Privacy

Privacyverklaring

Alle belangrijke informatie over onze privacybepalingen vindt u op de volgende pagina’s.

1. Privacy

Wij hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens en dus van uw privacy. Als exploitant van deze website wil Condor Flugdienst GmbH u hier informeren over welke gegevens wij opslaan, hoe wij die gebruiken en wat het voor u betekent als u onze personaliseerbare services gebruikt. Om uw privacy maximaal te beschermen, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij

de Duitse privacywet en aanverwante wettelijke voorschriften naleven.

Onze website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarvoor onze privacyverklaring niet geldt. Wij kunnen niet garanderen dat de betreffende exploitanten de privacyvoorschriften naleven.

2. Welke informatie wordt bij ons geregistreerd en voor welk doeleinde?

Uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, postadres, telefoonnummer enz. worden door ons alleen opgeslagen, als u die zelf aan ons doorgeeft of als deze benodigd zijn om bijv. uw vraag te behandelen of uw boeking uit te voeren. Door gegevens aan ons door te geven, stemt u ermee in dat deze worden opgeslagen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wettelijke privacyvoorschriften.

Als u bijv. in het kader van een boeking of een abonnement op onze nieuwsbrief ermee instemt dat uw gegevens worden gebruikt om u reclame en aanbiedingen door te sturen, dan worden die gegevens voor dit doeleinde opgeslagen en verwerkt. Dit gebeurt door ons of door een bedrijf dat handelt in opdracht van ons en dat bij de gegevensverwerking specifiek verplicht werd tot de bescherming van uw gegevens. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden die niet met het concern verbonden zijn.

Als u onze website raadpleegt, verzamelen wij gegevens, bijv. uw IP-adres en andere informatie zoals de datum, het tijdstip en de geopende pagina’s. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken deze gegevens om onze website optimaal voor u te kunnen weergeven.

Wij willen u ook uitgebreid informeren over reclame die op surfgedrag is gebaseerd. Deze website registreert en verwerkt anoniem uw surfgedrag. Daar hebt u als gebruiker voordeel bij, omdat u reclame te zien krijgt die bij uw interesses past, en omdat in totaal minder willekeurig verspreide reclame verschijnt. Om uw surfgedrag te registreren, wordt een cookie op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en die herkenning mogelijk maken, maar geen persoonlijke identificatie toestaan.

Voor het verzamelen van de gegevens om op surfgedrag gebaseerde reclame te kunnen verspreiden, doet Condor Flugdienst GmbH een beroep op mediascale GmbH & Co.KG.

Gegevens over uw activiteiten op door Condor Flugdienst GmbH geëxploiteerde websites (bijv. surfgedrag, bezochte pagina’s op de website enz.) worden geregistreerd. Omdat volgens de geldende rechtspositie niet volledig kan worden uitgesloten dat de verzamelde gegevens indirect verwijzen naar uw persoon, worden de gebruiksgegevens opgeslagen onder een pseudoniem, zodat identificatie onmogelijk is. Het IP-adres van uw computer, dat om technische redenen wordt doorgegeven, wordt daarbij niet opgeslagen en wordt niet gebruikt voor het gericht vertonen van reclame.

Indien u niet instemt met de registratie van deze gegevens, kunt u dit via deze link uitschakelen: http://www.mediascale.de/datenschutz/

In het algemeen kunt u beletten dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen, door cookies te blokkeren via de instellingen van uw browser. U kunt uw browser ook zo instellen, dat u om toestemming wordt gevraagd, voordat een cookie wordt opgeslagen. Tot slot kunt u opgeslagen cookies ook altijd weer verwijderen. Hoe dat allemaal precies functioneert, leest u in de handleiding van uw browser. Als u geen cookies accepteert, kan dat in bepaalde gevallen leiden tot een beperking van de functionaliteit van de website.

Houd er rekening mee dat u na het verwijderen van de cookies ook de opt-outlink opnieuw dient te activeren.

3. Privacy en algemene bepalingen

Het verzamelen en verwerken van alle persoonlijke gegevens gebeurt volgens de Duitse wettelijke privacyvoorschriften. Alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw reis, worden verzameld en aan partners doorgegeven. Die partners en onze medewerkers zijn hierbij gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Voor het controleren en bewaken van de kredietwaardigheid alsmede voor marketingdoeleinden wisselen wij gegevens uit met andere dienstverlenende bedrijven van het concern en desgevallend ook met externe bedrijven. Wij houden daarbij rekening met uw belangen, die beschermd moeten worden.

