Reizen zonder grenzen

Rolstoelen

Aan boord kunt u gratis over een rolstoel beschikken. Eigen rolstoelen worden in de laadruimte vervoerd zonder ze in rekening te brengen bij de bagagevrijstelling.

Beschikbaarheid en vervoer van rolstoelen

Door de beperkte plaats kan uw eigen rolstoel uitsluitend als ingeschreven bagage worden vervoerd, evenwel zonder hem in rekening te brengen bij de bagagevrijstelling. Als het laden van de rolstoel om fysieke redenen niet mogelijk is, moeten wij het transport helaas weigeren. Let als rolstoelgebruiker op de sluitingstijden van de check-in. In de meeste luchthaven is het mogelijk om met voorrang in te stappen (preboarding).

Aan boord kunt u gratis over een rolstoel beschikken. Neem in acht dat de stewards en stewardessen alleen kunnen helpen voor het traject van uw zitplaats tot aan de deur van het toilet. Verdere hulp kan alleen worden geboden door een aangemelde begeleider. Wij vragen om de rolstoel vroegtijdig aan te melden (uiterlijk 8 uur vóór het vertrek). Bij alle aanvragen voor het transport van een rolstoel die door de passagier zelf wordt meegebracht, vragen wij om vooraf de afmetingen en het gewicht mee te delen.

Een rolstoel aanmelden

Rollstuhlbereitstellung und -beförderung

Elektrische rolstoelen met een droge accu worden vervoerd, als

  • de kabelaansluitingen van de accu losgekoppeld zijn,
  • de accupolen geïsoleerd zijn en
  • de accu vast op de rolstoel gemonteerd is.

Elektrische rolstoelen met een natte accu die niet beveiligd is tegen lekken, kunnen om veiligheidsredenen niet worden vervoerd. Bij alle aanvragen voor het vervoer van elektrische rolstoelen vragen wij om vooraf de afmetingen en het gewicht mee te delen.

Opmerking: Voor zover onze medische dienst een begeleider niet noodzakelijk acht, kunnen per vlucht slechts een beperkt aantal passagiers met speciale beperkingen zonder gekwalificeerde begeleider worden vervoerd.