Bagages

Bagage  

Overige bagage

Wat gebeurt er wanneer u niet alleen met de gebruikelijke reisbagage onderweg bent? Hierna vermelden we waarop u moet letten, wanneer u bijv. met een kerstboom reist, foto- of filmmateriaal vervoert of dierlijke producten in de bagage hebt. Als u niet uitsluitend met Condor vliegt, bijv. bij gebruik van eerste en volgende vervoerders met andere luchtvaartmaatschappijen, gelden er speciale bepalingen.

Bepalingen voor vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen 

Kerstbomen

Kerstbomen met een maximale hoogte van 100 cm worden gratis vervoerd. Pas voor het vervoer van kerstbomen vanaf 101 cm worden de betreffende, geldige Overbagagetarieven berekend. Daarnaast moet de boom voor het vervoer aan deze criteria voldoen:

  • De boom mag een totale, maximale hoogte hebben van 180 cm
  • Deze moet vervoerbaar, zonder ballen en in een net verpakt zijn
  • Voor de boom is een gezondheidsverklaring nodig (afhankelijk van het reisdoel) die bij de plaatselijke plantenbeschermingsdienst van de betreffende Duitse deelstaat verkrijgbaar is
  • Deze moet vooraf bij de Speciale reservering van Condor worden aangemeld

Neem ook de lokale invoerbepalingen van uw land van bestemming in acht!  

Vuurwerkvoorwerpen, sportwapens en gevaarlijke objecten

Terwijl alle soorten vuurwerkvoorwerpen van vervoer zijn uitgesloten, verzoeken wij u voor het vervoer van sportwapens, munitie en gevaarlijke goederen de aanwijzingen in de Algemene handels- en vervoersvoorwaarden/AHV in acht te nemen.  

Dierlijke producten importeren

Win voor aanvang van uw vakantiereis informatie in over de EU-bepalingen, wanneer u dierlijke producten, zoals vis, uit de Verenigde Staten of Canada in de EU wilt invoeren.  

Foto- en filmmateriaal

Voor uw veiligheid worden op een aantal Duitse luchthavens op advies van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken doorlichtingapparaten gebruikt die foto- en filmmateriaal kunnen beschadigen. Dat is de reden dat wij adviseren foto- en filmmateriaal in de handbagage mee te nemen. Dat geldt ook voor vertrek vanaf Noord-Amerikaanse luchthavens.  

Vrachtvervoer

Voor informatie over het vervoer van bagage zonder passagiers en van vrachtgoederen is in Duitsland de zakenpartner Leisure Cargo GmbH beschikbaar.
Leisure Cargo GmbH
Tel.: +49 (0) 69 690 73382-4
Fax: +49 (0) 69 695 1250
E-Mail  

Giften en hulpgoederen

Veel particuliere personen en hulporganisaties ondersteunen armlastige mensen in ontwikkelingslanden. Wij krijgen daarvoor aanvragen voor het vervoer van hulpgoederen en giften. We verzoeken u om uw begrip dat wij meer bagage evenmin gratis kunnen vervoeren, wanneer het hier om giften gaat.

Om ten minste de meerkosten voor brandstof en afhandeling te kunnen dekken die voor ons ontstaan, verlenen wij voor hulpgoederen speciale bijzondere tarieven die u voor het betreffende gebied van bestemming zeer zeker bij onze Speciale reservering kunt opvragen.

 

Boek uw vlucht met Condor

Nu boeken