
 • Choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa)
 • Choroby płuc i serca
 • Inne schorzenia lub rodzaje niepełnosprawności, które wymagają medycznych środków pomocniczych (np. inhalator/zaopatrzenie w tlen) albo leków

Informacja ta powinna znaleźć się u nas na 7 - 14 dni przed odlotem, ponieważ w niektórych przypadkach musimy zasięgnąć opinii naszych służb medycznych.

Rezerwacji specjalnych należy dokonywać jak najwcześniej. W tym celu należy zwrócić się do biura podróży lub w przypadku rezerwacji przez linie Condor bezpośrednio do nas mailem lub telefonicznie pod numerem +49 6171 69-88978. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 19:00 i w soboty w godzinach od 09:00 do 13:00 czasu niemieckiego.

Więcej informacji o prawach pasażerów chorych i niepełnosprawnych znajdziesz na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej.

Ograniczenia dotyczące przewozu

W poniższych przypadkach przewóz jest wykluczony:

 • Choroby zakaźne (np. gruźlica otwarta, żółtaczka zakaźna, ospa wietrzna itd.) oraz w przypadku osób, które podczas lotu muszą korzystać z
 • urządzenia z zasilaniem pneumatycznym lub
 • elektrycznym, a jednocześnie są zależne od zaopatrzenia w tlen

Pasażerowie z upośledzeniem wzroku i narządów ruchu

Osoby z upośledzeniem wzroku lub narządów ruchu mogą bez ograniczeń podróżować z osobą towarzyszącą. Ze względów bezpieczeństwa określa się jedynie maksymalną liczbę osób z upośledzeniem wzroku lub narządów ruchu, które mogą podróżować bez osoby towarzyszącej w danym typie samolotu. Osoby chcące odbyć lot bez osoby towarzyszącej są proszone o wcześniejszy kontakt z działem rezerwacji specjalnych.