4. Recht op herroeping en inzage

Tegen het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden en/of het doorgeven van deze gegevens voor commerciële doeleinden kunt u op elk moment bezwaar maken door een bericht te sturen naar abrechnung-cfi@condor.com. Na ontvangst van uw bezwaar zorgen wij er direct voor dat u geen reclame meer toegestuurd krijgt en/of dat uw gegevens niet meer worden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Het doorgeven van gegevens aan overheidsinstellingen of autoriteiten gebeurt alleen binnen het kader van de geldige wettelijke voorschriften. De douaneautoriteiten van de VS hebben alle luchtvaartmaatschappijen wettelijk verplicht om voor alle vluchten naar, van en over de Verenigde Staten (VS) de vlucht- en boekingsgegevens van alle passagiers ter beschikking te stellen. Deze gegevens worden door de douaneautoriteiten van de VS alleen gebruikt voor veiligheidsdoeleinden.

5. Informatie over onze aanbiedingen en services

Wij willen u af en toe informeren over aanbiedingen en services van ons en onze partners en hiervoor uw persoonlijke gegevens gebruiken. Als u dit niet wenst, kunt u daar bezwaar tegen indienen op het bovenstaande adres.

U ontvangt onze nieuwsbrief alleen, als u daar expliciet uw toestemming voor hebt gegeven. Indien u wenst dat wij u onze nieuwsbrief niet meer toesturen, kunt u zich op elk moment uitschrijven via de link ‘Abonnement opzeggen’ in de nieuwsbrief.

6. Informatiebeveiliging

Condor Flugdienst GmbH heeft de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang.

Om de gegevensoverdracht tussen uw browser en ons internetsysteem veilig te laten verlopen, maken wij gebruik van SSL-encryptie (Secure Socket Layer).

7. Gebruik van cookies en Google Analytics

Wij gebruiken cookies op onze website.
Cookies zijn tekstbestanden die door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze bestanden bevatten informatie over welke websites u hebt bezocht en welke reclame u hebt gezien. Cookies kunnen echter geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres enz. registreren. Cookies worden door websitebeheerders op het internet gebruikt om bijv. te controleren of u bevoegd bent om opgevraagde informatie op een website te bekijken.

U hoeft in uw browser geen instellingen aan te passen om het plaatsen van cookies op uw computer mogelijk te maken. Uw browser accepteert standaard cookies en slaat deze bijvoorbeeld op in een map met de naam ‘Temporary internet files’, omdat ze geen veiligheidsrisico vormen.

Als u niet wilt dat Condor Flugdienst GmbH en de aangesloten partners cookies gebruiken, dient u deze functie in uw browser uit te schakelen. Meer informatie vindt u in de helpfunctie van uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om voor de exploitant van de website rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verbinding brengen met andere gegevens van Google. U kunt de plaatsing van cookies verhinderen via een desbetreffende instelling in uw internetbrowser. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan dat Google de over u verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven beschreven doel verwerkt.

U kunt het verder verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst te allen tijde verhinderen. Hiervoor kunt u de volgende plug-in gebruiken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Onze website maakt gebruik van de IP-anonimisering van Google Analytics. Hierdoor worden IP-adressen slechts in verkorte vorm opgeslagen en verwerkt, zodat deze niet met bepaalde personen in verband kunnen worden gebracht.

8. Gebruik van Facebook-plug-ins

Op deze webpagina’s wordt gebruikgemaakt van plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS wordt geëxploiteerd (‘Facebook’).

Als u een pagina met een dergelijke plug-in op onze website opent, wordt een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in door een bericht aan uw browser op de pagina weergegeven. Hierdoor wordt aan de Facebook-servers doorgegeven welke van onze webpagina’s u hebt bezocht.

Als u bovendien als lid bij Facebook bent ingelogd, koppelt Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-account. Als u de functies van de plug-ins gebruikt (bijv. op de knop ‘Vind ik leuk’ klikken of een reactie plaatsen), wordt ook die informatie aan uw Facebook-account gekoppeld. Dit kunt u alleen voorkomen door uit te loggen, voordat u de plug-infunctie gebruikt.

Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en over de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Facebook.
© Händlerbund.

9. Privacyverklaring

Condor Flugdienst GmbH verbindt zich ertoe om de bovenstaande punten in verband met de privacy zoals beschreven na te leven.

Stand: 10-07-2013

Indien u vragen hebt over het privacybeleid, kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming.